Persbericht - Antwerpen - Drie jaar Sky ECC

Parketten van de procureur des Konings Antwerpen
Persberichten

Exact drie jaar geleden gingen parket Antwerpen, het federaal parket en de federale politie over tot één van de grootste gerechtelijke en politionele acties in ons land: de kraak van berichtendienst Sky ECC. "De manier waarop de kraak werd gerealiseerd en vervolgens onze onderzoeken werden opgebouwd, werd intussen meermaals bekrachtigd door verschillende hoven en rechtbanken", zegt procureur des Konings Franky De Keyzer.

 

Op 9 maart 2021, vandaag drie jaar geleden, vonden er verschillende huiszoekingen plaats op zo’n 200 locaties over heel het land. Dit in het kader van een groot onderzoek naar georganiseerde misdaad. Gespecialiseerde diensten van de politie slaagden erin om verschillende versleutelde Sky ECC-telefoons te kraken. Miljarden berichten kwamen zo in de handen van de politie en justitie en brachten nieuwe elementen in lopende dossiers aan het licht, maar op die manier werden ook nieuwe strafbare feiten ontdekt.

Drie jaar SKY ECC in cijfers

Drie jaar na het kraken van de berichtendienst Sky ECC telt ons land al 592 dossiers tegen 4439 verdachten binnen het Sky ECC-onderzoek. Binnen parket Antwerpen gaat het om maar liefst 383 dossiers, dat is 66% van het totale aantal dossiers. In deze dossiers zijn er 3720 mensen vervolgd. Ondertussen werden in België 87 vonnissen uitgesproken, goed voor maar liefst 1139 jaren celstraf.

“Het laatste jaar hebben we inderdaad alweer niet stilgezeten en zijn er alweer nieuwe onderzoeken opgestart", vertelt procureur des Konings Franky De Keyzer. "De voorbije periode is echter vooral van belang geweest, omdat de rechtspraak zich meermaals over onze aanpak en onze onderzoeksmethoden heeft gebogen heeft. Privacy en bescherming van data moeten we uiteraard hoog in het vaandel dragen. Dat doen we ook, maar tegelijkertijd beletten we dat criminelen en criminele organisaties misbruik maken van deze principes. Ze verschuilen er zich achter, terwijl ze tegelijkertijd zonder enige schroom de veiligheid en de fysieke integriteit van onze burgers in het gedrang brengen.De uitspraken van de hoven en rechtbank volgen ons in onze uitgebalanceerde aanpak tegen de georganiseerde criminaliteit.Maar na drie jaar stopt het niet. We blijven verder gaan met de data die uit Sky ECC naar boven komen. Deze criminelen zijn van ons nog niet af."

Parketten van de procureur des Konings Antwerpen
Persberichten

Ander Persberichten