Persbericht

Parketten van de procureur des Konings West-Vlaanderen
Persberichten

Het parket West-Vlaanderen deelt mee dat, op advies van de tuchtrechtbank, de ordemaatregel tot schorsing van de afdelingsprocureur van Brugge en
de afdelingsprocureur van Ieper is verlengd met drie maanden. Deze verlenging doet geen uitspraak over de schuld of onschuld van de betrokkenen. Dit moet het verdere onderzoek uitwijzen.

Het parket West-Vlaanderen zal hierover geen verdere informatie verstrekken.

Parketten van de procureur des Konings West-Vlaanderen
Persberichten

Ander Persberichten