ING kantoren

 

De beslagleggende politiedienst stort onverwijld de inbeslaggenomen geldsommen op de bankrekening van het COIV bij ING.

- Lijst van ING kantoren met kassa voor storting geldsommen door politie: