Parket Antwerpen - Persberichten

Een vrouw werd dinsdag overvallen in haar woning in Veerle-Laakdal.

In de nacht van maandag op dinsdag omstreeks 00:45 uur kreeg de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout een melding van een woninginbraak in Veerle-Laakdal. Twee mannen sloegen langs de achterzijde van een chalet een raam stuk en drongen zo de woning binnen. De 69-jarige bewoonster lag op dat moment te slapen. Ze bedreigden haar met een mes en dwongen om al haar geld af te geven.

Toen de interventieploegen ter plaatste kwamen, waren de verdachten reeds gevlucht. Onmiddellijk werd de omgeving uitgekamd, waarbij ook een speurhond werd ingezet. Een tijdje later merkte een interventieploeg vijf mannen op die zich verdacht gedroegen. Na verder onderzoek door de lokale recherche werden twee van hen gearresteerd, waarvan één minderjarig.

De minderjarige verdachte, afkomstig uit Laakdal, werd voorgeleid voor de jeugdrechter.

De meerderjarige verdachte, 18 jaar en wonende in Laakdal, verscheen vanmiddag voor de onderzoeksrechter. Betrokkene werd aangehouden onder elektronisch toezicht.

I. Delissen, perswoordvoerster parket Antwerpen – afdeling Turnhout.

 

 

02-08-18

Gelet de vele persvragen hierbij een update:

Verhoor verdachte stond vanmiddag om 14 u gepland, doch werd onderbroken omdat betrokkene volgens zijn advocaat niet verhoorbaar zou zijn.

Een nieuwe poging tot verhoor staat morgenvroeg gepland.

Erna zal betrokkene voorgeleid worden bij de OR.

Op de vragen of er recente klachten/PV’s ‘Belaging’ waren bij politie en parket kan gemeld worden dat er geen recente PV’s waren van 2018, maar dat het SLO nu za 4.8 via de Blauwe Lijn een afspraak had gemaakt in het politiekantoor van de Handelsstraat om klacht in te dienen.

De verdachte werd verder aangehouden door de onderzoeksrechter.

Lentle Jespers

 

 

02-08-18

Feiten vonden woensdagavond plaats omstreeks 21.15u in de omgeving van het skatepark aan Park Spoor Noord.

Het slachtoffer, die ter plaatse was met de fiets, werd rond dit tijdstip onder het viaduct-Dam omsingeld door 4 à 5 jongeren die hem allen, na een woordenwisseling, fysiek aanvielen. Het slachtoffer diende daarbij meerdere vuistslagen en stampen te incasseren, ook nadat hij met fiets en al tegen de grond was gewerkt. Één van de betrokken jongeren werd tijdens het geweldsincident gespot met een mes in de hand. Het was pas nadat verscheidene getuigen mondeling tussenkwamen, dat de verdachte jongeren hun aanval staakten en zij in verschillende windrichtingen wegstoven.

Het slachtoffer kon niet onmiddellijk worden geïdentificeerd. Het betreft een manspersoon van vreemde origine met een geschatte leeftijd van 35 à 40 jaar. De toestand van het slachtoffer is ernstig. Hij werd ter plaatse bewusteloos afgevoerd naar het ziekenhuis. Het slachtoffer bleek onder meer ook 2 steekverwondingen te hebben opgelopen aan het hoofd die vermoedelijk ook aan de oorzaak liggen van een vastgestelde schedelbreuk. Hij verkeert thans nog in levensgevaar.

Die woensdagavond omstreeks middernacht konden reeds 2 verdachten worden gearresteerd. Het betrof 2 jongeren van elk 13-jaar die beiden in de omgeving woonachtig zijn. Één van deze jongeren is reeds zeer goed gekend bij het gerecht. Beiden werden gisteren voorgeleid voor de jeugdrechter die de plaatsing van beiden in een gesloten instelling beval.  Wegens de niet-uitvoerbaarheid van de beslissing ( plaatsgebrek & leeftijd ), wordt vandaag verder gezocht naar mogelijke plaatsen.

