College van procureurs-generaal - Expertisenetwerken

In de schoot van het College van procureurs-generaal zijn diverse expertisenetwerken opgericht die gespecialiseerd zijn in een bepaalde materie. Deze bestaan uit magistraten van het Federaal Parket, de parketten-generaal, de parketten van de procureurs des Konings, de auditoraten-generaal, de arbeidsauditoraten en eventueel andere deskundigen.

De expertisenetwerken buigen zich binnen hun domein over juridische en praktische problemen en zorgen voor een goede informatiedoorstroming tussen de leden van het Openbaar Ministerie. Ook doen zij aanbevelingen en maken zij ontwerpomzendbrieven op die het College van procureurs-generaal in staat stellen een coherent en gecoördineerd beleid te voeren. 

Expertisenetwerken:

 • strafrechtelijk beleid
 • politie
 • strafrechtspleging
 • strafuitvoering
 • criminaliteit tegen personen
 • terrorisme
 • georganiseerde criminaliteit
 • burgerlijk recht
 • mensenhandel/mensensmokkel
 • verdovende middelen
 • leefmilieu (nationaal coördinatieteam, Brussels, Vlaams en Waals subnetwerk)
 • residuen en voedselveiligheid
 • ecofinfisc en corruptie
 • sociaal strafrecht
 • cybercrime
 • verkeer
 • internationale samenwerking in strafzaken
 • slachtofferbeleid
 • jeugdbecherming
 • criminaliteit tegen personen
 • statistiek
 • justitiehuizen (permanent overlegorgaan)