Nieuws

01-06-2018 - Parket Antwerpen

De Politie Regio Turnhout heeft woensdag een man gearresteerd die ervan verdacht wordt afgelopen dagen en weken in Turnhout en Oud-Turnhout minstens 6 fietsdiefstallen te hebben gepleegd.  De man werd intussen verhoord en voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Turnhout. Hij werd op vordering van het parket aangehouden en zal volgende dinsdag voor de raadkamer in Turnhout verschijnen die over zijn verdere aanhouding zal beslissen.

De onderzoekers zullen de komende dagen zelf contact opnemen met de slachtoffers en vragen uitdrukkelijk aan iedereen die onlangs het slachtoffer werd van een fietsdiefstal, om voorlopig niet zelf (op eigen initiatief) naar de politie te bellen voor meer informatie.

Inge Delissen

31-05-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Op donderdag 24 mei 2018 werd een overval gepleegd op een apotheek in de Denderhoutembaan in Ninove.

Dankzij doorgedreven speurwerk werd een eerste verdachte geïdentificeerd door rechercheurs bij PZ Denderleeuw/Haaltert, en naderhand gearresteerd door de recherche van PZ Ninove.

Deze verdachte, een 27-jarige man uit Denderleeuw, werd verhoord en daarna op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De onderzoeksrechter plaatste deze man onder aanhoudingsmandaat.

Naderhand kon een tweede verdachte gearresteerd worden. Ook deze verdachte, een 31-jarige man uit Denderleeuw, werd na verhoor voor de onderzoeksrechter voorgeleid. Hij werd door de onderzoeksrechter onder strenge voorwaarden in vrijheid gesteld.

Gelet op het geheim van het onderzoek, kan er geen verdere info over de zaak verstrekt worden.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

31-05-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterenvoormiddag werden in een filiaal van AD Delhaize gelegen aan de Dompelstraat in Aalst twee winkeldieven op heterdaad betrapt bij een poging diefstal. 

Een koppel kwam de winkel binnen en verborg verschillende flessen alcohol onder hun kledij. De verdachten begaven zich naar de kassa zonder iets anders uit de rekken te nemen. Vlak voor de kassa beslisten ze alsnog de verborgen flessen opnieuw in een rek te zetten en verlieten ze de zaak. 

De eerste verdachte, een 22-jarige vrouw afkomstig uit Temse kon worden weerhouden. De tweede verdachte, een 38-jarige man uit Aalst, nam de vlucht maar kon later worden gearresteerd.

Camerabeelden van de winkel legden vast hoe het duo ook op 28 mei 2018 flessen alcohol en rookwaren uit de winkel ontvreemdde.

Beiden zijn gekend bij justitie en politie en werden gisteren voorgeleid bij de onderzoekrechter in Dendermonde. De eerste verdachte werd onder voorwaarden vrijgelaten, de tweede verdachte werd aangehouden.

Kort na haar vrijlating pleegde de vrouw opnieuw een diefstal, ditmaal in een filiaal van de Carrefour in Dendermonde. Zij wordt deze namiddag opnieuw voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

 

31-05-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterennamiddag omstreeks 13u45 vond er een dodelijke aanrijding plaats op het kruispunt van de Avil Geerincklaan en de Elststraat in Zele, waarbij een vrachtwagen en een fietser betrokken waren.

De fietser, een 84-jarige man uit Zele, werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij later overleed.

Het parket Oost-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige en een wetsgeneesheer aan om de precieze omstandigheden van het ongeval en het overlijden te achterhalen.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

30-05-2018 - Federal Public Prosecutor’s Office

Les faits

Hier, mardi 29 mai 2018, vers 10h30, un homme a attaqué deux policières de la police locale de Liège dans le dos avec un couteau. Ces faits se sont déroulés à Liège, à l’angle du boulevard d’Avroy et de la rue des Augustins.
L’auteur a asséné plusieurs coups de couteau aux deux victimes. Il a ensuite pris les armes de service des deux policières et a tiré sur elles alors qu’elles se trouvaient au sol. Toutes deux sont décédées sur place.
Il est entré plusieurs fois dans le café sur le coin, le café des Augustins, qu’il a quitté sans faire de victimes étant donné que plus personne ne s’y trouvait de manière visible, grâce à la vigilance de l’exploitant du café.
Il a traversé le boulevard d’Avroy sur le passage pour piétons et a tiré avec un des pistolets volés sur un véhicule qui était stationné avant le passage pour piétons. Il s’est ensuite dirigé vers ce véhicule et a tiré à plusieurs reprises sur le passager. Ce dernier a été mortellement blessé et est décédé sur place.

