Persbericht - Twee verdachten aangehouden in onderzoek naar mensenhandel 

Parketten van de procureur des Konings West-Vlaanderen
Persberichten

In het najaar van 2023 kreeg PZ Brugge informatie van het prostitutieteam van PZ Antwerpen. Verdere opvolging leidde tot een tussenkomst in een pand in Brugge. Daar werden een aantal Braziliaanse vrouwen aangetroffen. In hun verklaringen werden signalen van seksuele uitbuiting gedetecteerd.  

Het onderzoek werd verder gevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) West-Vlaanderen. Er kwam een organisatie in beeld die Braziliaanse vrouwen ronselde in hun thuisland en verder als reisagentschap fungeerde door vliegtickets, vervoer en verblijf te regelen voor de vrouwen. Daartegenover stond een grote schuld. De vrouwen werden bedreigd en onder druk gezet om die schuld terug te betalen via prostitutie. Er werd onder meer gedreigd om compromitterende foto’s van de meisjes door te sturen naar hun familieleden. De organisatie regelde advertenties en was - voor een bijkomende commissie - ook tussenpersoon voor het maken van afspraken tussen de vrouwen en hun klanten. 

De vrouwen veranderden heel regelmatig van werkadres en waren actief op meerdere Belgische adressen maar ook in o.m. Kroatië en Frankrijk. Ze ontvingen klanten in panden die gehuurd werden via algemeen gekende boekingssites. 

Op 5 juni voerde de FGP West-Vlaanderen in opdracht van de onderzoeksrechter in Brugge, huiszoekingen uit in Gent en Anderlecht. Er werd samengewerkt met PZ Zuid (Anderlecht). Nog twee slachtoffers werden geïdentificeerd en verhoord. Twee verdachten, een 20-jarige vrouw en 23-jarige man, werden gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter die besliste om hen beiden aan te houden op verdenking van mensenhandel met als doel uitbuiting van prostitutie, mensensmokkel met verzwarende omstandigheden, pooierschap met verzwarende omstandigheden en reclame voor aanbod van diensten van seksuele aard.  

Het onderzoek naar de organisatie wordt verdergezet.  

Mensenhandel is vaak dichterbij dan men denkt. We spreken van mensenhandel wanneer criminelen mensen werven, vervoeren, opvangen of de controle over hen nemen om deze personen uit te buiten. In België zien we vooral economische en seksuele uitbuiting. De politie doet een oproep om verdachte zaken die kunnen wijzen op mensenhandel in al zijn verschijningsvormen aan te geven bij de lokale politie of te melden via online meldpunten zoals het meertalige www.stophumantrafficking.be of www.meldpuntsocialefraude.belgie.be/nl/ 

Parketten van de procureur des Konings West-Vlaanderen
Persberichten

Ander Persberichten