COIV - Voertuigen / takeldiensten

Erkende firma’s

Vanaf 1 januari 2006 kunnen de gerechtelijke autoriteiten nog enkel de firma’s vorderen die dat aangevraagd hebben en die zich geëngageerd hebben tot het respecteren van de tarieven, voorwaarden en richtlijnen van de ministeriële omzendbrief nr. 062, nr 062bis en nr 062ter.

De tarieven zijn enkel van toepassing op de gerechtelijke inbeslagnemingen. De administratieve takelingen zijn in dit geval niet bedoeld.

Elk parket heeft een (soms voorlopige) lijst overgemaakt van erkende firma’s in haar arrondissement. In principe zullen de magistraten, politiediensten en gerechtsdeskundigen de firma aanstellen die het dichtst is gelegen bij de plaats van tussenkomst en die voorkomt in de lijsten van firma’s die zijn meegedeeld door de parketten. Alleszins komt het aan elke procureur des Konings toe om, in functie van de omstandigheden van zijn gerechtelijk arrondissement, de praktische richtlijnen hiertoe uit te vaardigen.

De firma’s worden verzocht om het parket in kennis te stellen van elke wijziging aan de gegevens die in hun aanvraag tot erkenning staan vermeld.

De erkende firma’s kunnen van de lijst geschrapt worden op hun eigen verzoek of op het verzoek van de procureur des Konings. Andere firma’s kunnen steeds hun erkenning aanvragen.

Bijwerking van de lijsten op de website gebeurt enkel op verzoek van het betrokken parket.

Aanvraag tot erkenning

Een erkenning kan worden aangevraagd bij de procureur des Konings aan de hand van volgend aanvraagformulier.

Gerechtskosten in strafzaken. Tarieven

De minister van Justitie heeft de tarieven voor de takeling en stalling van in beslag genomen voertuigen geïndexeerd (omzendbrief nr. 131/7, Belgisch Staatsblad van 31 januari 2020) (voor de tarieven van 2013: zie overzichtstabel “tarief 2013

 

De  nieuwe omzendbrief 131/7 met een overzichtstabel “tarieven 2020”  is onmiddellijk van toepassing op de vorderingen ingediend vanaf de dag van publicatie van deze omzendbrief in het Belgisch Staatsblad.

Voor meer informatie met betrekking tot de inhoud en toepassing van onderstaande omzendbrief contacteert u best het secretariaat van de dienst gerechtskosten (secret.FraisJustice.Gerechtskosten@just.fgov.be) via het telefoonnummer 02 552 25 13. Dat zal uw verzoek aan de bevoegde personen bezorgen.

Lijst van erkende takeldiensten volgens gerechtelijk arrondissement

 

Antwerpen
 • Antwerpen
 • Mechelen
 • Turnhout
Brussel - Bruxelles
 • Brussel - Bruxelles
 • Halle-Vilvoorde
Eupen Hainaut
 • Charleroi
 • Mons
 • Tournai
Leuven Limburg
 • Hasselt
 • Tongeren
Liège
 • Huy
 • Liège
 • Verviers
Luxembourg
 • Arlon
 • Marche-en-Famenne
 • Neufchâteau
Namur
 • Dinant
 • Namur
Brabant wallon
 • Nivelles
Oost-Vlaanderen
 • Dendermonde
 • Gent
 • Oudenaarde
West-Vlaanderen
 • Brugge
 • Ieper
 • Kortrijk
 • Veurne