Nieuws

05-04-2020 - Parket Antwerpen

Een vrouw van 27 en een man van 30 zijn gisteren aangehouden, omdat ze bij twee afzonderlijke incidenten naar de politie hebben gespuwd en/of gehoest.

 

Het parket Antwerpen heeft zaterdag een 27-jarige vrouw voor de onderzoeksrechter gebracht. Vrijdagvoormiddag werd ze betrapt, toen ze in een filiaal van Carrefour in Berendrecht in de winkel aan het eten en drinken was. De verantwoordelijke nam haar apart in een lokaal tot de politie arriveerde. De vrouw kreeg een mondmasker, maar ze spuwde en hoestte richting het personeel.

Toen een patrouille van PZ Antwerpen arriveerde, hoestte de 27-jarige vrouw ook naar de inspecteurs. Ze bleef zich erg weerspannig gedragen. Ze gaf onder meer een valse naam op. Op het moment dat ze in de doorgangscel werd geplaatst, trok ze haar mondmasker naar beneden en hoestte en spuwde opnieuw naar de politie. Ze beweerde ook besmet te zijn met het COVID19-virus. De vrouw is aangehouden.

Een 30-jarige Rus die in Lier woont, is aangehouden door de onderzoeksrechter in Mechelen. Een patrouille van PZ Lier merkte vrijdag rond 15 uur op een pleintje aan de Botertonstraat drie mannen en een kind op die de regels rond social distancing in het kader van de coronacrisis niet respecteerden. De inspecteurs probeerden dat ook duidelijk te maken aan dat groepje, maar de dertiger reageerde geagiteerd en verbaal agressief. Op een bepaald moment naderde hij zeer dicht bij de politiemensen. Hij spuwde tweemaal op de grond vlakbij een inspecteur. Hij naderde verder, rochelde fluimen en speeksel op, maar door alert reageren werd het hoofd van de man naar beneden geduwd, zodat hij niet kon spuwen. Terwijl de man met zijn hoofd naar beneden zat, riep hij ‘corona, corona’. Ook tijdens zijn overbrenging naar en de plaatsing in de cel bleef hij verbaal erg agressief uit de hoek komen.

Het parket Antwerpen treedt streng op tegen mensen die tijdens deze coronacrisis bewust hoesten, niezen op spuwen naar politiemensen en andere burgers. Dat gedrag is bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

03-04-2020 - Parket Antwerpen

Een 41-jarige man uit Berchem is deze namiddag aangehouden door de onderzoeksrechter. Hij had gisterenavond gespuwd naar de politie.

Een patrouille van PZ Antwerpen werd donderdagavond rond 22 uur opgeroepen voor een geval van geluidshinder in een flatgebouw aan de Ruytenburgstraat in Berchem. De 41-jarige bewoner weigerde eerst nog op de deur open te doen, maar reageerde dan arrogant en agressief naar de inspecteurs. Hij wilde zich ook niet identificeren en maakte racistische opmerkingen naar een inspecteur met allochtone roots.

De politie besliste om de man te arresteren. In de politiewagen probeerde de man naar de inspecteurs te spuwen. Ook tijdens de overbrenging naar de doorgangscel riep hij dat hij besmet was met het COVID19-virus en dat hij in het gezicht van de agenten ging spuwen.

Het parket Antwerpen treedt streng op tegen mensen die tijdens deze coronacrisis bewust hoesten, niezen op spuwen naar politiemensen en andere burgers. Dat gedrag is bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar.

De man werd voorgeleid voor bedreiging met een aanslag met een schijnbaar gevaarlijke substantie, aanzetten tot haat, weerspannigheid en smaad. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

03-04-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

De Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen heeft op dinsdag 31 maart een bende opgerold die verdacht wordt van drugsproductie en -handel. Er werden vijf huiszoekingen uitgevoerd en zeven verdachten opgepakt. De onderzoeksrechter te Dendermonde plaatste vijf van hen onder aanhoudingsmandaat. Bij de huiszoekingen werden zowel drugs als aanmaakproducten aangetroffen. Opvallend is dat één van de verdachten de organisatie mee aanstuurde vanuit de gevangenis.

In oktober 2019 vorderde het parket Oost-Vlaanderen de onderzoeksrechter in Dendermonde met het oog op een onderzoek naar feiten van productie van amfetamines en drughandel.

Na uitgebreid en grondig onderzoek zijn de speurders van de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen erin geslaagd de bende die opereert in regio Aalst in beeld te krijgen.