Après avoir tiré sur un autre véhicule, l’auteur s’est dirigé vers le lycée Léonie de Waha situé à proximité sur le boulevard d’Avroy. Deux agents de la police de Liège, arrivés sur place, l’ont poursuivi.
En chemin, il a crié à plusieurs reprises « Allah Akhbar ». L’auteur est entré dans le lycée et a pris une femme en otage. Entre-temps, plusieurs unités de la police locale de Liège sont arrivées sur place. À un certain moment, le suspect est sorti et a crié « Allah Akhbar ». Des coups de feu ont été échangés avec la brigade anti-banditisme. Le suspect a succombé à ses blessures. La femme prise en otage est indemne.
Durant cette phase de l’incident, quatre policiers de la police locale de Liège ont également été blessés. Un agent a reçu une balle dans la jambe, un autre dans le bras. Les deux autres ont été blessés.

L’auteur

Il s’agit de Benjamin H., né le 12 janvier 1987, de nationalité belge.
Il avait eu affaire à la justice à plusieurs reprises depuis sa minorité. Il avait déjà été condamné pour vols avec violence, consommation de stupéfiants et rébellion.
Il séjournait à la prison de Marche-en-Famenne.
Le lundi 28 mai 2018 à 7h30, il avait quitté la prison de Marche-en-Famenne dans le cadre d’un congé pénitentiaire. Il aurait normalement dû réintégrer la prison le mardi 29 mai au soir, à 19h30.
Il est également suspecté d’un meurtre commis à On, près de Marche-en-Famenne. Les circonstances exactes de ces faits font l’objet d’une enquête distincte, qui est traitée par le parquet de Luxembourg, division Marche-en-Famenne.

Les victimes

Le parquet fédéral tient à exprimer ses condoléances aux victimes, aux familles et aux collègues des victimes.
Ces faits ont causé au total la mort de trois personnes.
Il s’agit de S.B., 44 ans, et L.G., 54 ans, appartenant toutes deux à la police locale de Liège.
Le passager dans la voiture est C.V., 22 ans.
Les victimes et les proches des victimes décédées seront soutenus et accompagnés par la cellule victimes du parquet fédéral.
L’enquête
Le dossier a été repris par le parquet fédéral après concertation tant avec le procureur du Roi qu’avec le procureur général de Liège, étant donné que les premiers éléments de l’enquête indiquent qu’il pourrait s’agir d’un attentat terroriste.
Parmi ces premiers éléments figurent le modus operandi auquel l’EI appelle régulièrement sur Internet par le biais de messages vidéo, c’est-à-dire attaquer des policiers avec un couteau et leur dérober ensuite leur arme de service, l’auteur qui crie plusieurs fois « Allah Akhbar » et, enfin, les informations de la police fédérale de Liège et de la Sûreté de l’État selon lesquelles B.H. était en contact avec des personnes radicalisées.
Ces informations datent de 2016 et début 2017, mais n’ont pas été confirmées depuis lors.
Les faits sont qualifiés d’assassinat terroriste et de tentative d’assassinat terroriste.
Un juge d’instruction de Liège, spécialisé en terrorisme, a été chargé de l’instruction.
Il a notamment ordonné une autopsie des corps des 3 victimes décédées, ainsi qu’un examen toxicologique sur l’auteur.
L’enquête se concentre actuellement sur la question de savoir s’il a agi seul.
Le parquet fédéral tient à souligner que l’intervention rapide et efficace de la police locale de Liège a permis d’éviter des faits sans doute plus graves encore.