Gisteren werden nog de 18-jarige broer en de 18-jarige nonkel van één van beiden gearresteerd voor verdere ondervraging inzake hun mogelijke betrokkenheid. Ten aanzien van hen werd een onderzoeksrechter gelast wegens feiten van poging doodslag en opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Beiden zullen vandaag nog worden voorgeleid voor de onderzoek welke verder zal beslissen over hun verdere aanhouding.

Vandaag werd met betrekking tot deze feiten nog een 17-jarige minderjarige gearresteerd. Ook deze zal vandaag nog voorgeleid worden voor de Jeugdrechter. Het parket zal ook ten aanzien van deze minderjarige de plaatsing in een gesloten instelling vragen.      

Mogelijks kaderen de feiten in een eerdere bedreiging die het slachtoffers jegens de 13-jarige jongens zou hebben geuit, waarop woensdagavond bij het slachtoffer ‘verhaal’ werd gehaald. Dit is echter nog niet duidelijk en dient nog te worden bevestigd door het verdere onderzoek, dat in handen van lokale recherche ligt. Het is eveneens nog niet duidelijk wie precies gestoken heeft.

In navolging van mijn eerder bericht:

Er is ondertussen voor de 2 dertienjarigen plaats gevonden in een gesloten instelling.

Ken Witpas

 

27-07-18

Een routine verkeerscontrole te SINT-KATELIJNE-WAVER door de wegpolitie van de PZ BODUKAP resulteerde in de ochtend van 18 juli 2018 in een mooie “drugvangst”.
Toen de politie een voertuig met 2 mannelijke inzittenden controleerde naar aanleiding van een verkeersinbreuk, ontdekte ze nagenoeg één kilogram marihuana verstopt in het voertuig.
De bestuurder en zijn passagier, beiden dertigers uit het Mechelse, werden ter plaatse van hun vrijheid beroofd. De verdovende middelen alsook hun voertuig werden in beslag genomen.
Beide mannen betreffen geen onbekenden voor het gerecht. Het parket besliste om beiden voor te leiden voor de onderzoeksrechter te Mechelen. Het tweetal werd op 19 juli 2018 aangehouden. Het verdere onderzoek ligt in handen van de lokale recherche van de PZ BODUKAP olv de onderzoeksrechter.  

Lieselotte Claessens

19-07-18

Heden omstreeks 04.20u werd er door een onbekend persoon of een onbekend aantal personen een handgranaat tot ontploffing gebracht net ter hoogte van de ingang van een eetgelegenheid gelegen op de hoek van de Lange Scholierstraat en de Stuivenbergstraat.

Op het ogenblik dat de granaat tot ontploffing werd gebracht, bevonden zich enkel nog de zaakvoerder als 3 personeelsleden in de zaak. Gezien de zaak bezig was met afsluiting, waren er geen klanten meer aanwezig. Geen van de aanwezigen raakte fysiek gekwetst.

De schade beperkte zich tot materiële schade aan twee panden en twee geparkeerde voertuigen. 

Het parket vorderde de Antwerpse onderzoeksrechter voor feiten van vernieling door ontploffing.

Met oog op vaststelling van de feiten en beveiliging van de situatie, stapten de lokale en federale gerechtelijke politie, het labo en DOVO ter plaatse af.

Het verdere onderzoek naar de feiten werd toevertrouwd aan de federale gerechtelijke politie te Antwerpen. 

Zowel de zaakvoerder als de 3 personeelsleden worden momenteel gehoord.

Of de onderliggende feiten gerelateerd zijn aan drugmisdrijven, kan momenteel geenszins bevestigd worden. Voorlopig zijn er geen indicaties die een dergelijk motief bevestigen. Het parket houdt derhalve rekening met alle mogelijke pistes.”   