Op 31 maart werden vijf huiszoekingen uitgevoerd in Oost-Vlaanderen op de adressen van de verdachten, alsook in de gevangenis te Dendermonde. Bij de actie werden zeven verdachten opgepakt.

Eén van de leidende figuren was een  43-jarige vrouw uit Nieuwerkerken, die in verbinding stond met haar echtgenoot, een 50-jarige man die in de gevangenis zit voor drugsfeiten, maar er toch in slaagde richtlijnen te geven. Zij werden daarbij bijgestaan door onder meer een 62-jarige man uit Denderhoutem, een 60-jarige man uit Aalst en een 60-jarige man uit Lokeren.

Ook een 26 jarige man uit Haaltert en een 31jarige vrouw uit Haaltert werden opgepakt.

De onderzoeksrechter te Dendermonde liet alle  verdachten in zijn kabinet voorleiden. Vijf verdachten werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst, de twee anderen werden vrijgelaten onder voorwaarden. Bij de huiszoekingen kreeg de FGP versterking van de Lokale Politie van de politiezones Aalst en Denderleeuw/Haaltert, alsook van het Interventiekorps en de dienst Beveiliging Oost-Vlaanderen (beiden van de Federale Politie).

Bij de huiszoekingen werd materiaal aangetroffen voor het aanmaken van amfetamines, alsook dealerhoeveelheden drugs, waaronder 4 kilogram speed. Bovendien werden meer dan 4000 euro cash geld en verschillende verweerwapens (jachtgeweer, boksijzer, matrak,…) in beslag genomen.

Gezien de huidige coronacrisis, vroeg deze actie bijkomende voorbereiding om alles veilig te laten verlopen. De politie wordt immers geconfronteerd met verdachten – die zich vaak vijandig opstellen - waarvan de medische achtergrond niet gekend is. Bij deze actie werden de verdachten overgebracht in gecompartimenteerde wagens en waren de politiemensen die in nauw contact kwamen met de verdachten voorzien van de nodige mondmaskers en bril. Tijdens het verhoor werd een plexiwand gebruikt als scheiding.

Ook in deze bijzondere periode gaat de criminaliteit verder. De Federale Gerechtelijke Politie blijft dan ook waakzaam en blijft verder speuren om georganiseerde criminaliteit aan te pakken.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

 

03-04-2020 - Parket Antwerpen

Het parket Antwerpen en PZ Brasschaat starten een pilootproject om het systeem van onmiddellijke minnelijke schikkingen rond drugsoverlast toe te passen buiten de stad Antwerpen. Het project zal van start gaan na de coronacrisis.

Drugs zijn verboden. Aan de aanbodzijde voeren politie en parket een repressief beleid, maar ondanks die inspanningen blijft het probleem van drugs aan de kant van gebruikers en kopers voor een maatschappelijke impact zorgen. In de eerste plaats op het vlak van de volksgezondheid voor de gebruikers, in de tweede plaats zorgt het druggebruik voor overlast op het publieke domein.

Het systeem van de onmiddellijke minnelijke schikking (OMS) pakt dat laatste probleem op een efficiënte manier aan, want betrapte drugsbezitters of – gebruikers op de openbare weg worden na de feiten meteen geconfronteerd met een strafrechtelijk gevolg. Als er aanwijzingen zijn van dealen of bij vaststellingen tijdens lopende gerechtelijke onderzoeken of huiszoekingen, wordt er geen OMS voorgesteld, maar wordt de informatie in een klassiek proces-verbaal gegoten.

Politie en parket koesteren niet de illusie dat we met deze bijkomende maatregel de maatschappij drugsvrij zal maken, maar we hopen wel om de lokale drugmarkten meer te verstoren. Deze aanpak wordt de voorbije jaren al toegepast binnen de politiezone Antwerpen. Effectief en maximaal inzetten op het criminele drugsfenomeen, zorgt er ook voor dat andere criminaliteitsvormen, zoals bijvoorbeeld diefstallen, dalen.

De aanpak van drugs en de overlast die ermee gepaard gaat, vormt een prioriteit in het zonaal veiligheidsplan 2020-2025. Het gezondheidsprobleem wordt niet miskend. Problematische gebruikers zullen maximaal doorverwezen worden naar de hulpverlening.

De gemeente Brasschaat betaalt voor de hulpverlening voor zijn inwoners, deze hulpverlening wordt voorzien door adviespunt verslaving Antwerpen.

