Persbericht – Openbaar Ministerie Oost-Vlaanderen bindt strijd aan tegen postbusadres – tientallen ondernemingen gedagvaard in faling

Parketten van de procureur des Konings Oost-Vlaanderen
Persberichten

Het parket Oost-Vlaanderen ging de solvabiliteit na van de ondernemingen gevestigd op de Zwijnaardsesteenweg 44 in Gent. Volgens de Kruispuntbank der Ondernemingen houden meer dan 200 ondernemingen op dit adres hun maatschappelijke zetel.

Uit het financieel onderzoek is gebleken dat 39 van deze ondernemingen zich naar het oordeel van het parket in staat van faillissement bevinden, dan wel nalaten om hun jaarrekening neer te leggen bij de Nationale Bank van België, hoewel dit wettelijk verplicht is. Het Openbaar Ministerie heeft deze ondernemingen burgerlijk gedagvaard voor de insolventiekamer van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent op twee themazittingen: namelijk op 14 mei en 28 mei 2024 om 9u.

Postbusadressen worden dikwijls gebruikt als maatschappelijke zetel door ondernemingen in moeilijkheden. Op deze manier kunnen de ondernemingen immers ontsnappen aan dwangmaatregelen van deurwaarders. Ook regionale verschillen in de regelgeving kunnen een reden zijn om de maatschappelijke zetel te vestigen op een postbusadres.

Ondernemingen die hun schuldeisers niet betalen en, sterker nog, de rechten van hun schuldeisers miskennen door zich te vestigen op een adres waar niets aan te treffen is, brengen ernstige schade toe aan het economisch weefsel. Door een faillissement dan wel een ontbinding van de onderneming kan worden voorkomen dat nieuwe schulden ontstaan en onbetaald blijven.

Voor elk faillissement dat wordt uitgesproken wordt een opsporingsonderzoek geopend waarbij wordt nagegaan of misdrijven werden gepleegd. Het bedrieglijk verplaatsen van de maatschappelijke zetel naar een postbusadres of het niet tijdig neerleggen van de boeken wanneer een onderneming heeft opgehouden te betalen, kunnen misdrijven uitmaken die kunnen leiden tot een gevangenisstraf, geldboete, en zelfs beroepsverbod.

In het belang van een gezond economisch klimaat laat het Openbaar Ministerie niet na op te treden tegen dergelijke ondernemingen.

Parketten van de procureur des Konings Oost-Vlaanderen
Persberichten

Ander Persberichten