Nieuws

20-04-2020 - Parket Antwerpen

Een 32-jarige man werd vandaag door het parket Antwerpen voorgeleid bij de onderzoeksrechter, omdat hij bewust naar de politie zou hebben gehoest.

De politie werd in de nacht van zondag op maandag rond 2 uur naar het Koningin Astridplein gestuurd, waar een groep mensen schade zou toebrengen aan het Centraal Station. Ter plaatse merkten de inspecteurs zes mensen op die vermoedelijk onder invloed van drugs en/of alcohol waren. De politie stelde pv’s op in het kader van het samenscholingsverbod van de coronamaatregelen.

De politie besloot om een 32-jarige Hongaar te arresteren wegens openbare dronkenschap. Hierop reageerde de betrokkene opstandig. Tijdens de fouillering in het cellencomplex hoestte hij opzettelijk in het gezicht van een agent. Daarna riep hij enkele dingen in het Hongaars.

Het parket Antwerpen treedt streng op tegen mensen die tijdens deze coronacrisis bewust hoesten, niezen op spuwen naar politiemensen en andere burgers. Dat gedrag is bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar.

De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden voor verspreiden van schijnbaar gevaarlijke stoffen en ongewapende weerspannigheid.

20-04-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

In oktober 2019 startte het parket Oost-Vlaanderen een onderzoek naar aanleiding van een poging tot oplichting op de parking van het tankstation langs de E40 in Drongen. Er werd een verdachte opgepakt en het parket vorderde een onderzoeksrechter. De verdachte werd aangehouden. Het gerechtelijk onderzoek is inmiddels afgerond.

Er zijn in dit dossier 22 geregistreerde slachtoffers. Er zijn ook een aantal Belgische slachtoffers die in het buitenland werden opgelicht. Deze dossiers werden evenwel niet behandeld door het parket Oost-Vlaanderen, gelet op haar territoriale bevoegdheid.

De verdachte, een 29-jarige man met de Ierse nationaliteit en ingeschreven in Groot-Brittannië, werd reeds gezocht voor feiten van oplichting in augustus 2017 op de snelwegparking langs de E40 in Wetteren waarbij dezelfde modus operandi alsook een valse naam werden gebruikt. De man was reeds gekend voor gelijkaardige feiten in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Luxemburg.

De man werd op 29 oktober 2019 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Hij werd aangehouden en zit nog steeds in voorhechtenis. Het parket Oost-Vlaanderen vervolgt de man nu voor oplichting en poging oplichting. Voor oplichting riskeert hij een gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en een geldboete van 26 tot 3000 euro. 
Op poging oplichting staat een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 jaar en een geldboete van 26 tot 2000 euro.

De raadkamer heeft, conform de vordering van het parket, de verdachte doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Vonnis in de zaak op 22 april 2020. 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

16-04-2020 - Parket Leuven

De recherche van politiezone Aarschot voert sedert enkele maanden een gerechtelijk onderzoek naar de aanmaak van speed en het verkopen van speed en XTC in Aarschot. Uit onderzoek is gebleken dat twee personen, een 41-jarige vrouw uit Aarschot en een 40-jarige man uit Rotselaar, zich zouden bezig houden met de aanmaak en de verkoop van speed, evenals de verkoop van XTC. Ook de 66-jarige moeder van de vrouw zou een aandeel bij de feiten hebben.

Bij een tussenkomst met huiszoekingen op 2 maart 2020 heeft de recherche in een garagebox op de Diestsesteenweg in Aarschot een kleinschalig drugslabo aangetroffen, in een andere garagebox onder meer aanmaakproducten, bijna 1000 XTC-pillen en meer dan 5 kg speed. Verder is ook meer dan €80.000 cash geld in beslag genomen.

De drie verdachten zijn opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hen heeft aangehouden, momenteel verblijven zij nog steeds in voorlopige hechtenis. De 66-jarige vrouw is in vrijheid gesteld onder voorwaarden.

De recherche van PZ Aarschot zet het onderzoek voort.

15-04-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

In de nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 april 2020 omstreeks 3u interpelleerde de politie van PZ Sint-Niklaas een man die op de Grote Markt zijn tent aan het opzetten was.

