Persbericht – Gent – Duiding dossier Rousseau

Parketten van de procureur des Konings Oost-Vlaanderen
Persberichten

Bij de afhandeling van het strafdossier lastens Conner Rousseau besliste het openbaar ministerie om de procedure BEM (bemiddeling en maatregelen) op te starten. In concreto werd geopteerd om binnen deze procedure het luik ‘maatregelen’ toe te passen, en niet het luik ‘bemiddeling’. Deze procedure wordt geregeld in artikel 216 ter Sv. Het strafrechtelijk gevolg, na een positief eindverslag, impliceert verval van de strafvordering. Dit wordt in hetzelfde artikel bepaald, namelijk in § 5 : “de strafvordering vervalt indien de verdachte heeft voldaan aan alle in de overeenkomst geformuleerde maatregelen en voorwaarden”.

Het positief eindverslag werd op 16 mei 2024 aan het ambt van de procureur des Konings overgemaakt waardoor de strafvordering is vervallen.

Vzw Kham heeft via hun raadsman op 16 mei 2024 een dagvaarding neergelegd op de griffie van de correctionele rechtbank te Dendermonde lastens Conner Rousseau.

Parketten van de procureur des Konings Oost-Vlaanderen
Persberichten

Ander Persberichten