College van procureurs-generaal

Ignacio de la Serna, procureur-generaal van Bergen en voorzitter van het College van procureurs-generaal en van het College van het openbaar ministerie, legde vandaag de eed af als raadsheer bij het Hof van Cassatie. Procureur-generaal Pierre Vanderheyden (Luik) neemt de fakkel over als voorzitter van het College voor de rest van het gerechtelijk jaar. Eerste advocaat-generaal Jean-Paul Lété wordt waarnemend procureur-generaal van Bergen. We danken Ignacio voor zijn bijzonder grote inzet en zijn engagement voor het Openbaar Ministerie en wensen hem alle succes toe in zijn nieuwe functie!

De vijf procureurs-generaal bij de hoven van beroep vormen samen het College van procureurs-generaal. Het College van procureurs-generaal is het hoogste orgaan binnen het Openbaar Ministerie. Elke procureur-generaal is om de beurt (jaarlijks) voorzitter van het College van procureurs-generaal. De voorzitter van het College van procureurs-generaal (beleidsmatige zaken) is tevens voorzitter van het College van het openbaar ministerie (beheersmatige zaken).

Het College van procureurs-generaal stuurt het Openbaar Ministerie aan en heeft als voornaamste taak een coherent en uniform strafrechtelijk beleid uit te werken. Het kan hiertoe richtlijnen nemen die bindend zijn voor de procureurs-generaal, de federale procureur, de procureurs des Konings, de arbeidsauditeurs en alle leden van het Openbaar Ministerie die onder hun toezicht en leiding staan. Deze richtlijnen worden doorgaans in een omzendbrief gegoten. Het heeft ook als taak de minister van Justitie te adviseren over alle zaken die verband houden met het Openbaar Ministerie.

Voor de uitvoering van zijn opdrachten vergadert het College van procureurs-generaal wekelijks. Er vinden ook overlegvergaderingen plaats met de minister van Justitie en met de andere stakeholders van Justitie.

 

Pagina's