****

De feiten

Gisteren, dinsdag 29 mei 2018, omstreeks 10u30, viel een man twee vrouwelijke politieagenten van de lokale politie van Luik in de rug aan met een mes . Deze feiten gebeurden te Luik op de hoek van de boulevard d’Avroy en de rue des Augustins.
De dader gaf aan beide slachtoffers verschillende messteken. Hij nam vervolgens de dienstwapens van de twee politieagenten en vuurde op beiden terwijl ze op de grond lagen. Allebei kwamen ze hierbij om het leven.
Hij betrad meermaals het café op de hoek, café des Augustins, dat hij onverrichterzake terug verliet aangezien er niemand meer zichtbaar aanwezig was, dankzij de alertheid van de caféuitbater.
Hij stak de boulevard d’Avroy over op het zebrapad en vuurde met één van de gestolen pistolen op een voertuig dat voor dat zebrapad stond. Hij begaf zich dan naar dat voertuig en schoot verschillende malen naar de passagier. Deze werd dodelijk verwond en overleed ter plaatse.
Nadat hij op nog een ander voertuig vuurde, liep hij naar het nabijgelegen Lyceum Léonie de Waha in de boulevard d’Avroy. Twee agenten van de politie Luik, die ter plaatse waren gekomen, achtervolgden hem.
Onderweg riep hij verschillende malen luidkeels ‘Allah Akhbar’.
De dader liep het Lyceum binnen en gijzelde er een vrouw.
Ondertussen waren er diverse eenheden van de lokale politie van Luik ter plaatse gekomen. Op een bepaald moment kwam de verdachte naar buiten en riep ‘Allah Akhbar’. Er ontstond een vuurgevecht met de anti-banditismebrigade. De verdachte overleed aan zijn schotwonden.
De gegijzelde vrouw bleef ongedeerd.
In deze fase van het incident werden eveneens vier politieagenten van de lokale politie van Luik verwond. Eén agent kreeg een kogel in het been, een andere in de arm. De andere twee liepen verwondingen op.

De dader

Het betreft Benjamin H., geboren 12 januari 1987, van Belgische nationaliteit.
Hij kwam reeds verschillende malen met justitie in aanraking sinds zijn minderjarigheid. Hij werd reeds veroordeeld uit hoofde van diefstallen met geweld, het gebruik van verdovende middelen en weerspannigheid.
Hij verbleef in de gevangenis van Marche-en-Famenne.
Op maandag 28 mei 2018 om 7h30 had hij de gevangenis van Marche-en-Famenne verlaten in het kader van een penitentiair verlof . Normalerwijze had hij op dinsdag 29 mei, s ’avonds, om 19u30, de gevangenis terug moeten integreren.
Hij wordt eveneens verdacht van een doodslag te On, Marche-en-Famenne. De exacte omstandigheden van deze feiten maken het voorwerp uit van een apart onderzoek dat behandeld wordt door het parket van Luxemburg, afdeling Marche-en-Famenne.
De slachtoffers
Het federaal parket wenst zijn medeleven te betuigen met de slachtoffers, de families en collega’s van de slachtoffers.
Bij deze feiten vielen uiteindelijk drie dodelijke slachtoffers.
Het betreffen S.B., 44 jaar, en L.G., 54 jaar, beiden lid van de lokale politie van Luik.
De passagier in het voertuig betreft C.V., 22 jaar.
De slachtoffers en de nabestaanden van de dodelijke slachtoffers worden bijgestaan en begeleid door de slachtoffercel van het federaal parket.

Het onderzoek

Het dossier werd overgenomen door het federaal parket na overleg met zowel de procureur des Konings als de procureur-generaal van Luik omdat uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat het om een terroristische aanslag zou kunnen gaan.
Onder die eerste elementen worden verstaan de modus operandi die door IS regelmatig op het internet werd geplaatst door middel van videoboodschappen, ttz het aanvallen van politiemensen met een mes en hen vervolgens beroven van hun dienstwapen, de dader die verschillende malen luidkeels ‘Allah Akhbar’ roept en tot slot de inlichtingen van de federale politie van Luik en van de Staatsveiligheid volgens dewelke B.H. in contact stond met geradicaliseerde personen.
Deze inlichtingen dateren van 2016 en begin 2017, maar werden sindsdien niet meer bevestigd.
De feiten worden gekwalificeerd als terroristische moord en poging tot terroristische moord.
Een onderzoeksrechter van Luik, gespecialiseerd in terrorisme, werd met het gerechtelijk onderzoek gelast.
Hij gelastte onder meer een autopsie op de lichamen van de 3 dodelijke slachtoffers, alsook een toxicologisch onderzoek bij de dader.
Het onderzoek spitst zich thans toe op de vraag of hij alleen handelde.
Het federaal parket wenst te benadrukken dat door het snelle en efficiënte optreden van de lokale politie van Luik mogelijk nog ergere feiten voorkomen werden.

