COIV - Voertuigen / takeldiensten

Erkende firma’s

Vanaf 1 januari 2006 kunnen de gerechtelijke autoriteiten nog enkel de firma’s vorderen die dat aangevraagd hebben en die zich geëngageerd hebben tot het respecteren van de tarieven, voorwaarden en richtlijnen van de ministeriële omzendbrief nr. 062, nr 062bis en nr 062ter.

De tarieven zijn enkel van toepassing op de gerechtelijke inbeslagnemingen. De administratieve takelingen zijn in dit geval niet bedoeld.

Elk parket heeft een (soms voorlopige) lijst overgemaakt van erkende firma’s in haar arrondissement. In principe zullen de magistraten, politiediensten en gerechtsdeskundigen de firma aanstellen die het dichtst is gelegen bij de plaats van tussenkomst en die voorkomt in de lijsten van firma’s die zijn meegedeeld door de parketten. Alleszins komt het aan elke procureur des Konings toe om, in functie van de omstandigheden van zijn gerechtelijk arrondissement, de praktische richtlijnen hiertoe uit te vaardigen.

De firma’s worden verzocht om het parket in kennis te stellen van elke wijziging aan de gegevens die in hun aanvraag tot erkenning staan vermeld.

De erkende firma’s kunnen van de lijst geschrapt worden op hun eigen verzoek of op het verzoek van de procureur des Konings. Andere firma’s kunnen steeds hun erkenning aanvragen.

Bijwerking van de lijsten op de website gebeurt enkel op verzoek van het betrokken parket.

Aanvraag tot erkenning

Een erkenning kan worden aangevraagd bij de procureur des Konings aan de hand van volgend aanvraagformulier.

Gerechtskosten in strafzaken. Tarieven

De tarieven voor 2018 blijven dezelfde als deze van 2013 - tot nader order en in functie van de voorspellingen van het Planbureau (zie Belgisch Staatsblad van 01 maart 2013) -  en tot de indexeringsstop wegvalt. Op die datum zal een initiatief genomen worden om de indexering toe te passen.

Lijst van erkende takeldiensten volgens gerechtelijk arrondissement