Persbericht - Antwerpen/Brugge - Vijftiger spil in SUO-dossier en voorwerp van gerechtelijk onderzoek

Parketten van de procureur des Konings Antwerpen
Persberichten

In een strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (SUO) werden maandag in opdracht van parket Antwerpen 8 huiszoekingen uitgevoerd met als voornaamste doel een openstaande verbeurdverklaring van ruim 3,4 miljoen euro te innen.

Het SUO is een onderzoek om het vermogen van iemand in kaart te brengen en om een inbeslagname uit te voeren, zodat een veroordeling tot betaling van een geldboete, een verbeurdverklaring of gerechtskosten kan worden uitgevoerd. Omdat de veroordeelde zich onvermogend kan maken door zijn eigendom over te dragen aan derden, wordt het SUO gevoerd ten aanzien van zowel de veroordeelde als de malafide derde. Die laatste is iemand die wetens en willens met de veroordeelde samenspant om diens vermogen te onttrekken aan de tenuitvoerlegging van de straf.

 Deze SUO, dat wordt gevoerd door het plukteam van PZ Antwerpen, is eind 2022 opgestart naar aanleiding van een vonnis van 20 juni 2013, waarbij een 50-jarige man werd veroordeeld voor feiten van schriftvervalsing, oplichting en witwas. Naast een celstraf van drie jaar met uitstel werd ook een som van 3.709.413,23 euro verbeurd verklaard, maar op dit moment staat nog een bedrag van 3.423.005,10 euro open. Uit het onderzoek is ook gebleken dat er nooit een vrijwillige betaling werd gedaan en ook uit het vonnis bleek dat de vijfitiger zijn werkelijke vermogen afschermde. Daarbij maakte hij ook gebruik van een aantal vennootschappen.

Het parket heeft opdracht gegeven tot 8 huiszoekingen op privé-adressen van de veroordeelde en de zogenaamde malafide derden en op adressen van vennootschappen. Dat gebeurde in Aartselaar, Antwerpen Brussel, Genk, Knokke-Heist, Lummen, Waregem, Zonhoven en Zoutleeuw. Er werd verder samengewerkt met Federale Gerechtelijke Politie (FGP) West-Vlaanderen en Limburg en met PZ Damme/Knokke-Heist.

Na de huiszoekingen werd beslag gelegd op verschillende panden, op een aantal wagens (Range Rover, Porsche, Jaguar, Mustang,…), bromfietsen, speedpedelecs en een golfkarretje.

 Zeven aangetroffen personen zullen verhoord worden.

Na een akkoord met de Zwitserse autoriteiten zal de 50-jarige man een celstraf van 3,5 jaar die hij in Zwitserland opliep in ons land uitzitten.

Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek bij het parket West-Vlaanderen wegens oplichting en witwas tegen de 50-jarige man. De onderzoeksrechter in Brugge heeft in totaal 14 huiszoekingen laten uitvoeren door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) West-Vlaanderen. Naast 8 adressen uit het SUO werden ook zes extra zoekingen uitgevoerd.

Parketten van de procureur des Konings Antwerpen
Persberichten

Ander Persberichten