Ken Witpas

 

19-07-18

Het Antwerpse parket kan bevestigen dat het 52-jarige slachtoffer uit Antwerpse, die in de nacht van 7 juli ll. betrokken was bij een gewelddadig incident, gisteren is komen te overlijden. Het slachtoffer raakte die nacht omstreeks 04.00u betrokken bij een vechtpartij dat zich afspeelde zowel binnen als buiten op het trottoir van een drankgelegenheid gelegen aan de Van Arteveldestraat. Het slachtoffer incasseerde naar aanleiding van de vechtpartij een aantal vuistslagen aan het hoofd tegengevolgde waarvan hij bewusteloos diende te worden afgevoerd voor verdere verzorging. Het slachtoffer bevond zich sedert de feiten in kunstmatige coma wegens een zwaar hersentrauma.

Het parket zal heden een onderzoeksrechter vorderen met oog op de uitvoering van een autopsie teneinde de juiste doodsoorzaak te bepalen. Onder leiding van de onderzoeksrechter zal ook het onderzoek naar de omstandigheden van de feiten en de mogelijke betrokken verdachten, worden verdergezet. Momenteel werden er nog geen arrestaties verricht.

In het belang van het verdere onderzoek, zullen er voorlopig geen verdere details rond deze feitelijkheden worden gegeven.  

Ken Witpas

16-07-18

Speurders van de lokale politie Neteland hebben vanmorgen in het kader van een gerechtelijk onderzoek een huiszoeking uitgevoerd  in een pand te Olen. Zij troffen er een cannabisplantage aan met een capaciteit van ongeveer 800 planten.
Uit de eerste vaststellingen is gebleken dat waarschijnlijk ook reeds werd geoogst.

Het labo van de federale gerechtelijke politie kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.
De plantage werd deze namiddag ontmanteld.; de planten worden vernietigd en de apparatuur in beslag genomen.

De politie arresteerde ter plaatse vier verdachten die zich ophielden op de zolder van het pand. Het betreft vier mannen, allen dertigers. Zij zullen worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter te Turnhout.

Turnhout, 19 juni 2018.

I. Delissen, perswoordvoerster parket Antwerpen – afdeling Turnhout.

20-06-18

Sinds begin april 2018 komt er in het kader van een ander onderzoek een persoon uit Antwerpen in beeld als drugsdealer. Op basis van deze informatie werd er op vraag van het Parket, een nieuw gerechtelijk onderzoek opgestart naar het op een georganiseerde wijze verhandelen van drugs.

Na intensief onderzoek bleek de man vanuit zijn verblijfplaats in Edegem verschillende koeriers aan te sturen die de drugs op de afgesproken plaatsen in de regio van de provincie Antwerpen en Mechelen dienden te leveren aan de lokale gebruikers.

De bende bleek zeer goed georganiseerd. Ze hadden een koerierdienst opgericht waarbij de bovendealer de koeriers aanstuurde via dataverbinding om de drugs zo aan de lokale gebruikers te bezorgen.

Op woensdag  13 juni 2018 vonden er in opdracht van de onderzoeksrechter te Antwerpen, afdeling Mechelen, simultaan 6 huiszoekingen plaats in oa. Berchem, Edegem , Lier en Tremelo.

Tijdens deze huiszoekingen vond de politie  131 gram cocaïne; 20 gram hasj ; 1.017 kilo marihuana , 5091 XTC pillen , verkoopattributen , 4477 euro cash geld, gsm’s, 4 mogelijke Rolex uurwerken en materiaal van een ontmantelde drugsplantage.  Vijf mannen : een 21- jarige man uit Lier , een 25-jarige man uit Heist-op-den-Berg, een 29-jarige man uit Antwerpen ,een  33-jarige man uit Edegem en een 20-jarige man uit Boechout werden gearresteerd.