Voor softdrugs bedraagt de OMS 75 euro, voor harddrugs 150 euro.

De OMS zal aangeboden worden aan elke meerderjarige bij feiten van gebruik en/of bezit van:

a)  cannabis zoals opgesomd in het Koninklijk Besluit van 31 december 1930 houdende regeling van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies (cannabis, cocaïne, heroïne, …) indien hij op de openbare weg of het publieke domein wordt betrapt en                er is sprake van ostentatief bezit ( < 3 g en > 3 g ) of niet-ostentatief bezit ( > 3 g )

b)  andere verdovende middelen (met uitzondering van cannabis) en psychotrope stoffen, zoals opgesomd in het Koninklijk Besluit van 31 december 1930 houdende regeling van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies (cannabis, cocaïne, heroïne, …)           en in Koninklijk besluit van 2 december 1988, aangevuld bij Koninklijk besluit van         12 februari 1993 tot reglementering van sommige psychotrope stoffen (amfetamines, XTC, …), indien hij wordt betrapt op de openbare weg of het publieke domein en er is sprake van ostentatief bezit of niet-ostentatief bezit

De gemeenteraad van Brasschaat heeft gisterenavond het licht op groen gezet voor het project. Door de coronacrisis is gekozen om van start te gaan als de coronacrisis achter ons ligt en op het moment dat de hulpverlening terug op de normale capaciteit draait.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

 

03-04-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterenavond omstreeks 22u20 werd in het station Gent Sint-Pieters een man door de diensten van Securail weerhouden omdat hij mensen op het perron lastig viel. Hij was dronken en verbaal agressief.

Toen de mensen van Securail de man benaderden, riep hij dat hij besmet was met corona. Daarop spuwde hij naar de mensen van Securail. Ze konden de man in bedwang houden tot agenten van de Spoorwegpolitie ter plaatse kwamen. Hij spuwde eveneens naar de agenten van de Spoorwegpolitie.

De verdachte, een 20-jarige man met de Marokkaanse nationaliteit, zonder gekende woonplaats in België, werd gearresteerd.

Aangezien dergelijk gedrag in tijden van corona totaal onaanvaardbaar is, besliste het parket Oost-Vlaanderen de man voor te leiden voor de onderzoeksrechter in Gent wegens:

a) smaad,

b) weerspannigheid

c) het verspreiden van klaarblijkelijk ongevaarlijke stoffen die ernstige gevoelens van vrees voor aanslagen kunnen opwekken

Op dit laatste staan straffen van 3 maanden tot 2 jaar cel en geldboetes van 50 tot 300 euro (x8).

Het parket vraagt zijn aanhouding.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

02-04-2020 - Parket Antwerpen

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft vandaag een 37-jarige man aangehouden, omdat hij naar medische personeel en naar agenten had gespuwd.

Een patrouille van PZ Noord werd woensdagnamiddag rond 13.45 uur opgeroepen voor een vechtpartij op de parking van warenhuis Delhaize in Hoevenen (Stabroek). De mogelijke verdachte, een 37-jarige man uit Antwerpen, werd even later met een hoofdwonde aangetroffen. De politie bracht hem voor verzorging over naar AZ Klina in Brasschaat. Daar begon de dertiger de hulpverleners en de politie-inspecteurs uit te dagen en uit te schelden. Daarna spuwde hij wild in het rond en spuwde hij ook richting verplegend personeel en politie.

Het parket Antwerpen treedt streng op tegen mensen die tijdens deze coronacrisis bewust hoesten, niezen op spuwen naar politiemensen en andere burgers. Dat gedrag is bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar, en al helemaal als het gericht is naar medisch personeel.

De man werd vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Antwerpen wegens bedreiging met een aanslag met een schijnbaar gevaarlijke substantie en ongewapende weerspannigheid. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

02-04-2020 - Parket Antwerpen

De onderzoeksrechter in Mechelen heeft vandaag een 19-jarige man uit Mechelen aangehouden, omdat hij woensdag tijdens een politietussenkomst naar de politiediensten had gespuwd en gehoest.

Een patrouille van PZ MeWi controleerde gisterennamiddag een auto met twee inzittenden op de Leuvensesteenweg in Mechelen. De 19-bestuurder heeft een voorlopig rijbewijs en mag geen passagiers vervoeren. Hij overtrad zo ook de coronamaatregelen: de passagier was een neef en geen huisgenoot en ze maakten een nutteloze verplaatsing. Tegen de tiener werden eerder al drie coronapv’s opgesteld.

