Arbeidsauditoraat Gent - Jobs

 • Als magistraat

  Wie ambitie heeft om als magistraat aan de slag te gaan, dient hiervoor de nodige examens - en desgevallend ook de stage - met vrucht af te leggen. Ook dient er een vacature voor het beoogde ambt open verklaard te worden.

  Verdere informatie hierover vindt u op de site van de Hoge Raad voor Justitie

 • Als medewerker

  Wie zich graag wil inzetten voor justitie in een functie als medewerker, kan via het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie zijn kandidatuur voorstellen.

  Verdere informatie kunt u hier bekomen.

  Ook via Werken Voor is verdere informatie te vinden.

 • Als stagiair

  Een stage op het auditoraat belooft een boeiende ervaring te worden. De aanvragen gebeuren via de onderwijsinstellingen en dienen aan te sluiten bij het werkveld van het auditoraat.
   

  Verdere informatie als universiteitsstudent, kunt u hier aantreffen.

  Voor de studenten van de hogeschool Gent is hier verdere informatie te vinden.

  Als stagebegeleider

  Het arbeidsauditoraat Gent is een actieve medewerker in het brede domein van opleiding en ontwikkeling. Studenten hebben bij ons, binnen wettelijke afspraken, een ruime keuze aan stage-onderwerpen en worden door toegewijde medewerkers bijgestaan tijdens de volledige stageperiode.

  De stageplaatsen zijn na overleg beschikbaar in Brugge en Gent. 

  Voor verdere vragen en afspraken neemt u per e-mail (aud.srt.arb.gent@just.fgov.be) contact met ons op.

Publications from
Gent