Persbericht – Stoffelijke resten van een lichaam aangetroffen in Sint-Martens-Latem

Parketten van de procureur des Konings Oost-Vlaanderen
Persberichten

Afgelopen zaterdag werden bij graafwerken de stoffelijke resten van een lichaam teruggevonden achter een garage van een gezinswoning in Sint-Martens-Latem.

Op basis van verschillende sterke aanwijzingen gaat het parket ervan uit dat de stoffelijke resten toebehoren aan de toen 48-jarige buurvrouw die in 1994 als vermist werd opgegeven. Verder wetenschappelijk onderzoek door experten zal plaatsvinden om deze identificatie te bevestigen.

Na de vondst van de stoffelijke resten werd door het parket een onderzoeksrechter gevorderd om onderzoek te voeren naar de omstandigheden van het overlijden. Dit onderzoek heeft inmiddels geleid tot de arrestatie van een 78-jarige man, de toenmalige partner van het slachtoffer. Na grondig verhoor door de politiediensten werd door de onderzoeksrechter beslist om de man voor te leiden en vervolgens ook aan te houden onder elektronisch toezicht voor feiten die voorlopig gekwalificeerd worden als moord. Hij zal binnen maximum 5 dagen moeten verschijnen voor de raadkamer die zal beslissen over zijn verdere aanhouding. Het verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat zijn werkelijk aandeel was bij het overlijden van het slachtoffer.

In het belang van de waarheidsvinding wordt niet verder inhoudelijk ingegaan op het dossier.

Update 03-05-2024

Intussen is de autopsie gefinaliseerd. Hieruit valt geen concrete doodsoorzaak af te leiden.

De raadkamer besliste op 3 mei om het elektronisch toezicht van de 78-jarige man te verlengen.

Er wordt volop ingezet op snel verloop van het onderzoek waarover het parket geen verder informatie wenst te geven.

Parketten van de procureur des Konings Oost-Vlaanderen
Persberichten

Ander Persberichten