De bestuurder gedroeg zich verbaal agressief naar de politie tijdens de controle. De politie wordt uitgescholden. Als de inspecteurs hem willen arresteren, spuwde hij naar de inspecteurs. Als de verdachte gekalmeerd leek, hoestte hij nog met opzet in de richting van de politie.

Het parket Antwerpen treedt streng op tegen mensen die tijdens deze coronacrisis bewust hoesten, niezen op spuwen naar politiemensen en andere burgers. Dat gedrag is bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar.

De man werd vandaag voorgeleid wegens bedreiging met aanslag met schijnbaar gevaarlijke stoffen. De onderzoeksrechter heeft de jongeman aangehouden.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

02-04-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Dinsdagnamiddag 31/3/2020 omstreeks 16u15 werd een winkeldiefstal gepleegd in een filiaal van warenhuis AD Delhaize in de Stationsstraat in Lebbeke.

Twee mannen kwamen naar de winkel. Een man is de winkel binnengegaan en heeft een aantal producten meegenomen (voedingswaren en drank twv 95 euro), terwijl zijn kompaan buiten stond te wachten. Toen de eerste verdachte buiten kwam, vluchtte hij weg met de buit. Tijdens zijn vlucht duwde hij de uitbaatster opzij. De tweede verdachte kon op de parking van de winkel door de politie van PZ Buggenhout/Lebbeke gevat worden.

Deze verdachte, een 31-jarige man uit Schaarbeek, maar feitelijk verblijvende in Lebbeke, werd geboeid en meegenomen in de combi. Tijdens de rit naar het bureel was man verbaal agressief en zei besmet te zijn met corona. Hij hoestte meermaals in de richting van de agenten en zei dat hij hen ook ging besmetten. Aangekomen in het politiecommissariaat werd de man opgesloten in de cel.

De tweede verdachte, de man die goederen uit de winkel had meegenomen en gevlucht was, een 37-jarige man uit Ottignies met feitelijke verblijfplaats in Lebbeke, kon gevat worden aan de Dendermondsesteenweg in Lebbeke. De buit van de winkeldiefstal werd bij hem aangetroffen.

Bij zijn arrestatie riep hij naar de agenten dat hij ziek was, dat hij besmet was met corona, en dat hij de agenten ook ging besmetten. Hij uitte nog meer bedreigingen aan het adres van de politieagenten en zei dat iedereen in het ziekenhuis zou belanden. Hij werd eveneens opgesloten in de cel waar hij nog steeds zeer agressief tekeer ging. Hij bleef roepen dat hij iedereen ging besmetten.

Beide verdachten waren dronken en konden pas na ontnuchtering verhoord worden.

Ze werden gisteren, woensdag 1/4/2020, voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde wegens :

a) diefstal met geweld of bedreiging

b) valse mondelinge berichten over gevaar voor aanslagen op personen of eigendommen waarop criminele straffen zijn gesteld

c) verspreiding van klaarblijkelijk ongevaarlijke stoffen die ernstige gevoelens van vrees voor aanslagen kunnen opwekken

Het parket tilt zwaar aan deze feiten en vroeg de aanhouding van beide verdachten.

De onderzoeksrechter heeft hen beiden onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

02-04-2020 - Parket Antwerpen

De recherche van PZ Berlaar-Nijlen onderzoekt een home invasion van gisterenavond in Berlaar. Kort na de feiten kon een minderjarige verdachte gearresteerd worden. Het onderzoek is volop aan de gang.

PZ Berlaar-Nijlen kreeg woensdagavond 1 april een noodoproep van een koppel van 68 en 70 jaar uit Berlaar. De slachtoffers zaten in de woonkamer van hun huis tv te kijken, toen er rond 21.30 uur aan de deur werd gebeld. De 70-jarige bewoner opende de deur, maar de deur werd meteen helemaal opengeduwd. De man stond in de hal oog in oog met drie gewapende verdachten die hem met een mes bedreigden. Hij slaagde erin om de deur naar de woonkamer toe te doen. De verdachten bedreigden de bewoners en eisten geld. De zeventiger kon een mes uit de handen van één verdachte stampen en bleef roepen dat ze buiten moesten. Uiteindelijk kozen de verdachten het hazenpad. De man raakte lichtgewond.