Vier van de vijf verdachten werden voorgeleid bij de Onderzoeksrechter te Antwerpen, afdeling Mechelen. Hij besliste om de 33 jarige man uit Edegem, de 29-jarige man uit Antwerpen en de 21-jarige man uit Lier aan te houden. De 25-jarige man uit Heist-op-den-Berg werd vrijgelaten onder voorwaarden.

Lieselotte Claessens

 

15-06-18

Afgelopen nacht werd het Bpost-kantoor gelegen in het centrum van Boechout, het slachtoffer van een plofkraak, gelijkaardig aan degenen eerder deze week te Kinrooi en Buggenhout. 
Verschillende getuigen verklaarden onafhankelijk van elkaar dat ze omstreeks 02.50u uit hun slaap werden gewekt door verschillende luide knallen. 

Een drietal gebivakeerde personen bleken zich toegang te verschaffen tot het sas van het postgebouw door het raam aan de voorzijde te verbrijzelen door middel van wellicht hamers. Mogelijks bevond zich nog een vierde verdachte in het vluchtende voertuig.
Door middel van een ontploffing hebben de verdachten vervolgens een deel van het cash geld van de automaat kunnen stelen.
Een deel van het cash geld werd ongedaan gemaakt doordat de verfcapsule van de plofkoffer geactiveerd werd.
Er zijn aanwijzingen dat de verdachten nog getracht hebben om in het eigenlijke bankkantoor te geraken, hetgeen hen niet gelukt is.
De feiten veroorzaakten een grote ravage aan het gebouw. Na de feiten lag nog een groot gedeelte van de buit verspreid over rijbaan en voetpad.
Gezien de vlucht van de daders na de feiten, werden onmiddellijk verscheidene strategische verkeerspunten afgezet, doch zonder verder succes.  
Politie en labo stapten ter plaatse af om de nodige vaststellingen te verrichten.
Het parket van Antwerpen voert het verdere onderzoek.

Ken Witpas

 

13-06-18

Op 22 mei laatstleden konden de douanediensten in de Antwerpse haven, na risico-analyse op de lading, beslag leggen op 56 kilogram cocaïne. De cocaïne zat verholen in nagemaakte ananassen dewelke via het zeeschip POLA CHILE, mee met een lading ananassen vanuit Costa Rica werd vervoerd. De federale gerechtelijke politie te Antwerpen voert verder onderzoek. Er zijn vooralsnog nog geen arrestaties geschied.   

Ken Witpas

 

12-06-18

Op 7 juni 2018 werden 10 personen, verdacht van lidmaatschap van een vereniging van misdadigers, voor de  onderzoeksrechter te Mechelen gebracht. Deze actie vormde het sluitstuk van een dossier dat werd opgestart door PZ Mechelen-Willebroek naar aanleiding van een diefstal van een portefeuille met bankkaart  in het revalidatiecentrum in Duffel op 29 juli 2017. Met de bankkaart van het slachtoffer werd op meerdere plaatsen, waaronder in Mechelen, geld afgehaald. Dit voor een totaalbedrag van enkele duizenden euro.

Na intens speurwerk kregen de onderzoekers van PZ Mechelen-Willebroek een bende in beeld die in heel België actief was en die zich enerzijds met de diefstal van bankkaarten bezig hield.  Momenteel is er reeds een link naar meer dan 50 gelijkaardige feiten.

De bende was actief in ziekenhuizen in onder meer Aalst, Gent, Antwerpen, Brugge, Charleroi, Luik en Ath. Steeds werden bankkaarten ontfutseld van mensen op leeftijd, waarbij veelal ook de code werd gevonden, en werden er vervolgens grote geldsommen afgehaald. Bij één slachtoffer zelfs tot 20.000 euro.

De bende was anderzijds ook bedreven in het plegen van talloze winkeldiefstallen, veelal op bestelling. Zo stonden handtassen, schoenen, kledij en cosmeticaproducten op hun verlanglijstjes.

