Persbericht Halle-Vilvoorde: 10 jaar Halle-Vilvoorde: parket, arbeidsauditoraat en Federale Politie blikken terug én vooruit

Parketten van de procureur des Konings Halle Vilvoorde
Persberichten

Het parket, het arbeidsauditoraat en de Federale Politie Halle-Vilvoorde vierden vandaag hun tienjarig bestaan. Tijdens een feestelijke receptie werd samen met meer dan tweehonderd genodigden teruggeblikt op 31 maart 2014, de dag waarop het gerechtelijk arrondissement Brussel werd hervormd en het Nederlandstalig parket en arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde werden opgericht en bevoegd werden voor de 35 gemeenten in de Rand rond Brussel. Ook binnen de Federale Politie werd een hervorming doorgevoerd, met een afzonderlijke Coördinatie- en steundirectie (CSD) en Federale Gerechtelijke Politie (FGP) voor Halle-Vilvoorde.

Tijdens de receptie spraken de arbeidsauditeur, de procureur des Konings en de directeur-coördinator en de gerechtelijk directeur van de Federale Politie de aanwezigen toe. Ze belichtten elk vanuit hun eigen invalshoek de voorbije tien jaar in ‘hun’ arrondissement, met veel pittige uitdagingen, opvallende verwezenlijkingen en met een optimistische blik vooruit.  

Arbeidsauditeur Martin Van den Bossche beet de spits af en benadrukte het maatschappelijk belang van een arbeidsauditoraat. Het handhaven van de sociale en economische openbare orde is onze core-business,” zei hij. Het aantal dossiers ging sinds de start van het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde alsmaar in stijgende lijn: “De werklast is in ons kleine korps de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. Waar ons korps 10 jaar geleden een jaarlijkse instroom had van ongeveer 900 nieuwe strafdossiers, is dit gestegen naar 1 250 dossiers in 2021 en naar 1 670 nieuwe strafdossiers in 2023.” “De specifieke sociale, economische en culturele kenmerken van dit arrondissement maken ons werk extra uitdagend. Halle-Vilvoorde is de regio rond Brussel waarin zeer veel bedrijven zijn gevestigd, ook zeer grote bedrijven, en daarbij komt nog de aanwezigheid van de luchthaven van Zaventem. Halle-Vilvoorde is multicultureel en divers en heeft een eigen taalstatuut door de aanwezigheid van de faciliteitengemeenten.”  

Liesbeth Van Isterbeek is bestuurlijk directeur-coördinator van bij de start van het arrondissement in 2014. Het is met fierheid dat ik voor u sta, wetende waar we stonden op 1 april 2014 en waar we nu 10 jaar later staan”, begon ze haar toespraak. Van Isterbeek wees erop dat Halle-Vilvoorde als “klein, maar dapper” arrondissement al heel wat uitdagingen het hoofd heeft geboden, niet in het minst de aanslagen van 22 maart 2016. Ze verwees ook naar de uitrol van het Kanaalplan in 2015 en naar de specifieke uitdagingen die de aanwezigheid van een nationale luchthaven met zich meebrengt. “Dat de nationale luchthaven een kritieke infrastructuur is behoeft geen toelichting”, zei de directeur-coördinator, die wees op het belang van het Veiligheidsplan Brussels Airport voor een integraal en ketengericht veiligheidsbeleid. Ze benadrukte vervolgens de goede samenwerking met de 13 politiezones en met de eenheden van de Federale Politie. “Daarbij tracht ik samen met mijn medewerkers onze rol van coördinatie- en steundirectie waar te maken, niet alleen in ondersteunende processen zoals bijvoorbeeld het vernietigen van inbeslaggenomen drugs of wapens, maar ook met geïntegreerde politieacties op het terrein.” De directeur-coördinator sloot af met vier uitdagingen voor de toekomst: verder investeren in de ketenwerking met alle veiligheidspartners, de uitbouw van een performante intelligence led policing-werking, de realisatie van een Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) en de rekrutering van voldoende, enthousiaste medewerkers om aan al deze uitdagingen het hoofd te bieden. 

