College van het openbaar ministerie

Het College van het openbaar ministerie bestaat naast de vijf procureurs-generaal uit de federale procureur, drie leden van de Raad van procureurs des Konings en één lid van de Raad van arbeidsauditeurs. Samen buigen zij zich over alle aangelegenheden die het goed beheer van het openbaar ministerie aanbelangen.

De voorzitter van het College van procureurs-generaal is eveneens voorzitter van het College van het openbaar ministerie. Voor het gerechtelijk jaar 2021-2022 is de voorzitter Patrick Vandenbruwaene, procureur-generaal te Antwerpen.

Samenstelling

 

De heer Patrick VANDENBRUWAENE
Procureur-generaal te Antwerpen - Voorzitter

 

De heer Erwin DERNICOURT
Procureur-generaal te Gent

 

De heer Johan DELMULLE
Procureur-generaal te Brussel

 

De heer Pierre VANDERHEYDEN
Procureur-generaal te Luik

 

Mevrouw Ingrid GODART
Procureur-generaal te Bergen

 

De heer Frédéric VAN LEEUW
Federaal procureur

 

De heer Marc REZETTE
Procureur des Konings te Waals-Brabant

 

Mevrouw Ine VAN WYMERSCH
Procureur des Konings te Halle-Vilvoorde

 

De heer Guido VERMEIREN
Procureur des Konings Limburg

 

De heer Gautier PIJCKE
Arbeidsauditeur van Brussel

 

Mevrouw Ann BRAECKEVELT
Hoofdsecretaris auditoraat-generaal Gent

 

De heer Patrick HERREGODS
Hoofdsecretaris parket-generaal Brussel

 

 

 

De heer Jan POELS
Directeur Steundienst openbaar ministerie