Collège du ministère public

Vanaf donderdag 26 oktober 2017 zal de omzendbrief COL OMP 1/2017, met onmiddellijke ingang, de circulaire van het College van Procureurs-generaal COL 9/2016 met betrekking tot de delegatie van bevoegdheden aan parketjuristen vervangen.

Welke nieuwigheden houdt deze omzendbrief in?

Naast de drie eerste punten met betrekking tot de aanstelling van, het gezag waaronder de parketjurist wordt geplaatst en zijn opdrachten, wordt een vierde punt inzake het arbeidsregime van de parketjurist aan de omzendbrief toegevoegd, waarbij het volgende wordt bepaald: “Omwille van de ‘tweeslachtige’ positie van de gedelegeerde parketjurist is het de korpschef die in overleg met de hoofdsecretaris het arbeidsregime dient vast te leggen dat hem het meest geschikt lijkt.”

U kunt alle details van deze omzendbrief raadplegen door op de volgende link te klikken!

Pagina's