De verdachte, een 43-jarige man uit Sint-Niklaas, stelde zich weerspannig op. Hij bedreigde de verbalisanten en spuwde naar hen toen zij de tent bestuurlijk in beslag namen. Ook in de politiecombi bleef de man roepen en spuwen. Eenmaal in de politiecel trachtte de man de camera af te dekken.
De man was licht gekwetst aan zijn wenkbrauw en slaap, maar bij overbrenging naar het ziekenhuis weigerde de man alle medische verzorging.

De verdachte werd vrijdag op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde wegens
a) valse mondelinge berichten over gevaar voor aanslagen op personen of eigendommen waarop criminele straffen zijn gesteld
b) verspreiding van klaarblijkelijk ongevaarlijke stoffen die ernstige gevoelens van vrees voor aanslagen kunnen opwekken
c) weerspannigheid zonder wapens

De onderzoeksrechter plaatste de man onder aanhoudingsmandaat. De verdachte verscheen gisteren 14/4/2020 voor de raadkamer, die zijn aanhouding heeft gehandhaafd.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

14-04-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Deze ochtend omstreeks 9u20 werd in warenhuis Aldi op de Brusselsesteenweg in Melle een man gearresteerd door de politiediensten van PZ Rhode & Schelde. Zij werden opgeroepen omdat de man zich zeer agressief gedroeg naar enkele klanten.

De verdachte, een 36-jarige man met woonplaats in Gent, reed met zijn winkelkar moedwillig tegen de winkelkar van een 75-jarige vrouw. Toen een andere klant tussenbeide kwam, spuwde de verdachte in diens richting.

Een derde klant, een politieagent in burger, maande de verdachte aan tot kalmte. De verdachte ging daar niet op in, en trachtte met een vuistslag uit te halen. Een aanwezige winkelbediende die ondertussen ter plaatse was gekomen, kreeg in het tumult ook een klap toegediend.

De verdachte kon overmeesterd worden door de politieagent in burger en de beveiligingsagent. Hij werd conform de voorgeschreven richtlijnen in bedwang gehouden tot de politiediensten ter plaatse waren.

De man wordt op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent wegens
a) bedreiging met een aanslag- stoffen verspreiden
b) opzettelijke slagen en verwondingen

Op kwalificatie a) staan straffen van 3 maanden tot 2 jaar cel en geldboetes van 50 tot 300 euro (x8).

Het parket vraagt zijn aanhouding.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

14-04-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

In de nacht van zondag 12 op maandag 13 april 2020 omstreeks 01u05 kreeg de politie van PZ Buggenhout/Lebbeke een noodoproep binnen van een persoon wonende in de Brielstraat in Buggenhout. Een 43-jarige man, wonende in de Brielstraat, had om onbekende reden zijn buurman aangevallen met een bijl.

De buurman was een sigaret aan het roken op zijn oprit, waarop de verdachte met een bijl in de hand naar het slachtoffer ging en hem wou slaan met het wapen. De man haalde een paar keer uit met de bijl, maar de buurman kon zich verweren en geraakte slechts licht gewond. De verdachte keerde hierop terug naar zijn woning.

De politie kwam ter plaatse. De verdachte weigerde de deur te openen voor de politie en barricadeerde zijn voordeur. De politie is de woning kunnen binnendringen en kon de man in zijn woning overmeesteren. Bij deze actie werd niemand gewond, ook verdachte niet. De man gaf een verwarde indruk.

Het onderzoek werd, onder leiding van het parket OVL, verder gezet door de Lokale Recherche van PZ Buggenhout/Lebbeke. Op vraag van het parket werd de man vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde wegens poging moord.

De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden. De onderzoeksrechter stelde een psychiater aan teneinde de geestestoestand van verdachte te laten onderzoeken.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

14-04-2020 - Parket Antwerpen

Een 37-jarige man uit Antwerpen werd vandaag aangehouden door de onderzoeksrechter, omdat hij gisteren naar de politie had gespuwd.

De politie werd maandag naar een flat in Deurne gestuurd, omdat een dronken man in de inkomhal voor overlast zorgde. De 37-jarige man weigerde om mee te werken met de politie en riep verschillende malen ‘corona’. De politie besliste om de man te handboeien. Tijdens die actie spuwde de dertiger naar de inspecteurs.

