Nieuws

22-06-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Afgelopen nacht werd rookontwikkeling vastgesteld in de MIK fabriek in Kruishoutem.

De brandweer kwam vlug ter plaatse zodat de schade kon beperkt worden.

Het parket stelde een branddeskundige aan om de precieze oorzaak van de brand te achterhalen.

Julie van Hoorebeke, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

21-06-2018 - Federal Public Prosecutor’s Office

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Brussel en Zaventem op 22 maart 2016 heeft de Raadkamer van Brussel vandaag de voorlopige hechtenis van Mohamed A., Ossama K., Bilal E.M. en Ali E.H.A. met twee maanden verlengd.

Indien zij tegen deze beslissing beroep aantekenen, zullen zij binnen de vijftien dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van beroep te Brussel verschijnen.

*******

Dans le cadre de l’enquête à la suite des attentats à Bruxelles et Zaventem le 22 mars 2016, la chambre du conseil de Bruxelles a confirmé aujourd’hui la prolongation de deux mois de la détention préventive de Mohamed A., Ossama K., Bilal E.M. et Ali E.H.A.

S’ils font appel de cette décision, ils comparaîtront devant la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles dans les quinze jours.

*******

In connection with the investigation on the terrorist attacks in Brussels and Zaventem the 22nd of March 2016, the pre-trial Chamber of Brussels extended today for two months the temporary custody of Mohamed A., Ossama K., Bilal E.M. and Ali E.H.A.

If they appeal against this decision, they will appear within fifteen days before the pre-trial chamber of the Court of Appeal of Brussels.

 

21-06-2018 -

Feiten : fiscale fraude, context “Panama papers”

Naar aanleiding van berichtgeving in diverse media kan het parket van Brussel hetvolgende bevestigen:

In het kader van het onderzoek naar de zogenaamde “Panama papers” werd er een gerechtelijk onderzoek gestart naar “Experta”. In het kader van dit onderzoek werden er huiszoekingen uitgevoerd en werd er een internationale rogatoire commissie verzonden naar Duitsland. De rogatoire commissie had als doel welbepaalde informatie te verzamelen over personen die geïdentificeerd werden in het kader van het “EXPERTA-dossier”.  

Er werd met andere woorden gevraagd om na te gaan of er in de databank “Panama papers” die beheerd word door de Duitse overheid, informatie terug te vinden is die van belang kan zijn voor het lopende gerechtelijk onderzoek.

De Duitse autoriteiten hebben hun medewerking verleend  en hebben de door België gevraagde informatie overgemaakt aan de Brusselse onderzoeksrechter.

Het onderzoek in België is erop gericht de personen te identificeren die zich schuldig gemaakt hebben aan belastingontduiking of het faciliteren van deze belastingontduiking.

Ine VAN WYMERCH  - woordvoerder

21-06-2018 - Parket Brussel

Feiten : slagen en verwondingen ten aanzien van politieambtenaren
Datum en plaats : 20 juni 2018, Stalingradlaan, 1000 Brussel
Verdachte : D.Y.  °1996 – B.S. °1995 en K. geboren in 2002
Slachtoffer : N.N. en T.R.

Wanneer twee politie-inspecteurs te voet patrouilleren in de Stalingradlaan worden ze omstreeks 15u45 aangesproken door een groep Marokkaanse « supporters » van de voetbalwedstrijd tussen Portugal en Marokko. Verschillende personen beletten de politie-inspecteurs hun weg verder te zetten en schelden hen uit. 

De politie-inspecteurs worden ook geslagen op hun rug en geschopt tegen de benen. Wanneer ze trachten de plaats te verlaten, gooit men ook nog met projectielen naar de inspecteurs.

Eens er versterking is toegekomen, kunnen drie verdachten worden gearresteerd. Het gaat om twee meerderjarigen: D.Y., geboren in 1996 (goed gekend bij politie en justitie) en B.S. geboren in 1995 (niet gekend) en een minderjarige K, geboren in 2002 (niet gekend).

De drie verdachten werden van hun vrijheid beroofd, verhoord en deze morgen (21/06/2018) ter beschikking gesteld van het parket.

