Persbericht - Een uniform beleid voor aanpak lokale overlast in West-Vlaanderen

Parketten van de procureur des Konings West-Vlaanderen
Persberichten

Het parket West-Vlaanderen sluit de komende maanden nieuwe protocolakkoorden af met alle West-Vlaamse steden en gemeenten over de toepassing van GAS (gemeentelijke administratieve sancties). Deze nieuwe akkoorden brengen GAS terug naar de essentie: het aanpakken van lokale overlast. Diefstallen en slagen en verwondingen worden uit GAS gehaald en voortaan rechtstreeks strafrechtelijk vervolgd. Op deze manier wil het parket West-Vlaanderen een uniforme, heldere en veilige aanpak in alle steden en gemeenten in West- Vlaanderen nastreven.


11 jaar GAS-wet

De huidige GAS-wet werd in 2013 ingevoerd om steden en gemeenten de bevoegdheid te geven om via GAS-sancties lokale overlast zoals sluikstorten, wildplassen, graffiti spuiten, enz. aan te pakken. Door de jaren heen is het toepassingsgebied van de GAS-wet uitgebreid, wat leidde tot een versnipperd beleid. Zo werden diefstallen in bepaalde steden en gemeenten met GAS-sancties bestraft, en in andere dan weer niet.


Geen GAS meer voor diefstallen en slagen en verwondingen

Om opnieuw tot een coherent beleid te komen, werkte het parket West-Vlaanderen een nieuw protocolakkoord uit voor de toepassing van GAS in de hele provincie.
Deze akkoorden zorgen ervoor dat diefstallen en slagen en verwondingen niet langer onder GAS vallen, maar voortaan strafrechtelijk vervolgd worden.
Filiep Jodts, procureur des konings West-Vlaanderen: “Deze misdrijven zullen voortaan rechtstreeks door het parket vervolgd worden. Het parket beschikt over de nodige ervaring en expertise om deze ernstige feiten, die vaak complex en betwistbaar zijn, adequaat te beoordelen en te vervolgen.”
 

Nieuwe toepassing GAS

De nieuwe protocollen zullen tegen september 2024 in alle West-Vlaamse steden en gemeenten van kracht zijn.


Inzet op expertise en uniform beleid

Filiep Jodts, procureur des konings West-Vlaanderen: “Ons doel is een uniform en coherent strafrechtelijk beleid in de hele provincie te voeren, waarbij we ernstige misdrijven die de lokale overlast overstijgen aanpakken met de expertise van het parket. Door deze misdrijven uit GAS te halen, brengen we de toepassing ook terug naar de essentie: het bestrijden van duidelijke gevallen van lokale overlast.”

Parketten van de procureur des Konings West-Vlaanderen
Persberichten

Ander Persberichten