Voertuigen / takeldiensten

Erkende firma’s

Vanaf 1 januari 2006 kunnen de gerechtelijke autoriteiten nog enkel de firma’s vorderen die dat aangevraagd hebben en die zich geëngageerd hebben tot het respecteren van de tarieven, voorwaarden en richtlijnen van de ministeriële omzendbrief nr. 062, nr. 062bis en nr. 062ter.

De tarieven zijn enkel van toepassing op de gerechtelijke inbeslagnemingen. De administratieve takelingen zijn in dit geval niet bedoeld.

Elk parket heeft een (soms voorlopige) lijst overgemaakt van erkende firma’s in haar arrondissement. In principe zullen de magistraten, politiediensten en gerechtsdeskundigen de firma aanstellen die het dichtst is gelegen bij de plaats van tussenkomst en die voorkomt in de lijsten van firma’s die zijn meegedeeld door de parketten. Alleszins komt het aan elke procureur des Konings toe om, in functie van de omstandigheden van zijn gerechtelijk arrondissement, de praktische richtlijnen hiertoe uit te vaardigen.

De firma’s worden verzocht om het parket in kennis te stellen van elke wijziging aan de gegevens die in hun aanvraag tot erkenning staan vermeld.

De erkende firma’s kunnen van de lijst geschrapt worden op hun eigen verzoek of op het verzoek van de procureur des Konings. Andere firma’s kunnen steeds hun erkenning aanvragen.

Bijwerking van de lijsten op de website gebeurt enkel op verzoek van het betrokken parket.

Aanvraag tot erkenning

Een erkenning kan worden aangevraagd bij de procureur des Konings aan de hand van volgend aanvraagformulier.

Gerechtskosten in strafzaken. Tarieven

De minister van Justitie heeft de tarieven voor de takeling en stalling van in beslag genomen voertuigen geïndexeerd (zie omzendbrief nr. 131/9, Belgisch Staatsblad  van 11 januari 2022, erratum  Belgisch Staatsblad  van 25 januari 2022) (voor de tarieven van 2013: zie overzichtstabel “tarief 2013

Lijst van erkende takeldiensten volgens gerechtelijk arrondissement

De  nieuwe omzendbrief  met een overzichtstabel “tarief 2022”  is onmiddellijk van toepassing op de vorderingen ingediend vanaf de dag van publicatie van deze omzendbrief in het Belgisch Staatsblad.

Deze indexering heeft uitwerking vanaf 1 januari 2022, d.w.z. op de kostenstaten die digitaal werden ingediend bij het taxatiebureau, voor prestaties die werden gevorderd en uitgevoerd in 2022.

De prestaties die in 2022 worden betaald op vorderingen van voor 2022 die werden uitgevoerd en afgewerkt in 2022 geven dus recht op een supplementair bedrag. Dat wordt gevraagd door middel van één enkele aanvullende kostenstaat die alle supplementen vermeldt met telkens de referentie van de al betaalde kostenstaat. Deze aanvullende kostenstaat hoeft niet te worden getaxeerd omdat door de indexering de bedragen door de wet worden bepaald. Hij mag worden ingediend bij een van de vereffeningsbureaus, die de plaats hebben ingenomen van een van diensten die een deel van de oorspronkelijke kostenstaten heeft ontvangen.

Voor meer informatie met betrekking tot de inhoud en toepassing van onderstaande omzendbrief contacteert u best het secretariaat van het centraal bureau gerechtskosten (secret.FraisJustice.Gerechtskosten@just.fgov.be), bij voorkeur per e-mail, of via het telefoonnummer 02-552 25 13. Dat zal uw verzoek aan de bevoegde personen bezorgen.

 

Lijst van erkende takeldiensten volgens gerechtelijk arrondissement

 


Antwerpen
 • Antwerpen
 • Mechelen
 • Turnhout

Brussel - Bruxelles
 • Brussel - Bruxelles
 • Halle-Vilvoorde

Eupen

Hainaut
 • Charleroi
 • Mons
 • Tournai

Leuven

Limburg
 • Hasselt
 • Tongeren

Liège
 • Huy
 • Liège
 • Verviers

Luxembourg
 • Arlon
 • Marche-en-Famenne
 • Neufchâteau

Namur
 • Dinant
 • Namur

Brabant wallon
 • Nivelles

Oost-Vlaanderen
 • Dendermonde
 • Gent
 • Oudenaarde

West-Vlaanderen
 • Brugge
 • Ieper
 • Kortrijk
 • Veurne