Het parket Antwerpen treedt streng op tegen mensen die tijdens deze coronacrisis bewust hoesten, niezen op spuwen naar politiemensen en andere burgers. Dat gedrag is bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

10-04-2020 - College van procureurs-generaal

Gelet op de publicatie van het koninklijk besluit van 6 april 2020 dat de gemeenten toelaat de niet-naleving van de beperkende maatregelen opgelegd door het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, met administratieve sancties te beteugelen, heeft het College van procureurs-generaal zijn omzendbrief COL 6/2020 van 25 maart 2020 aangepast.

De herziene versie van de omzendbrief COL 6/2020 werd op 7 april 2020 uitgebracht en bevat twee groepen van richtlijnen :

 • deze betreffende de gerechtelijke handhaving van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken ( = de toepassing van strafrechtelijke sancties bij niet naleving van dit ministerieel besluit);
 • deze betreffende de toepassing van het voormeld koninklijk besluit van 6 april 2020 ( = de toepassing van gemeentelijke administratieve sancties bij niet-naleving van dit ministerieel besluit).

Het College van procureurs-generaal heeft op die manier een standpunt ingenomen dat een afhandeling via administratieve sancties toelaat maar tegelijkertijd een goede afstemming met de strafrechtelijke aanpak garandeert.

 

Enerzijds, is de strafrechtelijke reactie opgebouwd rond drie grote beginselen:

 • de systematische verbalisering van elke inbreuk, behalve wanneer er duidelijk sprake is van goede trouw bij de betrokken personen ;
 • het onmiddellijk betalen, de overhandiging of toezending van een voorstel tot minnelijke schikking vanaf de eerste vaststelling;
 • de rechtstreekse dagvaarding voor de rechtbank bij niet-betaling of in geval van recidive.

Het College van procureurs-generaal, die krachtens de wet garant staat voor de coherente uitwerking en de coördinatie van het strafrechtelijk beleid in het ganse land, onderlijnt het belang dat de parketten, de arbeidsauditoraten en de politiediensten er over waken dat de beperkende maatregelen strikt worden toegepast, maar dat dit tegelijkertijd bedachtzaam en rechtvaardig moet gebeuren teneinde te vermijden dat er een gevoel van onrechtvaardigheid bij de bevolking zou ontstaan.

 

Anderzijds, wat de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties betreft, zal het openbaar ministerie geen vervolging instellen wanneer een gemeente ervoor kiest een reglement aan te nemen dat toelaat de niet-naleving van de beperkende maatregelen administratief te sanctioneren, met uitzondering van de volgende gevallen:

 • in geval van samenloop, wanneer de inbreuk op de artikelen 1, 5 of 8 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 wordt gepleegd met een andere inbreuk die niet met een administratieve sanctie  kan worden gesanctioneerd.
  Bijvoorbeeld, iemand gebruikt drugs terwijl hij deelneemt aan een samenscholing. Of, iemand doet een verboden verplaatsing en, bij zijn interpellatie door de politie, spuwt naar een politieagent;
 • ingeval van herhaling, waar ook de inbreuk in België werd gepleegd.
  Er is herhaling wanneer de verdachte voor de tweede maal (of meer) wordt geverbaliseerd wegens een inbreuk op de artikelen 1, 5 of 8 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 of wanneer hij wordt geverbaliseerd wegens een inbreuk op de artikelen 1, 5 of 8 nadat hij voorheen reeds werd geverbaliseerd wegens een gemeenrechtelijk misdrijf gelinkt aan de context van de pandemie COVID-19;
 • in geval het een minderjarige betreft;
 • wanneer de gepleegde inbreuk een andere inbreuk is dan deze die gesanctioneerd worden via het ministerieel besluit van 23 maart 2020.

Indien de gemeente geen gemeentelijk reglement aanneemt waarbij de niet-naleving van de beperkende maatregelen met een administratieve sanctie wordt beteugeld, behouden de inbreuken hun uitsluitend strafrechtelijke karakter en zal het openbaar ministerie voor de strafrechtelijke reactie instaan.

 

➡️ Download de COL 06/2020 herziene versie

 

 

09-04-2020 - Parket Leuven

Vanmiddag, donderdag 9 april 2020, is het lichaam gevonden van de  85-jarige man uit Geetbets die op 1 april verdween tijdens een fietstochtje. Het lichaam van de man is gevonden in een beek in de Glabbeekstraat in Geetbets. De wetsarts, het labo, de cel Vermiste Personen, het afstappingsteam van FGP Leuven en de lokale recherche van PZ Hageland gingen ter plaatse. Zij bevestigden dat het gevonden lichaam de vermiste tachtiger betrof. Morgen vindt nog een autopsie plaats om te proberen de doodsoorzaak van de man te achterhalen. Er zijn evenwel geen tekenen dat er enige vorm van kwaad opzet in het spel zou zijn.

09-04-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterennamiddag omstreeks 17u merkte een patrouille van PZ Dendermonde een springkasteel op in een tuin in het Mevrouw Courtmanspark in Dendermonde. Op het springkasteel waren enkele kinderen aan het spelen. Naast het springkasteel zaten vijf volwassenen op het terras.

Voor één van de aanwezigen, een 33-jarige man die in dezelfde straat woont, werd op 3 april 2020 reeds een proces-verbaal opgesteld inzake het niet-naleven van de coronamaatregelen. Gelet op het feit dat betrokkene al eerder door de politiediensten werd geverbaliseerd, heeft het parket Oost-Vlaanderen de verdachte gedagvaard in snelrecht wegens het overtreden van het samenscholingsverbod, namelijk door samen met anderen (buren) aanwezig te zijn op de eigendom van de buren.

De verdachte zal op 20 oktober 2020 moeten verschijnen voor de correctionele rechtbank in Dendermonde.

De eigenaar van de woning op wiens terras de personen samen zaten, kreeg een onmiddellijke minnelijke schikking (OMS) voorgesteld ten bedrage van 250 euro, wegens het overtreden van het samenscholingsverbod.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

09-04-2020 - Parket Antwerpen

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft gisteren een 50-jarige man uit Antwerpen aangehouden. Tijdens deze coronacrisis zou hij bewust naar agenten van PZ Antwerpen hebben gespuwd.

De politie werd in de nacht van maandag op dinsdag naar een flat op Linkeroever gestuurd voor een vader die zijn zoon zou hebben bedreigd. De 50-jarige vader werd gearresteerd. Op weg naar de begane grond spuwde hij in de lift bewust naar de agenten.

Op 26 maart had de politie al tegen de man opgetreden. Op Linkeroever zou hij voorbijgangers hebben lastiggevallen, terwijl hij riep dat hij besmet was met het coronavirus. Het bio-responsteam (BRT) van PZ Antwerpen is op dat moment tussenbeide gekomen.

Het parket Antwerpen treedt streng op tegen mensen die tijdens deze coronacrisis bewust hoesten, niezen op spuwen naar politiemensen en andere burgers. Dat gedrag is bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar.

De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

08-04-2020 - Parket Antwerpen

De Koninklijke Marechaussee heeft gisteren een 49-jarige man uit Purmerend (NL) aangehouden op verdenking van oplichting van een Britse man bij de verkoop van mondkapjes. De Brit wilde voor 8 miljoen euro aan mondkapjes kopen en heeft hiervoor een aanbetaling van 850.000 euro gedaan. Daarna liet de verkoper niks meer van zich horen.

Hierop deed de man in februari 2020 aangifte bij de Marechaussee op Schiphol. Het rechercheteam startte vervolgens een onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland (OM). Tijdens het onderzoek kwamen verdachten uit Purmerend en Antwerpen in beeld.

Marechaussee en OM hebben nauw samengewerkt met de opsporingsinstanties in België, het parket Antwerpen en team Goudi van PZ Antwerpen. Die onderzoeksresultaten hebben geleid tot de aanhouding van verdachte in Purmerend. Op hetzelfde moment werd bij verschillende huiszoekingen in het Antwerpse een 42-jarige Nederlander gearresteerd door PZ Antwerpen.

Tijdens de actie in Purmerend zijn onder meer digitale en financiële rechercheurs, de ondersteuningsgroep en arrestatieteam van de Marechaussee ingezet. Bij doorzoekingen van de woningen en bedrijfspanden van de verdachten in Purmerend en Antwerpen zijn diverse gegevensdragers en goederen aangetroffen, die verder onderzocht worden.

De verdachten zitten vast voor verder onderzoek door de Marechaussee , de verdachte uit België is daarvoor overgebracht naar Nederland.

Meerdere aanhoudingen zijn niet uitgesloten.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

08-04-2020 - Parket Antwerpen

Een 31-jarige Nederlandse vrouw uit Lier is vandaag voor de onderzoeksrechter verschenen, omdat ze gisteren gespuwd heeft naar een personeelslid van Albert Heijn.

