Federal Public Prosecutor’s Office

In het kader van een dossier van het federaal parket betreffende mogelijke financiering van terroristische organisaties, werden er op 3 februari 2021 28 huiszoekingen uitgevoerd, hoofdzakelijk in West-Vlaanderen.

De onderzoeksrechter heeft uiteindelijk niemand onder aanhoudingsmandaat zal plaatsen.

Het onderzoek bracht aan het licht dat een aantal van deze personen in contact staan met een aantal Internationale organisaties die onder het mom van geldinzamelingen voor het goede doel (aankoop van waterputten in de Sahellanden en de Hoorn van Afrika) fondsen verzamelen en deze voor een deel doorsluizen naar verschillende terroristische organisaties (IS, Al Qaeda, Boko Haram, Al Shabaab…).

Bovendien blijken de meeste eveneens aanhanger te zijn van de terroristische organisatie “Emiraat van de Kaukasus”.

Deze organisatie strijdt voor het opzetten van een islamitisch Emiraat in Tsjetsjenië, Dagestan, Ingoesjetië enz.

Tal van landen voeren onderzoek naar deze praktijken (Frankijk, Zweden, USA, Rusland, Noorwegen, België)

 

******

 

Dans le cadre d’un dossier du parquet fédéral concernant le financement présumé d’organisations terroristes, 28 perquisitions ont été menées le 3 février 2021, principalement en Flandre occidentale.

Le juge d’instruction chargé du dossier n’a pas décerné de mandat d’arrêt.

L’enquête a révélé qu’un certain nombre d’individus semblent être en contact avec plusieurs organisations internationales qui, sous le couvert de collectes de fonds à des fins caritatives (achat de puits dans les pays du Sahel et de la Corne de l’Afrique), transféreraient une partie de l’argent récolté à différentes organisations terroristes (EI, Al Qaïda, Boko Haram, Al Shabaab, etc.).

En outre, la plupart de ces personnes semblent également appartenir aux partisans de l’organisation terroriste « Émirat du Caucase ».

Cette organisation lutte pour la création d’un émirat islamique en Tchétchénie, au Daghestan, en Ingouchie, etc.

De nombreux pays enquêtent actuellement sur ces pratiques suspectées (France, Suède, États-Unis, Russie, Norvège, Belgique).

 

 

 

Pagina's