Federal Public Prosecutor’s Office

Concerne: perquisitions dans le cadre du dossier ‘Des tueurs du Brabant’ du Parquet fédéral

Suite à certaines révélations faites dans la presse les jours précédents, des vérifications s’imposaient dans le dossier dit “Des tueurs du Brabant”.

Ce matin, à la demande du Parquet Fédéral, deux perquisitions dirigées par la juge d’instruction en charge du dossier, ont eu lieu.

La première dans la région de Asse la seconde aux environs de Ganshoren.

Lors de ces interventions, une arme de poing, plusieurs téléphones portables et du matériel informatique ont été saisis.

Deux personnes ont été interpellées pour audition.

Dans l’intérêt du dossier, le Parquet Fédéral ne fournira pas plus de détails.

****

Betreft: huiszoekingen in het kader van het dossier  ‘De Bende van Nijvel’ van het Federaal Parket

Naar aanleiding van enkele onthullingen in de pers van de afgelopen dagen moesten er enkele verificaties gebeuren in het zogenaamde ‘Bende van Nijvel’-dossier.

Deze ochtend zijn er op vraag van het Federaal Parket twee huiszoekingen uitgevoerd onder leiding van de met het dossier belaste onderzoeksrechter.

De eerste in de regio Asse en de tweede in de omgeving van Ganshoren.

Bij deze interventies zijn een handvuurwapen, verschillende mobiele telefoons en computermateriaal in beslag genomen.

Twee personen werden aangehouden voor verhoor.

In het belang van het dossier geeft het Federaal Parket geen verdere informatie vrij.

 

 

 

 

 

 

Pagina's