Contact en bereikbaarheid

Regentschapsstraat 63
1000 Brussel

T +32 2 557 78 77 
F +32 2 557 78 80

Voor de contactname met het COIV worden de volgende e-mailadressen gebruikt:

Algemeen

 • coiv@just.fgov.be
 • Aanmelden van inventarissen van inbeslagneming door politie.
 • Aanmelden van beslissingen van OM en gerechtelijke uitspraken door griffie
 • Vragen van particulieren of advocaten i.v.m. teruggave of opheffing van strafbeslag

Asset management - beheer vermogensbestanddelen

Helpdesk COIV-Justitie (enkel voor magistraten / gerechtspersoneel justitie):

 • COIV-OCSC-JusticeHelpdesk@just.fgov.be
 • Voor vragen tot advies of bijstand aan magistraten
 • Voor bevraging CAP (solvabiliteitsonderzoeken SUO)
 • Voor vragen tot bijstand of delegatie van een SUO
 • Voor bevraging van (EU) ARO en (internationaal) CARIN netwerk door COIV
 • Aanmelden van rechtshulpverzoeken of EU-certificaten tot beslag en confiscatie
 • Vragen betreffende rechtshulpverzoeken of EU-certificaten tot beslag en confiscatie

Helpdesk COIV-Politie (enkel voor politie / medewerkers politie):

 • COIV-OSCS-publicdebts@just.fgov.be
 • Adres te gebruiken voor vragen betreffende de wettelijke schuldcompensatie (voorzien bij artikel 16 bis van de COIV-wet)
 • Vragen betreffende rechtshulpverzoeken of EU-certificaten tot beslag en confiscatie.

Helpdesk COIV-Politie (enkel voor politie / medewerkers politie):

Verzoeken betreffende internationale bijstand (ARO-CARIN ) (enkel voor politie):

Verzoeken «Vervreemdingen»: