College van het openbaar ministerie

Het College van het openbaar ministerie bestaat naast de vijf procureurs-generaal uit de federale procureur, drie leden van de Raad van procureurs des Konings en één lid van de Raad van arbeidsauditeurs. Samen buigen zij zich over alle aangelegenheden die het goed beheer van het Openbaar Ministerie aanbelangen.

De voorzitter van het College van procureurs-generaal is eveneens voorzitter van het College van het openbaar ministerie. Voor het gerechtelijk jaar 2023-2024 is de voorzitter Pierre VANDERHEYDEN, procureur-generaal van Luik.

Samenstelling

De heer Pierre VANDERHEYDEN
Procureur-generaal van Luik - Voorzitter

De heer Erwin DERNICOURT
Procureur-generaal van Gent

De heer Frédéric VAN LEEUW
Procureur-generaal van Brussel

De heer Guido VERMEIREN
Procureur-generaal van Antwerpen

Mevrouw Ingrid GODART
Procureur-generaal van Bergen

Mevrouw Ann FRANSEN
Federaal procureur

De heer Marc REZETTE
Procureur des Konings Waals-Brabant

De heer Franky DE KEYZER
Procureur des Konings Antwerpen

De heer Filiep JODTS

Procureur des Konings West-Vlaanderen

De heer Gautier PIJCKE
Arbeidsauditeur Waals-Brabant

De heer Patrick HERREGODS
Hoofdsecretaris parket-generaal Brussel

Mevrouw Ann BRAECKEVELT
Hoofdsecretaris auditoraat-generaal Gent

De heer Jan POELS
Directeur Steundienst openbaar ministerie

College van het Openbaar Ministerie