De bende - bestaande uit een familie, samen met vrienden en kennissen – ging bijzonder professioneel te werk. Niet alleen had men diverse draagtassen uitgerust met aluminiumfolie om het detectiesysteem in handelszaken te omzeilen, maar was men tevens in het bezit van allerhande technische systemen om het veiligheidslabel van de gestolen goederen te verwijderen.

Donderdag 7 juni 2018 voerden politie Mechelen-Willebroek simultaan 14 huiszoekingen uit in de Brusselse regio, hierbij werden voornamelijk handtassen, schoenen, kledij en cosmeticaproducten in beslag genomen. Hierbij werden 10 verdachten opgepakt die allen werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Zeven van hen werden aangehouden, twee mochten onder voorwaarden beschikken en één werd vrijgelaten.

Contactpersoon:
Peter Peereboom

12-06-18

In navolging van verschillende berichten in de media mbt het verdachte overlijden van Leo Van Rentergem eind mei, kan ik bevestigen dat de onderzoeksrechter twee aanhoudingen heeft verricht.
Twee mannen van Roemeense origine, geboren in 1977 en 1998, die verblijven in Antwerpen, werden na grondig speurwerk vrijdag jl. voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die dus hun aanhouding bevestigde.

In het belang van het onderzoek houden we het op deze informatie.

Caroline Vanderstokker

12-06-18

Donderdagvoormiddag arresteerde politie Neteland vier verdachten van een grijpdiefstal aan het Astridplein te Grobbendonk.

De vier, twee 18-jarigen en twee minderjarigen, worden verdacht van het plegen van een grijpdiefstal op een 79-jarige man aan het Astridplein te Grobbendonk. Zij werden in verdachte omstandigheden opgemerkt in de Leopoldstraat tijdens de zoektocht van de politie naar aanleiding van de grijpdiefstal.

De grijpdiefstal gebeurde donderdag omstreeks 10 uur. Het slachtoffer liep ter hoogte van de parking van het Astridplein toen hij plots langs achter werd vastgegrepen. Hij voelde hoe zijn buideltasje van zijn lichaam getrokken werd en zag vervolgens een persoon weglopen in de richting van de Leopoldstraat.

De politie werd onmiddellijk verwittigd en er volgde een zoekactie in de omgeving.

Een opmerkzaam wijkagent zag hoe vier jongemannen zich te voet begaven in de Leopoldstraat in de richting van Viersel. Omdat enkelen aan de beschrijving van de verdachten voldeden, werden de mannen gecontroleerd en gearresteerd.

De twee meerderjarigen werden op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter te Turnhout en aangehouden. Zij verschijnen dinsdag voor de raadkamer.

De twee minderjarigen zijn ter beschikking gesteld van de jeugdrechter van hun woonplaats.

De auto van één van de jongemannen die geparkeerd stond in de Leopoldstraat werd in beslag genomen.

I. Delissen.

04-06-18

Het parket Antwerpen, afdeling Antwerpen voert, onder leiding van de onderzoeksrechter, onderzoek naar een schietincident dat deze ochtend plaatsvond in de Canadalaan te Brecht.

Omstreeks 4u35 werd toen op de openbare weg minstens één schot gelost.

Een 32 - jarige man uit Antwerpen werd hierbij geraakt in het bovenbeen. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging en is buiten levensgevaar.

Het labo, de federale gerechtelijke politie, parket en onderzoeksrechter zijn meteen ter plaatse afgestapt.

Het onderzoek naar de juiste omstandigheden, de dader(s) en het motief  loopt momenteel volop.

Alle pistes, ook deze van het drugsmilieu, worden onderzocht.