****

The facts

Yesterday, Tuesday 29 May 2018, around 10.30 a.m., a man attacked two female police officers from the local police of Liège from behind with a knife. These events took place on the corner of boulevard d’Avroy and rue des Augustins in Liège.
The perpetrator stabbed both victims several times. He then took the service weapons from the two police officers, and fired on both of them while they were down. Both policemen were killed.
He went several times into the bar at the corner, café des Augustins, but left it immediately as no one was to be seen there, thanks to the wakefulness of the barkeeper.
He crossed the boulevard d’Avroy on the crosswalk and fired with one of the stolen pistols on a vehicle standing in front of the zebra crossing. He then went to that vehicle and shot several times at the passenger. The latter was fatally injured and died on the spot.
After he fired on another vehicle, he walked to the nearby Lyceum Léonie de Waha on the boulevard d’Avroy. Two police officers from the police of Liège, who had arrived on the scene, followed him.
Walking on, he shouted “Allah Akhbar” several times.
The perpetrator walked into the Lyceum and took a woman hostage.
In the meantime, different units of the local police of Liège had also arrived. At a certain moment the suspect came out shouting “Allah Akhbar”. A gunfight broke out with the anti-banditism squad. The suspect died from his gunshot wounds.
The woman held hostage remained unharmed.
In this phase of the incident, four police officers from the Liège local police were also injured. One police officer got a bullet in the leg, another one in the arm. The other two were injured.
The perpetrator
It concerns Benjamin H., born on 12 January 1987, of Belgian nationality.
He already collided with the law in several cases, since he was a minor. He was sentenced for thefts with violence, drugs abuse and insubordination.
He was imprisoned in Marche-en-Famenne jail.
He had left the prison of Marche-en-Famenne on Monday 28 May 2018 at 7.30 a.m. granted a temporary exit permit. Normally he should have returned to prison on Tuesday 29 May at 7.30 p.m.
He is also suspected of a manslaughter in On, Marche-en-Famenne. The exact circumstances of this offence are the subject of a separate investigation by the Marche-en-Famenne section of the Luxembourg Public Prosecutor’s Office.

The victims

The Belgian Federal Public Prosecutor’s Office expresses condolences to all the victims and their families and colleagues.
In the incident three people finally died.
It concerns S.B., 44 years, and L.G., 54 years old, both members of the local police of Liège.
The passenger in the vehicle is C.V., 22 years old.
The victims and the relatives of those who were killed are assisted and accompanied by the victim cell of the Federal Public Prosecutor’s Office.

The investigation

The Federal Public Prosecutor’s Office, after having deliberated with both the Public Prosecutor and the General Prosecutor of Liège, took over the file because the first elements of the investigation showed that it might be a terrorist attack.
These first elements have to be understood as the modus operandi regularly shown on the Internet by IS in their video messages suggesting to attack the police with a knife and rob them of their service weapon, the perpetrator shouting different times “Allah Akhbar” and finally the information furnished by the Federal Police of Liège and the State Security Service according to which B.H. was in touch with radicalized persons.
This information dates from the year 2016 and the beginning of 2017, but have not been confirmed since.
The facts are qualified as terrorist murder and attempted terrorist murder.
An Investigating Judge from Liège, specialised in terrorism, was put in charge of the judicial investigation.
He ordered an autopsy on the bodies of the 3 dead victims as well as a toxicological examination of the perpetrator.
The investigation at present concentrates upon the question whether the latter acted alone.
The Federal Public Prosecutor’s Office wishes to emphasize that the local Police of Liège, by their swift and efficacious intervention, possibly prevented an even more consequential outcome of the incident.

 

29-05-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Deze ochtend omstreeks 05u40 vond op het kruispunt van de Grotesteenweg Zuid (N60) en de Klossestraat in Zwijnaarde een zwaar verkeersongeval plaats.

Een 78-jarige fietser uit Zwijnaarde werd, toen hij de N60 overstak ter hoogte van de verkeerslichten, aangereden door een personenwagen die op de N60 reed en uit de richting van Gent kwam. De fietser raakte ernstig gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij diende met spoed geopereerd te worden.

De bestuurder van de personenwagen reed na de aanrijding door. Hij kon omstreeks 6u15 in Gent worden geïntercepteerd. Het betreft een 31-jarige man uit Oudenaarde.

De man legde een positieve ademtest af. In opdracht van het parket werd zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor de periode van 15 dagen.

Hij werd gearresteerd en wordt in de loop van de dag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Het parket vraagt zijn aanhouding.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van ongeval te onderzoeken.

