Persbericht Halle-Vilvoorde: Parket Halle-Vilvoorde houdt op 7 februari themazittingen over valse Corona Safe Tickets

Parketten van de procureur des Konings Halle Vilvoorde
Persberichten

Op 7 februari wordt voor de 24ste en 25ste kamer in Brussel een themazitting gehouden over valse Corona Safe Tickets. Dertig beklaagden moeten zich komen verantwoorden omdat zij een valse vaccinatieregistratie lieten genereren door een dokter in Luik. Eens de registratie actief, konden betrokkenen valse Corona Safe Tickets op hun smartphone aanmaken en kregen zo toegang tot vrijetijdsactiviteiten.

Een dokter uit Luik maakte in de periode mei tot en met november 2021 tegen vergoeding valse covid-vaccinatieregistraties aan voor personen die hem hierom vroegen. De personen konden dan een vals Corona Safe Ticket genereren op hun smartphone en kregen zo toegang tot restaurants en theatervoorstellingen. Het Corona Safe Ticket diende men in die periode ook voor te leggen als men naar bepaalde landen wou reizen.

Minnelijke schikking

Voor de feiten werd door het parket van Luik een gerechtelijk onderzoek gevoerd. Er werd hiervoor samengewerkt met de politie en het Departement Zorg (voorheen: Agentschap Zorg & Gezondheid). Een audit door het Departement Zorg kon de cliënten van de dokter identificeren. Op basis daarvan zijn per gerechtelijk arrondissement de dossiers en verdachten geïdentificeerd.

In regio Halle-Vilvoorde is aan alle verdachten een minnelijke schikking van EUR 750 aangeboden. Daarop zijn 116 betrokkenen ingegaan. Dertig hebben aangegeven niet te willen ingaan op de minnelijke schikking. Die werden gedagvaard.

Asociaal gedrag

“Dit is erg asociaal en gevaarlijk gedrag”, zegt Carol Vercarre, procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde. “De coronaperiode was geen eenvoudige periode en iedereen wenst die zo snel mogelijk te vergeten. Dankzij de vaccinaties, certificaten en tickets slaagden we erin om het risico op verdere verspreiding van het virus te beperken en een deel van het gewone leven terug te hervatten. Het is dan jammer om te moeten vaststellen dat sommige mensen daarvoor ‘vals’ zijn gaan spelen, en hierdoor mogelijk andere deelnemers aan vrijetijdsactiviteiten hebben besmet met het virus. We hebben als openbaar ministerie tijdens de coronaperiode helder gecommuniceerd dat we streng zouden optreden tegen personen die valsheid zouden plegen”, besluit Carol Vercarre.

Strafmaat

Concreet wordt de beklaagden valsheid in een informaticasysteem ten laste gelegd. De strafmaat die hierop staat is een gevangenisstraf van zes maand tot vijf jaar en/of een geldboete tot maximum EUR 800.000.

De zittingen gaan door op 7 februari 2024 in de 24ste en 25ste kamer in Brussel en starten om 9u00.

Parketten van de procureur des Konings Halle Vilvoorde
Persberichten

Ander Persberichten