Collège du ministère public

Een delegatie van het Marokkaanse openbaar ministerie onder leiding van M. Abdenabaoui, procureur-generaal en voorzitter van het openbaar ministerie van het Koninkrijk Marokko, zal van 3 tot 7 november 2019 door de Belgische ambtgenoten van het College van Procureurs-generaal worden ontvangen.

De werking, het beheer en het specifieke karakter van het Belgische openbaar ministerie zullen tijdens dit werkbezoek worden toegelicht aan de Marokkaanse delegatie.

De recente hervormingen van justitie en de invoering van de beheersautonomie bij de Belgische gerechtelijke instanties zijn sterk vergelijkbaar met de moderniseringsdynamiek die zich sinds verscheidene jaren binnen de Marokkaanse justitie doorzet. De hoofdrolspelers van de gerechtelijke wereld van beide landen hebben vanuit deze invalshoek sinds 2017 de initiatieven tot overleg, communicatie en samenwerking opgedreven. 

Een bezoek aan het Federaal Parket, de voorstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) en het overleg in witwasdossiers zullen de eerste dag afsluiten. De tweede dag van het bezoek zal eveneens een zeer druk programma kennen aangezien de delegatie door minister van Justitie K. Geens en vervolgens door de korpschefs van het Hof van Cassatie zal worden ontvangen. De laatste dag zal worden gewijd aan de technische aspecten inzake het beheer van het openbaar ministerie, namelijk de statistieken, de werklastmeting en het allocatiemodel.

Pagina's