College van procureurs-generaal

Het College van procureurs-generaal viert zijn 25-jarig bestaan. Het werd opgericht naar aanleiding van de politie- en justitiehervormingen van eind jaren negentig en speelt een fundamentele rol in het dagelijkse leven van de Belgen. Het College bestrijdt de criminaliteit en zijn belangrijkste taak is het ontwikkelen van een samenhangend strafrechtelijk beleid en het toezien op de juiste uitvoering daarvan.

Als gevolg van de Dutroux-affaire en de Witte Mars werd op 4 maart 1997 het College van procureurs-generaal opgericht met een duidelijk idee: de efficiëntie van Justitie verbeteren.

Om dit te waarborgen, neemt het College van procureurs-generaal bindende richtlijnen voor alle leden van het Openbaar Ministerie. Deze richtlijnen worden vastgelegd in een omzendbrief. De opsporing van vermiste personen, de positie van het slachtoffer in het strafproces of het nieuwe seksueel strafrecht zijn allemaal onderwerpen die door het College worden behandeld.

Het College, dat wekelijks samenkomt, is bijzonder actief, zoals de voorzitter van het College van procureurs-generaal, Patrick Vandenbruwaene, verklaart:

 

“Wij bestrijden iedere vorm van geweld ter vrijwaring van het recht op veiligheid van onze burgers. Wij staan 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 klaar om de criminaliteit te bestrijden.”

 

Naast de dagelijkse werkzaamheden is het College ook een drijvende kracht achter voorstellen voor grote hervormingen. Dat werk kwam bijvoorbeeld tot uiting in de wet van 1 december 2013 betreffende de hervorming van de arrondissementen, die het mogelijk maakte de efficiëntie van de parketten te verhogen en de expertise te bundelen. Dit door het aantal gerechtelijke arrondissementen terug te brengen van 27 naar 14.

Vandaag zijn de uitdagingen voor het College van procureurs-generaal enorm, met een steeds veranderende criminaliteit, de voortdurende ontwikkeling van cybercriminaliteit, de toepassing van het nieuwe seksueel strafrecht, de toename van drugsgerelateerd geweld of de uitvoering van het nieuwe Strafwetboek.

 

>> Lijst voorzitters College van procureurs-generaal 

 

Pagina's