De Procureur des Konings beschikt over een termijn van 48 uur om een beslissing te nemen over het verder gevolg dat aan dit dossier zal gegeven worden.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

 

 

21-06-2018 - Parket Brussel

Feiten : doodslag
Datum en plaats : 05/06/2018 Rue Linné, 1030 Brussel
Verdachte : S. geboren in 2000
Slachtoffer : E, vrouw, 23 jaar

Het parket van Brussel kan bevestigen dat er op 20 juni 2018 een verdachte werd aangehouden in het kader van het onderzoek naar de feiten van doodslag die gepleegd werden op een jonge vrouw in Schaerbeek. Deze feiten dateren van 5 juni 2018.

De federale gerechtelijke politie heeft samen met de lokale politie van Brussel NOORD een onderzoek gevoerd en een verdachte geïdentificeerd. De verdachte werd onder meer op basis van de analyses van de sporen opgenomen door het labo van de federale politie  en de analyse van de camerabeelden geïdentificeerd.

De verdachte is een jonge man, S geboren in 2000, die goed gekend is bij de politie en de jeugdrechtbank voor feiten van ondermeer diefstal geweld en diefstal met braak. Hij maakte in 2017 reeds het voorwerp uit van verschillende maatregelen die werden opgelegd door de jeugdrechter.

De minderjarige verdachte werd gisteren ochtend verhoord door de politiediensten en ter beschikking gesteld van het parket van Brussel. De Procureur des Konings heeft in de loop van gisterennamiddag beslist de jeugdrechter te vorderen voor feiten van doodslag.

De jeugdrechter heeft een beschikking genomen tot plaatsing in de gesloten afdeling van de gemeenschapsinstelling.

Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat verdachte overgaat tot het bekennen van de feiten. De feiten zouden zich afspelen in de context van betaalde seksuele prestaties.

In de huidige stand van het lopende gerechtelijk onderzoek kan er geen verdere commentaar geleverd worden.

Voor wat de procedure betreft:

De onderzoeksrechter is gelast met het onderzoek naar de feiten van doodslag

De jeugdrechter is bevoegd om te beslissen over de vrijheidsberoving van de minderjarige

Mogelijks volgt er op termijn een procedure tot uithandengeving van de minderjarige, maar hiervoor moet het einde van het gerechtelijk onderzoek worden afgewacht.

Ine VAN WYMERCH - woordvoerder

21-06-2018 - College van procureurs-generaal

De wet van 18 maart 2018, houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de strafvordering en het gerechtelijk recht, voegt een rechterlijke controle in op de minnelijke schikking die toegepast wordt nadat de strafvordering is ingesteld. Dit betreft dus enkel de verruimde minnelijke schikking.

Deze omzendbrief heeft in eerste instantie tot doel de integratie te verwezenlijken door de omzendbrief COL 1/2011 te herzien.

De richtlijnen in deze omzendbrief strekken tot een harmonisering van de toepassing van de minnelijke schikking in het algemeen.

Klik hier voor de COL

21-06-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterenavond omstreeks 20u30 heeft zich een ontploffing voorgedaan aan een poolhouse van een woning in Oostakker. Daarbij is een 10-jarige jongen om het leven gekomen.

Het parket onderzoekt samen met de lokale politie van Gent de precieze omstandigheden van deze feiten. Er werden een branddeskundige en wetgeneesheer aangesteld. Ook het labo van de federale politie kwam ter plekke.

Uit de eerste vaststellingen blijkt dat een gaslek aan de oorsprong zou liggen van de explosie. Volgens de branddeskundige was er een lek aan de terrasverwarmer die stond opgesteld in het poolhouse. Door de explosie is het gebouw in elkaar gestort en is daarbij een zware betonblok terecht gekomen op het slachtoffer die in de tuin aan het spelen was. Voor de jongen kon geen enkele hulp meer baten.

An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

 

20-06-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Afgelopen nacht omstreeks 01u00 werden de hulpdiensten opgeroepen voor een drenkeling in het water van de Watersportbaan in Gent.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en konden de drenkeling, een 30-jarige man uit Gent, uit het water halen. Na reanimatiepogingen werd de man overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij later overleed.

