Federal Public Prosecutor’s Office

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Parijs op 13 november 2015 heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling van Brussel Ayoub B. gisteren onder voorwaarden in vrijheid gesteld.

*******

 

Dans le cadre de l’enquête à la suite des attentats à Paris le 13 novembre 2015, la chambre des mises en accusation de Bruxelles a libéré hier Ayoub B. sous conditions.

*******

 

In connection with the investigation on the terrorist attacks in Paris the 13th  of November 2015, the pre-trial Chamber of the Court of Appeal of Brussel released yesterday Ayoub B. on conditions.

 

Pagina's