Caroline Jonckers, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

29-05-2018 - Federal Public Prosecutor’s Office

In het kader van het incident te Luik dat vandaag plaats vond, waarbij verschillende personen zijn omgekomen, heeft het federaal parket het onderzoek overgenomen en zal er hieromtrent morgen op 30.05.2018 om 10 uur 30 op het federaal parket een persconferentie gegeven worden.
De journalisten die toegang wensen te krijgen tot de persconferentie kunnen zich vanaf 9 uur 30 aanmelden in de Wolstraat 66 (op het federaal parket) te 1000 Brussel. Zij dienen zich aan te melden met hun identiteits-en perskaart waarna er een veiligheidscontrole zal uitgevoerd worden.

*******

Dans le cadre de l’incident survenu aujourd’hui à Liège, qui a entraîné la mort de plusieurs personnes, le parquet fédéral a repris l’enquête et une conférence de presse sera tenue au parquet fédéral demain, le 30.05.2018, à 10h30.
Les journalistes qui souhaitent avoir accès à la conférence de presse peuvent se présenter à partir de 9h30 à la rue aux Laines 66 (au parquet fédéral) à 1000 Bruxelles. Ils doivent se présenter avec leur carte d’identité et leur carte de presse, après quoi il sera procédé à un contrôle de sécurité.

*******

In the framework of the incident that took place in Liège today, in which several people died, the Federal Public Prosecutor’s Office took over the investigation and a press conference will be held tomorrow 30.05.2018 at 10.30 a.m. at the Federal Public Prosecutor's Office.
Journalists wishing to attend the press conference can register from 9.30 a.m. at Wolstraat 66 (at the Federal Public Prosecutor’s Office) in 1000 Brussels. They must register with their identity card and press card after which a security check will be carried out.

 

29-05-2018 - Parket Brussel

Naar aanleiding van vragen van verschillende media, kan het parket van Brussel de volgende feiten bevestigen :

Er werd vandaag een huiszoeking uitgevoerd in de lokalen van het FAVV door een onderzoeksrechter. Het Openbaar Ministerie was hierbij aanwezig. Het gerechtelijk dossier betreft vermoedens van de verspreiding van valse informatie over de fipronilbesmetting van eieren in de loop van het jaar 2017. Het onderzoek loopt.

Er zal op dit moment geen verdere commentaar worden gegeven om het onderzoek geen schade te berokkenen.

Denis GOEMAN - woordvoerder

28-05-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Zondagmiddag 27/5/2018 werd de politie van PZ Regio Rhode & Schelde opgeroepen nav verdachte handelingen in Park ter Linden in Melle. Er zou daar een inbreker betrapt geweest zijn en hij zou gevlucht zijn. Dezelfde man zou ook nog op een paar andere plaatsen in Melle gezien zijn.

De politie kon de verdachte aantreffen in een tuinhuisje in de Koningin Fabiolalaan in Melle. Hij werd gearresteerd. Het betreft een 22-jarige man uit Sint-Jans-Molenbeek.

De man wordt verdacht van een woninginbraak in de Jules Vitslaan in Melle en twee pogingen tot inbraak in de Klein-Begijnhofstraat en Park ter Linden in Melle.

Op de verdachte werd een deel van de buit van de woninginbraak in de Jules Vitslaan aangetroffen.

De man werd vandaag op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent die besliste hem aan te houden.

Caroline Jonckers, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

28-05-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterennamiddag omstreeks 16u kreeg de politie van Dendermonde de melding om zich te begeven naar de Hoofdstraat in Appels. Daar was een schoolfeest aan de gang en een dronken persoon verstoorde de festiviteiten.

De tumultmaker, een 32-jarige man uit Dendermonde, wou niet vrijwillig met de politiediensten meegaan. Gelet op zijn agressiviteit besliste de politie om de man te arresteren. Hierop werd de man fysiek en verbaal agressief tegenover de politiediensten.

Tijdens de interventie geraakten vier agenten gewond met arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

De verdachte wordt vandaag op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt zijn aanhouding.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

25-05-2018 - Federal Public Prosecutor’s Office

In het kader van het gerechtelijk onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 te Parijs werd Ayoub B. eergisteren door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Hij wordt verdacht van deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering.
Soufiane A.A. die verdacht wordt van dezelfde feiten werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden.

