Persbericht College van procureurs-generaal

Persberichten

Op zondag 9 juni 2024 vinden in België Europese, federale en regionale verkiezingen plaats. Het College van procureurs-generaal heeft, in lijn met de vorige verkiezingen en in toepassing van de wet, de lokale parketten opgedragen om consequent op te treden tegen voorzitters en bijzitters van een stembureau of stemopnemingsbureau die zondag zonder geldige reden niet of te laat komen opdagen.

De zonder geldige reden afwezige of laattijdige voorzitters en bijzitters zullen een voorstel tot minnelijke schikking van 250 euro aangeboden krijgen.  Als men deze niet betaalt, zal men gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank. Deze personen kunnen veroordeeld worden door de rechtbank tot een geldboete van minimum 400 euro en maximum 1.600 euro.

>> Meer info in de omzendbrief van het College van procureurs-generaal

Persberichten

Ander Persberichten