Openingsredes

Tot 2000 waren de procureurs-generaal verplicht om na het gerechtelijk verlof een openingsrede te houden in hun rechtsgebied. Hoewel die verplichting ondertussen is opgeheven, houden zij deze traditie ook vandaag nog in stand. In deze redes geven zij aan hoe binnen hun rechtsgebied recht is gesproken en kunnen zij een passage wijden aan een relevant onderwerp. 

 

OPENINGSREDES VAN DE PARKETTEN-GENERAAL 

Antwerpen
Brussel
Gent
Luik
Bergen

 

OPENINGSREDES VAN DE AUDITORATEN-GENERAAL

Antwerpen
Brussel
Gent
Luik
Bergen