Federal Public Prosecutor’s Office

Within the framework of the investigation of the Federal Public Prosecutor’s Office into international trafficking in human beings (see the precedent press releases with the reference D1/040/17) the pre-trial Chamber of Ghent confirmed today the prolongation of the temporary custody of Sevinch S., Zoran F., Angel I., Miroslav M., Ivaylo N. and Plamen P. for two months.

If they appeal against this decision, they will appear within fifteen days before the pre-trial chamber of the Court of Appeal of Ghent.

*******

In het kader van het onderzoek van het federaal parket betreffende de internationale mensensmokkel (zie eerdere persberichten met als referentie D1/040/17) heeft vandaag de Raadkamer van Gent de verlenging van de voorlopige hechtenis met twee maanden bevestigd van Sevinch S., Zoran F., Angel I., Miroslav M., Ivaylo N. en Plamen P.

Indien zij tegen deze beslissing beroep aantekenen, zullen zij binnen de vijftien dagen voor de Kamer van inbeschuldigingstelling bij het Hof van beroep te Gent verschijnen.

*******

Dans le cadre de l’enquête du parquet fédéral sur le trafic international des êtres humains (voir les communiqués de presse précédents avec la référence D1/040/17) la chambre du conseil de Gand a confirmé aujourd’hui la prolongation de la détention préventive de Sevinch S., Zoran F., Angel I., Miroslav M., Ivaylo N. et Plamen P. pour une durée de deux mois.

S’ils font appel de cette décision, ils comparaîtront devant la Chambre des mises en accusation près de la Cour d’appel de Gand dans les quinze jours.

 

 

Pagina's