Persbericht Halle-Vilvoorde: Internationale actiedag tegen cashsmokkel: samenwerking leidt tot mooie resultaten

Parketten van de procureur des Konings Halle Vilvoorde
Persberichten
 • Op vrijdag 26 april 2024 werd er een gezamenlijke internationale actiedag georganiseerd waarbij er in België, Nederland en Duitsland cashcontroles plaatsvonden op luchthavens, (zee)havens en autosnelwegen ter hoogte van grensovergangen. Douane en politie namen cash ter waarde van bijna 394.000 euro in beslag.

  In België lag de focus van de actiedag op de nationale luchthaven van Zaventem onder de vorm van cashcontroles op de risicovluchten voor cashsmokkel (vluchten naar Turkije, Marokko, China, Algerije en de Verenigde Arabische Emiraten). In het kader van deze actiedag werd een samenwerking tussen de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde, de dienst operaties van de douane op Brussels Airport, de luchtvaartpolitie en het parket Halle-Vilvoorde op poten gezet.

  In totaal werden er 1.569 vertrekkende passagiers gecontroleerd op 8 geselecteerde vluchten en werden er 7 douane-inbreuken vastgesteld voor bezit van meer dan 10.000 euro aan (niet-aangegeven) liquide middelen. Voor deze inbreuken werd er in totaal voor 5.250 euro aan boetes geïnd. Daarnaast werden er door de verkeerspolitie van Luik, in samenwerking met de Duitse douanediensten, controles uitgevoerd in de omgeving van de snelweggrensovergangen tussen België en Duitsland.

  Controleacties in Duitsland en Nederland

  Ook op de luchthavens van Frankfurt am Main, Berlijn, Düsseldorf, Keulen/Bonn en Amsterdam en aan verschillende grensovergangen in Duitsland en Nederland vonden grondige controles plaats. Zo werd er op de luchthaven van Frankfurt een passagier betrapt met ongeveer 161.000 euro in de handbagage. De eigenaar was van plan om naar de Verenigde Arabische Emiraten te reizen. De biljetten van 100 en 200 euro werden door de douane-inspecteurs in beslag genomen en er werd ook een onderzoek opgestart.

  Cashsnuffelhonden deden mee aan de internationale actiedag

  Bij het totaal aantal controles, waarbij ook cashsnuffelhonden werden ingezet, namen douane en politie cash ter waarde van bijna 394.000 euro in beslag.

  Samenwerking leidt tot mooie resultaten

  Alleen door internationale netwerken en een regelmatige uitwisseling van informatie op alle niveaus kunnen uiteindelijk nieuwe vormen van criminaliteit aan het licht worden gebracht en georganiseerde criminele structuren worden ontmanteld.

   

 • Actiedag kaderde in internationaal project rond Hawala-bankieren

   

   Deze controleactie vloeit voort uit een internationaal project rond ondergronds Hawala-bankieren. Dit project, dat werd opgestart in mei 2023, wordt geleid door de Duitse politiedienst LKA Noordrijn-Westfalen en gefinancierd door het Internal Security Fund (ISF) van de Europese Commissie. Naast politiediensten uit België, Nederland en Duitsland nemen ook de douane en verschillende fiscale diensten uit deze landen deel.

  Het financiële Hawala-systeem is een wereldwijd, niet-gereglementeerd geldtransfersysteem dat zijn oorsprong vindt in de vroegmiddeleeuwse handelsmaatschappij van het Nabije en Midden-Oosten. De geldtransacties worden uitgevoerd via tussenpersonen die geld ontvangen en dit via andere tussenpersonen uitbetalen aan de begunstigden. Deze tussenpersonen werken meestal zonder wettelijke vergunning en zonder toezicht van de overheid. Het systeem is dan ook gebaseerd op vertrouwen en vertrouwelijkheid. Hawala-bankieren is niet verbonden aan reguliere financiële dienstverleners en onttrekt zich zo aan elke vorm van overheidstoezicht. Door het gebrek aan toezicht en de complexiteit van het traceren van geldstromen wordt Hawala-bankieren vaak gebruikt voor het witwassen van geld en de financiering van georganiseerde misdaad. Ook terreurorganisaties maken gebruik van dit onofficiële financiële systeem.

 • Veiligheidsplan Brussels Airport Zaventem

  Het veiligheidsplan Brussels Airport Zaventem is een gezamenlijk initiatief van de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde, de Arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde, de Provinciegouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de Bestuurlijke Directeur-coördinator van de Federale Politie van Halle-Vilvoorde, de Gerechtelijke Directeur van de Federale Politie van Halle-Vilvoorde, het Diensthoofd van de federale luchtvaartpolitie Brussel-Nationaal en de Regionaal Centrumdirecteur Douane en Accijnzen Leuven.  

  Het plan vloeide voort uit een aanbeveling van de parlementaire onderzoekscommissie naar aanleiding van de aanslagen in Brussel van 22 maart 2016.  Het bepaalt voor de periode 2022-2025 de prioritaire veiligheidsfenomenen waarop douane, justitie, politie en provincie zullen inzetten in een geïntegreerde aanpak met de verschillende veiligheidspartners die aanwezig zijn op en rond de luchthaven.

Parketten van de procureur des Konings Halle Vilvoorde
Persberichten

Ander Persberichten