College van procureurs-generaal

Op 5 december 2022 werd Ingrid Godart de nieuwe procureur-generaal van Bergen en zal ze zetelen in het College van procureurs-generaal. Ze volgt hiermee Ignacio de la Serna op voor een mandaat van vijf jaar.

Ingrid Godart legde deze maandag de eed af op het Koninklijk Paleis, en treedt hiermee toe tot het College van procureurs-generaal als procureur-generaal van Bergen. Ze zal verantwoordelijk zijn voor de volgende bevoegdheden: politie, verkeersveiligheid, stadscriminaliteit, burgerlijk recht, gerechtelijk recht, bio-ethiek en vreemdelingenrecht. 

Met een carrière van 23 jaar ervaring binnen het Openbaar Ministerie beschikt zij over een uitgebreide expertise en een goede kennis van de vele facetten die gepaard gaan met een job als magistraat bij het Openbaar Ministerie. 

Na haar gerechtelijke stage werd ze in 2001 substituut-procureur des Konings, substituut-procureur-generaal bij het Hof van Beroep van Bergen in 2009 en advocaat-generaal in 2018. Als lid van de Kamer van inbeschuldigingstelling is zij sinds 2015 verantwoordelijk voor de afdeling assisen van het parket-generaal van Bergen, met bijna 100 assisenzaken op haar conto. 

Sinds 2016 bekleedt Ingrid Godart ook de functie van hoofdcoördinator van het netwerk ‘politie’ voor het College van procureurs-generaal. In dat kader heeft ze deelgenomen aan de uitwerking van de omzendbrief over gewelddaden gepleegd tegen politieagenten, de omzendbrief tot regeling van de tucht voor leden van de politiediensten en de uitvoering van artikel 44 van de wet op de politiefunctie betreffende het beheer van politie-informatie.

Een rijke ervaring die haar overtuiging voedt: "De strijd tegen de misdaad en de verdediging van de rechten van de burgers is een absoluut fundamenteel teamwerk. Het waarborgen van de essentiële waarden waarop onze democratie is gebaseerd, betekent vandaag de dag vaak een strijd tegen steeds meer geweld, hetgeen een totale samenhang en vastberadenheid vereist van allen die aan deze strijd deelnemen.”

Ingrid Godart treedt dus toe tot het College van procureurs-generaal, het hoogste orgaan binnen het Openbaar Ministerie. Het College geeft leiding aan het Openbaar Ministerie en heeft als voornaamste taak een samenhangend en uniform strafrechtelijk beleid te ontwikkelen. 

 

Perscontact: Nationaal woordvoerster An Schoonjans

an.schoonjans@just.fgov.be

Pagina's