Het parket onderzoekt de feiten en stelde een wetsgeneesheer aan.

Volgens de eerste vaststellingen zou het om een spijtig ongeval gaan.

An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

20-06-2018 - Parket Antwerpen

Speurders van de lokale politie Neteland hebben vanmorgen in het kader van een gerechtelijk onderzoek een huiszoeking uitgevoerd  in een pand te Olen. Zij troffen er een cannabisplantage aan met een capaciteit van ongeveer 800 planten.
Uit de eerste vaststellingen is gebleken dat waarschijnlijk ook reeds werd geoogst.

Het labo van de federale gerechtelijke politie kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.
De plantage werd deze namiddag ontmanteld.; de planten worden vernietigd en de apparatuur in beslag genomen.

De politie arresteerde ter plaatse vier verdachten die zich ophielden op de zolder van het pand. Het betreft vier mannen, allen dertigers. Zij zullen worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter te Turnhout.

Turnhout, 19 juni 2018.

I. Delissen, perswoordvoerster parket Antwerpen – afdeling Turnhout.

19-06-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

In het kader van een gerechtelijk onderzoek met betrekking tot de verdwijning van Jean Vercarre uit Wetteren, worden morgen, woensdag 20/06/2018, door de recherche van de lokale politie van Wetteren/Laarne/Wichelen, in samenwerking met de Cel Vermiste Personen van de Federale Politie, zoekacties in Wallonië georganiseerd. Elementen in het dossier leiden de onderzoekers naar de Ardennen met het oog op huiszoekingen en het doorkammen van bossen en vijvers.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

19-06-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Sinds de inwerkingtreding op 16 november 2017 van de wet van 18/10/2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed (kraakwet), zijn er bij het parket Oost-Vlaanderen tot op heden 20 klachten binnengekomen (9 in 2017 + 11 in 2018). Alle panden werden ontruimd.

Het gaat om 15 panden die in Gent zijn gekraakt en om 5 panden respectievelijk in Evergem, Sint-Niklaas, Gavere, Lokeren, Zelzate.

In 2 gevallen gaat het om een bewoond pand:

- deze beide panden (in Gent) werden onmiddellijk ontruimd; de onrechtmatige bewoners werden gearresteerd

- in het eerste dossier werd gedagvaard in snelrecht en werden de twee krakers correctioneel veroordeeld

- voor het tweede dossier werd een onderzoeksrechter gevorderd; het gerechtelijk onderzoek zit in de finale fase waarbij het parket de eindvordering heeft gemaakt en de verwijzing vordert van de krakers naar de correctionele rechtbank.

In 18 gevallen gaat het om een onbewoond pand:

- bij 5 van deze panden hebben de krakers bij tussenkomst van de politie het pand onmiddellijk verlaten

- bij 2 gekraakte panden werden de krakers gearresteerd en kon het pand onmiddellijk ontruimd worden

- voor 11 gekraakte panden heeft het parket OVL een bevel tot ontruiming (BTO) opgemaakt en laten betekenen door de politie

- in 3 dossiers werd tegen dit BTO hoger beroep aangetekend

- deze 3 hogere beroepen werden door de vrederechter telkens ongegrond verklaard

- al deze panden zijn ontruimd.

An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

 

 

 

18-06-2018 - Parket Leuven

 

Vorige week maandag, op 11 juni 2018, werd er overdag ingebroken in een woning in de Ruisbroekstraat in Bierbeek. Een getuige zag dat drie vrouwen uit een auto stapten die geparkeerd stond op de parking van een feestzaal in dezelfde straat en zich naar de woning begaven. Toen de bewoonster va het huis even later toekwam merkte ze dat het venster van de keuken was opengebroken en kwam ze oog in oog te staand met een onbekende vrouw. De vrouw begon luid te roepen en vluchtte uit het huis. De getuige zag drie vrouwen uit het huis weglopen in de richting van het achtergelegen bos. De politie van PZ Lubbeek hield onmiddellijk een intensieve zoektocht naar de dames. Ook ploegen van nabijgelegen politiezones en de politiehelikopter werden ingezet. De politie trof in het bos twee dames aan. Na leeftijdsonderzoek bleek het om een minderjarige en een meerderjarige te gaan. De minderjarige vrouw werd ter beschikking gesteld van het parket van Bergen. Tegen de meerderjarige verdachte vorderde het parket van Leuven een gerechtelijk onderzoek op verdenking van diefstal met braak en bendevorming.

