College van procureurs-generaal

Het College van procureurs-generaal heeft beslist de internationale samenwerking in strafzaken met de Russische Federatie op te schorten, met inbegrip van de uitlevering van Russische onderdanen naar Rusland.

Dat heeft het College van procureurs-generaal vandaag in een brief aan de minister van Justitie laten weten.

De samenwerkingsovereenkomst tussen het federaal parket en het parket-generaal van de Russische Federatie van 29.10.2013 wordt eveneens opgeschort.                                                                                                                                                        

Tegelijk zal het College van procureurs-generaal de internationale rechtshulp in strafzaken met Oekraïne, met alle beschikbare middelen pogen in stand te houden.

Het College PG steunt de beslissing van de procureur van het Internationaal Strafhof om een onderzoek te openen naar eventuele inbreuken op het internationaal humanitair recht, gepleegd in Oekraïne door de Russische autoriteiten. Het verbindt er zich toe een bijdrage te leveren aan de strafonderzoeken inzake oorlogsmisdaden tegen de bevolking van Oekraïne door onder meer het inzamelen en veilig stellen van het beschikbaar bewijsmateriaal.

 

Procureur-generaal Ignacio de la Serna,

Voorzitter van het College van procureurs-generaal

 

 

Pagina's