Persbericht: Onmiddellijke intrekking rijbewijs bij gsm-gebruik achter het stuur

Parketten van de procureur des Konings West-Vlaanderen
Persberichten

Het parket West-Vlaanderen heeft een nieuwe maatregel uitgevaardigd waarbij het rijbewijs van bestuurders die tijdens het rijden een gsm of ander elektronisch toestel gebruiken, onmiddellijk voor 15 dagen wordt ingetrokken. Deze maatregel, die tot nu toe alleen tijdens specifieke politieacties werd toegepast, geldt vanaf nu in alle 19 politiezones van de provincie. Met deze beslissing streeft het parket West-Vlaanderen naar een uniform beleid om de verkeersveiligheid in de hele provincie te verhogen. Tot vorige week resulteerde het gebruik van een gsm achter het stuur in het onmiddellijk betalen van een boete van 174 euro.

Filiep Jodts, procureur des konings West-Vlaanderen: “Afleiding achter het stuur is één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen.
Met deze maatregel willen we maximaal inzetten op een mentaliteitsverandering en ontmoedigen we krachtig het gebruik van mobiele telefoons tijdens het rijden
.”

Naast de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs, zullen overtreders ook voor de politierechtbank moeten verschijnen, waar de boete kan oplopen tot 500 euro, inclusief gerechtskosten.

 

Parketten van de procureur des Konings West-Vlaanderen
Persberichten

Ander Persberichten