College van procureurs-generaal

De scheiding van de machten is één van de pijlers van onze democratische rechtstaat. In dat licht heeft het College van procureurs-generaal zijn grote bezorgdheid aan de federale minister van Justitie kenbaar gemaakt over de tweet van de Vlaamse minister van Justitie Zuhal Demir.

 

Mijnheer de minister,

Het College van procureurs-generaal schrijft u aan in het kader van een uitspraak van de Vlaamse minister van Justitie Zuhal Demir.

Mevrouw Zuhal Demir plaatste op 4 april 2022 deze tweet:

 

 

De context van deze tweet is u genoegzaam bekend en gaf reeds aanleiding tot niet mis te verstane reacties van de Orde van Vlaamse balies, het College van de hoven en rechtbanken en de Hoge Raad voor de Justitie.

Het College van procureurs-generaal heeft deze tweet van de Vlaamse minister van Justitie besproken op zijn vergadering van 7 april 2022.

Het principe van de scheiding van de machten is één van de pijlers van onze democratische Rechtstaat.

Mevrouw Zuhal Demir is Vlaams minister van Justitie.

Het College acht deze tweet, gezien de functie van mevrouw Zuhal Demir en in het licht van het principe van de scheiding van de machten, een schending van dit principe en derhalve onaanvaardbaar.

Het College van procureurs-generaal zou u, als federale minister van Justitie, dank weten deze brief aan de minister-president van de Vlaamse Regering en aan de Vlaamse minister van Justitie te willen overmaken.

 

Met gans bijzondere hoogachting,

 

Ignacio de la Serna

Voorzitter van het College van procureurs-generaal

 

 

 

Pagina's