Federal Public Prosecutor’s Office

 

Afgelopen dinsdagochtend 8 september hebben er, in een dossier van het federaal parket dat wordt geleid door een Brusselse onderzoeksrechter, gelijktijdig 16 huiszoekingen plaatsgevonden in privéwoningen, een wapenhandel en een politiecommissariaat.

Deze huiszoekingen zijn verlopen in het kader van een onderzoek naar de handel in vuurwapens.

Deze huiszoekingen hebben zich voornamelijk afgespeeld in de gemeenten Watermaal-Bosvoorde, Waterloo, Eigenbrakel, Kasteelbrakel, Laken, Oudergem, Lasne, Aat, Verviers en Tubeke.

Er werden talrijke handwapens, lange vuurwapens en automatische wapens aangetroffen, en ook granaten. In totaal werden er 374 wapens voor onderzoek in beslag genomen alsook 400 kilo munitie. Er werden eveneens twaalf voertuigen waaronder meerdere luxevoertuigen in beslag genomen.

Wapendeskundigen hebben de onderzoekers bijgestaan om de verschillende types aangetroffen wapens gemakkelijker te kunnen identificeren.

Er werden 10 personen aangehouden en verhoord door de onderzoekers van de federale gerechtelijke politie van Brussel. Tot die personen behoren verzamelaars, twee wapenhandelaars en een politiecommissaris. Vijf van hen werden ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter die met het dossier is gelast.

In het belang van het onderzoek geeft het federaal parket in dit stadium geen verdere informatie.

 

****

 

Ce mardi 8 septembre au matin, dans un dossier du parquet fédéral dirigé par un juge d’instruction bruxellois, 16 perquisitions ont eu lieu simultanément dans des domiciles privés, dans une armurerie et dans un commissariat de police.

Ces perquisitions se sont déroulées dans le cadre d’une enquête liée à des trafics d’armes à feu.

Les perquisitions se sont notamment déroulées dans les communes de Watermael-Boitsfort, Waterloo, Braine-l’Alleud, Braine-le-Château, Laeken, Auderghem, Lasne, Ath, Verviers et Tubize.

De très nombreuses armes de poing, armes longues et armes automatiques ont été retrouvées, ainsi que des grenades. Au total, 374 armes ont été saisies pour examen ainsi que 400 kilos de munitions. Douze véhicules dont plusieurs véhicules de luxe ont également été saisis.

Des experts en armement sont intervenus en soutien aux enquêteurs, afin d’identifier plus facilement les différents types d’armes retrouvées.

10 personnes ont été interpellées et entendues par les enquêteurs de la police judiciaire fédérale de Bruxelles. Parmi ces personnes, des collectionneurs, deux armuriers et un commissaire de police. Cinq d’entre-elles ont été mises à la disposition du juge d’instruction en charge du dossier.

Dans l’intérêt de l’enquête, le parquet fédéral ne fournira pas plus d’informations à ce stade.

 

 

 

 

 

 

Pagina's