18-06-2018 - Parket Leuven

Vanochtend, maandag 18 juni 2018, om 8.20u werd het Aldi-filiaal aan de J.P. Minckelersstraat in Leuven overvallen. Eén man kwam met de bromfiets of motorfiets toe aan de winkel en bedreigde op de parking meteen een vrachtwagenchauffeur die zijn vracht stond te lossen. De vrachtwagenchauffeur moest onder bedreiging van een vuurwapen mee de winkel binnengaan. Binnen was al één winkelbediende aanwezig. Ze moesten samen wachten op de aankomst van de winkelverantwoordelijke om de kluis te openen. Dit lukte echter niet. De dader kon wel een bedrag uit de kassa buit maken voor hij wegvluchtte met zijn brom- of motorfiets. De lokale recherche van politie Leuven, de federale gerechtelijke politie van Leuven en het labo gingen ter plaatse. Op dit moment is de politie volop aan het werk om de dader op te sporen.

15-06-2018 - Parket Antwerpen

Sinds begin april 2018 komt er in het kader van een ander onderzoek een persoon uit Antwerpen in beeld als drugsdealer. Op basis van deze informatie werd er op vraag van het Parket, een nieuw gerechtelijk onderzoek opgestart naar het op een georganiseerde wijze verhandelen van drugs.

Na intensief onderzoek bleek de man vanuit zijn verblijfplaats in Edegem verschillende koeriers aan te sturen die de drugs op de afgesproken plaatsen in de regio van de provincie Antwerpen en Mechelen dienden te leveren aan de lokale gebruikers.

De bende bleek zeer goed georganiseerd. Ze hadden een koerierdienst opgericht waarbij de bovendealer de koeriers aanstuurde via dataverbinding om de drugs zo aan de lokale gebruikers te bezorgen.

Op woensdag  13 juni 2018 vonden er in opdracht van de onderzoeksrechter te Antwerpen, afdeling Mechelen, simultaan 6 huiszoekingen plaats in oa. Berchem, Edegem , Lier en Tremelo.

Tijdens deze huiszoekingen vond de politie  131 gram cocaïne; 20 gram hasj ; 1.017 kilo marihuana , 5091 XTC pillen , verkoopattributen , 4477 euro cash geld, gsm’s, 4 mogelijke Rolex uurwerken en materiaal van een ontmantelde drugsplantage.  Vijf mannen : een 21- jarige man uit Lier , een 25-jarige man uit Heist-op-den-Berg, een 29-jarige man uit Antwerpen ,een  33-jarige man uit Edegem en een 20-jarige man uit Boechout werden gearresteerd.

Vier van de vijf verdachten werden voorgeleid bij de Onderzoeksrechter te Antwerpen, afdeling Mechelen. Hij besliste om de 33 jarige man uit Edegem, de 29-jarige man uit Antwerpen en de 21-jarige man uit Lier aan te houden. De 25-jarige man uit Heist-op-den-Berg werd vrijgelaten onder voorwaarden.

Lieselotte Claessens

 

14-06-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Deze voormiddag omstreeks 10u40 vond in Wachtebeke, op het kruispunt van de Walderdonk met de Melkerijstraat, een ongeval plaats waarbij een vrachtwagen en een fietsster betrokken waren.

De fietsster, een 70-jarige vrouw uit Wachtebeke, overleed ter plaatse.

De vrachtwagen reed in de Walderdonk, in de richting van Zelzate. De fietsster kwam uit de Melkerijstraat.

De vrachtwagenbestuurder, een 36-jarige man uit Lokeren, legde een negatieve ademtest af.

Het parket Oost-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Caroline Jonckers, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

Pagina's