De politie organiseerde meteen een zoekactie met inzet van de speurhond en de politiehelikopter. Tijdens de zoeking werd een minderjarige verdachte gearresteerd. Hij zal door het parket voorgeleid worden bij de jeugdrechter.

Het labo deed ter plaatse het sporenonderzoek. Het onderzoek door PZ Berlaar-Nijlen wordt intensief verderzet.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

01-04-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Op maandag 30 maart 2020 heeft de lokale politie van Sint-Niklaas in een winkel in de Reynaert Galerij gelegen aan de Grote Markt in Sint-Niklaas een partij vervallen handgels in beslag genomen.

Volgens de eerste vaststellingen werden deze gels door de verdachten niet alleen te koop aangeboden in deze winkel maar tevens via Marketplace op facebook.

Naar schatting zouden er een 2000-tal flesjes verkocht zijn.

Uit onderzoek bleek dat de verdachten de vervaldatum hadden gemanipuleerd, in die zin dat ze het cijfer 12 hebben verwijderd uit ‘10/2012’ om op die manier potentiële kopers verkeerdelijk te doen geloven dat de handgels nog werkzaam waren. Tevens brachten zij zelf stickers aan op de flesjes.

Na analyse van een aantal stalen door een gespecialiseerd labo is gebleken dat het nog aanwezige ethanolgehalte niet hoog genoeg was om een afdoende bescherming te bieden.

Aangezien op heden nog niet kan worden bepaald wie de kopers zijn van deze flesjes, worden via deze weg de kopers verwittigd om deze handgels niet (langer) te gebruiken gezien ze niet de bescherming waarborgen die noodzakelijk is om virussen te doden.

Inmiddels kon een verdachte, een 60-jarige man, gearresteerd worden. Het parket Oost-Vlaanderen heeft de verdachte voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde, die besliste om de man aan te houden.

Zijn kompaan is voortvluchtig en wordt actief opgespoord.

Een minderjarige mocht in het kader van het onderzoek na verhoor beschikken.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

31-03-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterenavond rond 17u30 werd een vechtpartij gemeld tussen twee mannen in een appartementsblok in Zelzate in de Koningin Fabiolalaan.
Bij aankomst merkten de interventieploegen van de politiezone Regio Puyenbroeck dat een raam van een deur gesneuveld was.
Eén van de aangetroffen verdachten, een 47-jarige man woonachtig in Zelzate, was heel agressief en kennelijk onder invloed van verdovende middelen.

De verdachte uitte verschillende mondelinge bedreigingen naar de omstaanders en naar de politiediensten. Bij de arrestatie van de verdachte, spuwde deze in de richting van de politie-inspecteurs. Dit herhaalde zich verschillende keren. Gelukkig werd niemand van de inspecteurs rechtstreeks geraakt door speeksel.

De man werd op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Het parket tilt zwaar aan deze feiten en vroeg de aanhouding van de man. De verdachte werd door de onderzoeksrechter aangehouden.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

31-03-2020 - College van procureurs-generaal

Het College is de mening toegedaan dat de lokale initiatieven waarbij de inbreuken op het ministerieel besluit van 23 maart 2020 aan de hand van administratieve geldboetes worden bestraft, in strijd zijn met de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

In de huidige stand van het recht kunnen de inbreuken op het voornoemde ministerieel besluit enkel strafrechtelijk worden afgehandeld.

Het College is overigens van mening dat de strafrechtelijke weg de meeste garanties op een uniforme, zekere, rechtvaardige en coherente beteugeling van deze inbreuken biedt. Het College van procureurs-generaal heeft vandaag haar bezorgdheid hierover in een brief aan de minister van Justitie uitgedrukt.

Op 25 maart 2020 heeft het College van procureurs-generaal een bindende omzendbrief inzake het strafrechtelijk beleid aangenomen over de opsporing en vervolging van inbreuken op het ministerieel besluit van 23 maart 2020 zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 24 maart 2020.  Het is de bedoeling van deze richtlijnen om te komen tot een strikte toepassing van de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Met als uitgangspunt een coherente en uniforme aanpak , spitst de strafrechtelijke reactie zich toe op drie grote beginselen: de systematische verbalisering van elke inbreuk, de overhandiging of toezending van een voorstel tot minnelijke schikking reeds bij  de eerste vaststelling, en vervolgingen in geval van nieuwe vaststellingen of niet-betaling van het voorstel tot minnelijke schikking.

