Persbericht - Federaal Parket - Huiszoekingen in verband met vermoedelijke buitenlandse inmenging

Persberichten

In het kader van een dossier van het Federaal Parket dat in april 2024 is gestart, heeft de Federale Gerechtelijke Politie van Brussel, in opdracht van een onderzoeksrechter bij de Nederlandstalige rechtbank in Brussel op 29 mei jl. huiszoekingen uitgevoerd in de woonplaats van een medewerker van het Europees Parlement te Schaarbeek, evenals in zijn bureau van het Europees Parlement te Brussel. Simultaan gebeurde in nauwe samenwerking met Eurojust en de Franse gerechtelijke autoriteiten tevens op vraag van de Belgische onderzoeksrechter een zoeking in het bureau van deze medewerker in het Europees Parlement te Straatsburg.

De huiszoekingen kaderen in een dossier naar inmenging, passieve corruptie en lidmaatschap van een criminele organisatie en heeft betrekking op aanwijzingen van Russische inmenging, waarbij via de ‘nieuwswebsite’ Voice of Europe leden van het Europees Parlement zouden zijn benaderd en betaald voor de promotie van Russische propaganda. Er zijn aanwijzingen dat de betrokken medewerker van het Europees Parlement hierin een aanzienlijke rol speelde.

Persberichten

Ander Persberichten