Persbericht - Snelle afhandeling van misdrijven in West-Vlaanderen

Parketten van de procureur des Konings West-Vlaanderen
Persberichten

Het parket West-Vlaanderen introduceert een vernieuwde toepassing van de Onmiddellijke Minnelijke Schikking (OMS) om snel te reageren bij inbreuken op de drugswet, wapenwet en bij winkel- en fietsdiefstallen. OMS stelt de politie in staat om de boete onmiddellijk te innen.  Vroeger werd OMS enkel tijdens speciale politieacties toegepast. Voortaan zal OMS ook in de dagelijkse werking van de politie worden geïntegreerd. Hierdoor wordt de gerechtelijke procedure vereenvoudigd, vermindert het gevoel van straffeloosheid en wordt de veiligheid verhoogd. OMS-boetes kunnen tot 400 euro oplopen.
 

Toepassing Onmiddellijke Minnelijke Schikking (OMS)

Een OMS is een minnelijke schikking die direct wordt voorgesteld op het ogenblik van de vaststelling van de inbreuk. Voorheen werd dit enkel toegepast tijdens bepaalde politieacties zoals op festivals, evenementen, fuiven en voetbalwedstrijden. Nieuw is dat de OMS voortaan in de dagelijkse werking van de politie zal worden toegepast.  
OMS wordt toegepast bij het bezit van drugs voor persoonlijk gebruik, het dragen van verboden wapens, en bij het op heterdaad betrappen van winkel- en fietsdiefstallen.


Voorwaarden toepassing OMS  

Het toepassen van OMS is aan een aantal voorwaarden verbonden:

  • Het moet gaan om misdrijven die net zijn vastgesteld.
  • OMS kan enkel aangeboden worden aan meerderjarigen.
  • De overtreder moet de feiten erkennen en instemmen met de onmiddellijke betaling.


Betaling en gevolgen

De betaling gebeurt meteen via een betaalterminal of een QR-code. Na betaling van de OMS kan de overtreder niet verder vervolgd worden. OMS kan ook door de overtreder betwist worden. In dat geval zal het parket het dossier in handen nemen en kan bij bewezen schuld een strengere sanctie volgen.
 

OMS werkt ook sensibiliserend

OMS wordt ook toegepast bij het vaststellen op heterdaad van het bezit van een kleine hoeveelheid drugs voor eigen gebruik.
Filiep Jodts, procureur des konings West-Vlaanderen: “OMS dient in deze gevallen ook als een sensibiliserende maatregel, gericht op de recreatieve gebruiker om hen te wijzen op de gevaren en impact van drugmisbruik. OMS wordt echter niet toegepast bij drugshandel, verslavingsproblematiek of grote hoeveelheden drugs op zak hebben. In die gevallen hanteert het parket een andere aanpak.
 

OMS om snel en effectief te werken

Filiep Jodts, procureur parket West-Vlaanderen: “De OMS-maatregel is bedoeld om direct in te kunnen grijpen bij bepaalde misdrijven. We streven naar snelheid en effectiviteit in onze reactie op inbreuken, terwijl we tegelijk de gerechtelijke procedures vereenvoudigen, de administratieve opvolging tot een minimum beperken en het gevoel van straffeloosheid verminderen.”

Parketten van de procureur des Konings West-Vlaanderen
Persberichten

Ander Persberichten