COIV - Contact en bereikbaarheid

    Centraal orgaan voor de inbeslagneming 
           en verbeurdverklaring (COIV)

           Wolstraat 66 bte2, 1000 Brussel

      02/557.78.77

     02/557.78.80

@     coiv@just.fgov.be

 

Functionele emailadresse

Helpdesk coiv-Justitie:

Helpdesk coiv-Politie :

Verzoeken betreffende internationale bijstand (ARO-CARIN) :

  • COIV-OCSC-AROCARIN@just.fgov.be
  • Dit adres dient gebruikt te worden voor vragen betreffende internationale inlichtingen waarbij het COIV een beroep kan doen op het Asset Recovery Offices-netwerk (binnen de EU) of op het CARIN-netwerk (breder informeel netwerk)

Verzoeken «16 bis» :

Verzoeken «Vervreemdingen» :

Voor het overige worden de dagelijkse taken (asset management) behandeld door vier cellen (units) binnen het COIV. De mailadressen van deze units zijn de volgende :