Gerechtelijk directeur Veerle De Wolf blikte terug op de “groeipijnen, maar gelukkig ook de groeischeuten” van de afgelopen jaren. “Er was geen labo, geen Regional Computer Crime Unit, geen financiële sectie en geen moordsectie. Vanaf 2014 moesten we dit dus allemaal zelf voor onze rekening nemen zonder onmiddellijke personeelsuitbreiding.” Met de steun van andere FGP’s hebben ze het hoofd boven water kunnen houden. “Ik wil dan ook iedereen bedanken die zich ingezet heeft om de dienstverlening waartoe we verplicht zijn, op een gepaste wijze te kunnen leveren.” In de afgelopen 10 jaar werden jaarlijks zo’n honderd dossiers opgestart. “De instroom van dossiers zal niet verminderen aangezien de grootstedelijke criminaliteitsproblematiek zich meer en meer uitbreidt naar de rand”, zei De Wolf. Ook zij haalde de impact van de nationale luchthaven op het werk van haar FGP aan: “Verschillende dossiers hebben aangetoond dat de georganiseerde criminaliteit probeert te infiltreren in het luchthavengebeuren. Kennis van de processen op de luchthaven, de mogelijkheden om informatie te verwerven, het vertrouwen van de partners en de luchthavengemeenschap zijn onmisbaar om ons werk te kunnen uitvoeren.” In het algemeen vraagt de bestrijding van georganiseerde criminaliteit alsmaar meer expertise, zei de gerechtelijk directeur. “Criminele organisaties beschikken vaak over heel veel middelen en zijn hierdoor wendbaar en innovatief, een “businessmodel” waarop we soms wel jaloers kunnen zijn.” Om als kleine FGP die expertise te kunnen blijven leveren, werken ze niet alleen samen met andere diensten van de Federale Gerechtelijke Politie, maar ook met de lokale recherches, douane, en partners uit de gehele veiligheidssector.   

 Procureur des Konings Carol Vercarre benadrukte dat ze heel trots kunnen zijn op de resultaten die ze als parket de afgelopen 10 jaar samen met alle partners hebben bereikt, en dat “ondanks de huisvestingsproblemen en personeelstekorten”. “Een kleine greep uit de waaier aan thema’s waar het politieparket en de correctionele teams op ingezet hebben: verkeersacties tegen alcohol, drugs en gsm-gebruik achter het stuur en tegen illegale taxi’s op de luchthaven, een vervolgingsbeleid voor winkeldiefstallen, money mules, inbraken en drugs.” Daarnaast waren er themazittingen rond dierenwelzijn, afwezige bijzitters bij de verkiezingen, fictieve maatschappelijke zetels, valse COVID-certificaten op de luchthaven, enzovoort. “Ook de collega’s die werken op jeugd, intrafamiliaal geweld en zeden hebben het parket heel vaak op de kaart gezet”, ging de procureur verder. Als voorbeeld gaf ze de actieweken voor drugscontroles in schoolomgevingen en de uitrol van het tijdelijk huisverbod in 2021, waarvan er intussen gemiddeld 1 per week wordt opgelegd. “Heel recent was er de opening van het Veilig huis in Halle voor de ketenaanpak tegen intrafamiliaal geweld en de opstart van het mobiel stalkingsalarm, waarvan er intussen al 8 werden toegekend aan slachtoffers van zware stalking. Ik hoop dat we daar binnenkort nog de opening van een eigen Zorgcentrum voor Seksueel Geweld zullen kunnen aan toevoegen.” Ze eindigde haar toespraak met een bedanking. “Wij hebben de afgelopen jaren heel wat capaciteit van onze politiediensten gevraagd, die in Halle-Vilvoorde bijna allemaal met zware personeelstekorten kampen, en ik wil hier onze uitdrukkelijke dank voor uitspreken,” besloot de procureur van Halle-Vilvoorde.  

Copyright Foto: Openbaar Ministerie

 

Parketten van de procureur des Konings Halle Vilvoorde
Persberichten

Ander Persberichten