Sylvie Van Baden

01-06-18

De Politie Regio Turnhout heeft woensdag een man gearresteerd die ervan verdacht wordt afgelopen dagen en weken in Turnhout en Oud-Turnhout minstens 6 fietsdiefstallen te hebben gepleegd.  De man werd intussen verhoord en voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Turnhout. Hij werd op vordering van het parket aangehouden en zal volgende dinsdag voor de raadkamer in Turnhout verschijnen die over zijn verdere aanhouding zal beslissen.

De onderzoekers zullen de komende dagen zelf contact opnemen met de slachtoffers en vragen uitdrukkelijk aan iedereen die onlangs het slachtoffer werd van een fietsdiefstal, om voorlopig niet zelf (op eigen initiatief) naar de politie te bellen voor meer informatie.

Inge Delissen

01-06-18

Deze ochtend werd een 59 - jarige man dood aangetroffen in zijn woning te Antwerpen.

Gelet er aanwijzingen bestonden dat de man gewelddadig om het leven werd gebracht, werd door het parket van Antwerpen, afdeling Antwerpen, een onderzoeksrechter gevorderd wegens ‘moord’.

De onderzoeksrechter is ter plaatse afgestapt, samen met de federale gerechtelijke politie, het labo, de wetsgeneesheer en het parket.

Het onderzoek naar de juiste omstandigheden van de feiten en naar de verdachte loopt nu volop, zodat verdere communicatie op dit moment voorbarig is.

S. Van Baden
 

23-05-18

Lokale politie Mechelen-Willebroek presenteert een fotoalbum met teruggevonden juwelen van woninginbraken. Het betreft de buit die bij een gecoördineerde actie met huiszoekingen in Albanië en België in beslag werd genomen.

Na intensief onderzoek en een gecoördineerde politieactie in zowel België als Albanië werd in maart 2018 een Albanese inbrekersbende, die actief was in heel Vlaanderen, gearresteerd. Het ANPR-cameranetwerk zette de speurders van lokale politie Mechelen-Willebroek op het spoor van de daders. Dit na een woninginbraak in Tisselt in december 2017.

In het onderzoek kunnen een 30-tal woninginbraken in steden en gemeenten over heel België gelinkt worden aan de bende (Willebroek, Puurs, Bornem, Sint-Amands, Brasschaat, Schilde, Ekeren, Kontich, Landen, Deinze, Gembloux en Ath).

In maart van dit jaar vonden er gelijktijdig in België en Albanië talrijke huiszoekingen plaats. Bij vijf huiszoekingen in België (Brussel, Neerpelt en Gent) werden 5 personen met Albanese nationaliteit gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hun aanhouding bevestigde.
Bij de huiszoekingen werden er drie personenwagens (twee BMW's en één Mercedes), een aanzienlijke geldsom (5000 euro) en juwelen in beslag genomen.
Ook in Albanië voerde de plaatselijke politie, bijgestaan door Mechelse rechercheurs, huiszoekingen uit in Tirana en Kruje waarbij ook een grote partij juwelen in beslag werd genomen. Drie Albanezen werden gearresteerd en zullen in hun thuisland berecht worden.

De juwelen, zowel teruggevonden in Albanië als België, werden door de respectievelijke politiediensten geïnventariseerd. Daar waar er duidelijkheid bestond over de slachtoffers werd er door de speurders contact met hen opgenomen.

Maar een groot deel van de benadeelden kon nog niet geïdentificeerd worden en daarom publiceert lokale politie Mechelen-Willebroek de foto’s van de teruggevonden juwelen nu op haar website: www.politiemechelenwillebroek.be.

Slachtoffers die menen hun goederen te herkennen kunnen contact opnemen met de rechercheurs via e-mail: recherche@pzmewi.be.
Indien dit niet mogelijk zou zijn, kunnen zij de onderzoekers telefonisch contacteren tijdens de kantooruren op het nummer: 015/46.42.39.