 

31-03-2020 - Parket Brussel

Het parket van Brussel kan bevestigen dat op 29 maart 2020 twee personen van hun vrijheid werden beroofd dit in het kader van de niet naleving van de regels inzake de lockdown.

- de eerste persoon, een man van 23 jaar begaf zich op de openbare weg te Sint Jans Molenbeek met een niet familielid zonder de opgelegde afstand van 1,50m te respecteren. Wanneer hij door de politiediensten hierop werd terechtgewezen heeft de betrokken persoon de personen rondom hem aangezet om op te treden tegen deze agenten. De persoon is zeer goed gekend bij de politiediensten in die zin dat hij de dagen voordien al 4 maal werd gecontroleerd voor het niet naleven van de regels van inzake de lockdown. Hij werd hiervoor reeds beboet

Overeenkomstig de graduele aanpak opgelegd door de gerechtelijke overheden, werd deze van zijn vrijheid beroofd en verhoord door de procureur des Konings op 30 maart. Na afloop van dit verhoor werd hem meegedeeld dat hij op 10 april 2020 voor de correctionele rechtbank zal moeten verschijnen in het kader van de procedure snelrecht.

- de tweede persoon een minderjarige van 17 jaar bevond zich op de openbare weg te Sint Jans Molenbeek met een niet familielid zonder de opgelegde afstand van 1,50 m te respecteren.  Sinds zijn vrijlating uit de gesloten instelling op 20 maart 2020  werd hij reeds 6 maal gecontroleerd voor het niet naleven van de regels met betrekking tot de lockdown.

Rekening houdend met de graduele aanpak werd de betrokken persoon van zijn vrijheid beroofd en is hij deze maandag 30 maart voor de jeugdrechter moeten verschijnen. Deze laatste heeft hem dezelfde dag in een gesloten instelling geplaatst.

 

Denis Goeman

substituut-procureur des Konings – Woordvoerder

30-03-2020 - Parket Leuven

Vanochtend, maandag 30 maart 2020, rond 7.45u vond een arbeider van een afvalverwerkingsbedrijf aan de Leeuwerikweg in Tienen een voet tussen het afval dat hij aan de band het sorteren was. De verantwoordelijke van het bedrijf contacteerde de politie van zone Getevallei dat ook onmiddellijk het parket inschakelde. De wetsarts, DVI, het labo, de recherche van politiezone Getevallei en de federale gerechtelijke politie van Leuven kwamen ter plaatse. De wetsarts bevestigde dat de voet van menselijke oorsprong was. Volgens de eerste bevindingen zou het gaan om de rechtervoet van een vrouw. De voet werd overgebracht naar het mortuarium waar de gerechtsdeskundigen en DVI verdere onderzoeken zullen verrichten. Op dit moment is nog niet geweten aan wie de voet toebehoorde en onder welke omstandigheden en wanneer de voet bij het afvalverwerkingsbedrijf terecht kwam. Er zal onder andere geprobeerd worden om een DNA-onderzoek en leeftijdsbepaling op de voet uit te voeren. In het afvalverwerkingsbedrijf wordt momenteel nog gezocht naar andere sporen of eventuele verdere menselijke resten.  Voorlopig werd verder niets gevonden. De recherche van politiezone Getevallei en FGP Leuven zetten het onderzoek verder.

30-03-2020 - Parket Antwerpen

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een 19-jarige man uit Mortsel aangehouden, omdat hij tijdens een politietussenkomst zou gespuwd hebben in de richting van de agenten.

Een patrouille van PZ Minos wilde zondag rond 18.15 uur een controle doen wegens inbreuken op de coronamaatregelen. In het park aan Hof van Riethlaan in Mortsel hadden vier personen zich verzameld. Toen de politie hun richting uitstapte, stoven de vier weg. Een 19-jarige man kon toch gecontroleerd worden. Hij reageerde erg geagiteerd op de tussenkomst van de politie. Op het moment dat hij geboeid werd, spuwde hij richting inspecteurs.

Het parket Antwerpen treedt streng op tegen mensen die tijdens deze coronacrisis bewust hoesten, niezen op spuwen naar politiemensen en andere burgers. Dat gedrag is bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar.

De man werd vandaag voorgeleid wegens bedreiging met aanslag met schijnbaar gevaarlijke stoffen en weerspannigheid. De onderzoeksrechter heeft de jongeman aangehouden.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

 

Pagina's