De vrouw deed dinsdag met haar partner inkopen in het filiaal van Albert Heijn in de Offerandestraat in Antwerpen. Een winkeldetective had haar betrapt, toen ze aan de kassa niet alle goederen had aangeboden om te betalen. De vrouw reageerde agressief tegenover het personeel van de winkel. Op een bepaald moment spuwde ze in het gezicht van een personeelslid. De politie kwam ter plaatsen en arresteerde vrouw.

Het parket Antwerpen treedt streng op tegen mensen die tijdens deze coronacrisis bewust hoesten, niezen op spuwen naar politiemensen en andere burgers. Dat gedrag is bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar.

De Nederlandse werd vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter voor diefstal met geweld en het verspreiden van schijnbaar schadelijke stoffen. De vrouw is vrijgelaten door de onderzoeksrechter, maar ze moet zich aan voorwaarden houden.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

07-04-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Een 31-jarige man van Rwandese nationaliteit, afkomstig uit Oostkamp maar momenteel verblijvende in Gent, werd afgelopen nacht gearresteerd op verdenking van diefstal van 4 iMac-schermen uit een kantoorruimte in de Lange Violettestraat in Gent.

De politiediensten kregen een oproep van een taxichauffeur die de verdachte aan een pand had opgepikt en thuis had afgezet. De taxichauffeur had een vermoeden dat de schermen die de verdachte in zijn bezit had mogelijk gestolen waren.

Tijdens een huiszoeking met toestemming op het adres waar de verdachte momenteel verblijft, kon de politie de computerschermen aantreffen.

De verdachte, die geen onbekende is voor politie en gerecht, wordt op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent wegens a) diefstal en b) het niet-naleven van het verbod op niet-essentiële verplaatsingen (i.k.v. corona).

Het parket vraagt zijn aanhouding.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

07-04-2020 - Parket Antwerpen

De onderzoeksrechter in Antwerpen zal vandaag beslissen over de aanhouding van vier personen die in aanmerking komen voor een hele reeks inbraken in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen.

Door de coronamaatregelen valt een sterke terugval van het aantal inbraken op, maar toch blijven rondtrekkende dadergroepen actief in ons land. De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen voerde maandag in de late namiddag in opdracht van de onderzoeksrechter twee huiszoekingen uit in Antwerpen en Borgerhout. Het onderzoek naar zware diefstallen en inbraken in woningen liep al een tijdje.

De Renault Laguna met Franse nummerplaat van de verdachten was op zaterdag 21 maart al in beeld gekomen tijdens een controle in het kader van de coronarichtlijnen in de stad Antwerpen. De auto is ingeschreven op naam van een Georgiër die in Frankrijk woont, maar aan boord bevonden zich twee Roemenen die op het eerste zicht geen verblijfplaats in Antwerpen hadden. Op 2 april werd dezelfde auto gecontroleerd in Hove door PZ Hekla, opnieuw met twee Roemenen aan boord. Aan de politie werd op dat moment een huurcontract voor een appartement in Borgerhout overhandigd. FGP pikte die verdachte omstandigheden op en startte onmiddellijk een onderzoek.

Al snel werd duidelijk dat de Renault ook gebruikt werd bij recente inbraken in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen. De wagen met vier verdachten werd gespot in de omgeving van Kapellen, Brasschaat, Kontich, Edegem, maar ook in Zwijndrecht en Kruibeke.

Het onderzoek leidde de speurders naar een verblijfplaats van de Roemeense verdachten in Borgerhout en naar een adres in Antwerpen, waar de buit werd opgeslagen.  De buit bestond uit fietsen, werkmateriaal, servies, bestek en andere waardevolle zaken. Er kon een vrij grote buit worden gerecupereerd en ook het voertuig van de verdachten werd door de politie in beslag genomen.

Tijdens deze huiszoekingen van gisteren werden zes Roemenen, drie mannen en drie vrouwen, gearresteerd op verdenking van het plegen van zware diefstallen. Vier van hen worden vandaag voor de onderzoeksrechter geleid. Het gaat om twee vrouwen van 30 en 31 en twee mannen van 32 en 37 jaar.

Het onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter loopt intensief verder. FGP Antwerpen zal nu zo snel mogelijk proberen achterhalen waar en wanneer de bende actief en wie de slachtoffers zijn van de inbraken en diefstallen.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

Pagina's