****

Dans le cadre de l’instruction judiciaire ouverte à la suite des attentats de Paris du 13 novembre 2015, le juge d’instruction a placé Ayoub B. sous mandat d’arrêt avant-hier. Il est suspecté de participation aux activités d’un groupe terroriste.
Soufiane A.A., suspecté des mêmes faits, a été libéré sous conditions par le juge d’instruction.

****

In connection with the investigation after the terrorist attacks in Paris the 13th of November 2015, the investigating judge placed Ayoub B. under arrest the day before yesterday. He is suspected of participation in the activities of a terrorist group.
Soufiane A.A., who is suspected of the same facts, has been released under conditions by the investigating judge.

 

25-05-2018 - Parket Brussel

Feiten : moord
Datum en plaats : 23.05.2018 te Etterbeek
Verdachte : : E.M. ♂ (°1994) ; P.R. ♂ (°1999)
Slachtoffer : B. ♀ (°1997)

 Uit de eerste vaststellingen van het onderzoek zou het slachtoffer overleden zijn ten gevolge van meerdere messteken. E.M. ontkent zijn betrokkenheid niet voor de feiten die zich voordoen in een context van seksuele relaties tegen betaling.

Denis GOEMAN  - Woordvoerder

24-05-2018 - College van procureurs-generaal

Naar aanleiding van de hertekening van het gerechtelijk landschap in april 2014 en de evolutie van de rechtspraak van de Raad van State is het nodig gebleken om de COL 4/2003 betreffende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten te herzien. In de nieuwe omzendbrief wordt de aandacht gevestigd op de nood aan actieve samenwerking tussen de gerechtelijke autoriteiten en de tuchtoverheden van de politiediensten, onverminderd de toepassing van de COL 8/2014, 5/2013 en 10/2017 ».

Voor de herziene versie van COL 4/2003 klik hier.

24-05-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Op 11 februari 2017 ontving de politie verschillende meldingen inzake een huwelijksstoet gevormd door 20-tal voertuigen met daarbij verkeersonveilig en -gevaarlijk gedrag. De stoet situeerde zich op de E17 ter hoogte van Lokeren (richting Kortrijk), en zette zich voort op de R4 richting Terneuzen.

De politie kon de stoet intercepteren.

Het verkeersonveilig gedrag bestond uit onder meer: draaien/keren op de snelweg, rijden op de pechstrook, met de vier richtingsaanwijzers in werking rijden, uit het voertuig hangen, verkeer tot stilstand brengen, filmen, uitstappen… enz.

Door interventie van de politie werd de stoet uit het verkeer gehaald en de verdachten werden geïdentificeerd. Het gaat in totaal om 18 verdachten.

Op de inleidingszitting van 4 mei 2018 van de politierechtbank van Dendermonde werd de zaak uitgesteld naar 25 mei 2018 (morgen) voor behandeling van de zaak ten gronde.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

24-05-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterennamiddag omstreeks 16u15 vond in Gent een zwaar verkeersongeval plaats op de Europaweg (Watersportbaan) waarbij 3 personenwagens betrokken waren.

Een personenwagen Citroën C5 komend uit de richting van de R4 kwam frontaal in aanrijding met een personenwagen Opel Adam die uit de tegenovergestelde richting kwam. Een 61-jarige vrouw raakte hierbij zwaar gewond en verkeert nog steeds in levensgevaar. Een 3de personenwagen, een Toyota Corolla, raakte beschadigd. De bestuurder, een 40-jarige man uit Gent, bleef ongedeerd.

De bestuurder van de personenwagen Citroën week om een nog ongekende reden af van zijn rijvak en raakte eerst de Toyota Corolla ter hoogte van de achteruitkijkspiegel. De wagen Opel Adam die achter laatstgenoemd voertuig reed, bestuurd door een 61-jarige vrouw uit Gent, werd wel volop geraakt.

De personenwagen Citroën ging overkop. De bestuurder, een 76-jarige man uit Gent, raakte licht gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De 61-jarge vrouw in de aangereden Opel Adam raakte zwaar gewond en verkeert tot op heden nog in levensgevaar.

De 76-jarige bestuurder legde een negatieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Er werd eveneens een wetsdokter aangesteld in hoofde van de bestuurder van het aanrijdend voertuig.

Door het ongeval was er tijdens de avondspits grote verkeershinder in de ruime omgeving van de watersportbaan.

An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

Pagina's