Dodelijk arbeidsongeval bij een vleesverwerkende firma uit Deinze

Arbeidsauditoraten Gent
Persberichten

Bij een vleesverwerkende firma uit Deinze is in de nacht van vrijdag op zaterdag 20 januari 2024 een 25-jarige Bulgaarse arbeider om het leven gekomen.

De man was tewerkgesteld door een onderaannemer van de firma uit Deinze.  Hij werkte aan een machine die voedingswaren snel op een zeer lage temperatuur invriest.  Hij werd om nog onduidelijke redenen onwel.  Andere medewerkers van de onderneming verwittigden de hulpdiensten maar zij konden enkel het overlijden vaststellen.

De werkplek werd in beslag genomen en er werd een wetsdokter aangesteld.  De inspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk ging eveneens ter plaatse.  Uit de eerste bevindingen blijkt dat er mogelijk een hoeveelheid stikstofgas zou zijn vrijgekomen waardoor er een zuurstoftekort is ontstaan met een fatale afloop tot gevolg.  De Welzijnsinspectie onderzoekt dit verder en gaat na of er inbreuken zijn op de wetgeving rond arbeidsveiligheid en de bescherming van de gezondheid van werknemers op het werk.

Het Arbeidsauditoraat Gent, afdeling Oost-Vlaanderen, opende een onderzoek naar de precieze omstandigheden van dit dodelijk arbeidsongeval maar geeft voorlopig geen verdere inlichtingen.  Indien nieuwe relevante elementen aan het licht komen, wordt een bijkomend persbericht verspreid via Belga.

 

Elke Vande Velde

Persmagistraat Oost-Vlaanderen

052/25.96.56

Arbeidsauditoraten Gent
Persberichten

Ander Persberichten