Contactpersoon:Lieselotte Claessens

22-05-18

Bij een gecoördineerde actie waaraan ruim 100 politiemensen deelnamen heeft de lokale politie Mechelen-Willebroek met steun van de speciale eenheden van de federale politie een drugsnetwerk blootgelegd en de dealers opgepakt. Een aanzienlijke opbrengst en drugs werden in beslag genomen.

In het najaar van 2017 komt in het kader van een reeds lopend gerechtelijk onderzoek een 24-jarige man uit Mechelen bij de politiediensten van PZ MEWI  in beeld als notoire drugsdealer. Op basis van deze nieuwe informatie voerde de recherche van de lokale politie Mechelen-Willebroek onder leiding van de Mechelse onderzoeksrechter Theo BYL, en dit op vraag van het parket van Antwerpen, afdeling Mechelen, een nieuw gerechtelijk onderzoek naar het op een georganiseerde wijze verhandelen van drugs.

De rechercheurs krijgen na intensief speurwerk al snel een handvol Mechelaars in beeld die als drugsdealer vooral actief zijn in Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en de Brusselse regio. Zo hanteerde de bende diverse koeriers die elk een regio voor hun rekening namen om de drugs aan de man te brengen.
Zij maakten hierbij gebruik van huurauto’s en verbleven in hotels, die ook fungeerden als ‘safehouses’.
Dat de bende goed georganiseerd was blijkt uit de logistiek verantwoordelijke die instond voor de wagens en de voertuigwissels onder de bendeleden. Eén van de bendeleden dirigeerde vanuit de gevangenis het dealen dat onder meer plaatsvond in Ternat, Groot-Bijgaarden, Merchtem, Buggenhout, Vilvoorde en Denderleeuw.

Op maandag 14 mei 2018 werden er in opdracht van de onderzoeksrechter op elf plaatsen simultaan huiszoekingen uitgevoerd en dit in  Mechelen, Boortmeerbeek, Kortenberg en twee verblijfshuizen in respectievelijk Sint-Jans-Molenbeek en Schaarbeek.
Het betrof een gecoördineerde actie waarbij de politie Mechelen-Willebroek steun kreeg van de speciale eenheden van de federale politie, goed voor in totaal ruim 100 politiemedewerkers.

Eén van de koeriers werd tijdens zijn ‘activiteiten’ door de speciale eenheden onderschept terwijl hij met zijn wagen onderweg was. In één van de hotelkamers werd een overzicht van de dagopbrengsten en een planning van de koeriers teruggevonden. Zo hadden sommige koeriers 150 klanten per dag, wat meteen goed is voor een omzet van 7.500 euro.

Bij de actie werden in totaal 8 personen gearresteerd, allen tussen de 20 en 30 jaar. De onderzoeksrechter heeft zeven van hen aangehouden, waarvan één onder de modaliteit van het elektronisch toezicht. Een zwangere dame werd vrijgelaten omwille van medische redenen. Eén van de aangehouden personen is de hoteluitbater die een meer dan belangrijke rol speelde in de drugsbende.

Bij de actie werd onder meer het volgende in beslag genomen:

 • 40.000 euro cash
 • Vier personenwagens (Seat, VW Golf en twee Volvo’s)
 • Drie wapens (mes, taser en een luchtdrukpistool)
 • 285 paxons cocaïne (straatwaarde 14.250 euro)
 • 50 gram cannabis (straatwaarde 500 euro)
 • 2,5 kg hasj (straatwaarde 25.000 euro)
 • 50-tal gsm’s
 • Vier weegschalen
 • Verpakkingsmateriaal

Contactpersoon: Lieselotte Claessens

22-05-18

De arrondissementele sectie Ecofin van het parket Antwerpen voert een onderzoek naar mogelijke fraude door een groothandel en uitsnijderij in kippenvlees , gevogelte en wildproducten in Heist – op – den – Berg.

Het onderzoek nam een aanvang naar aanleiding van aangiftes van factuur – en etiketfraude en leidde zaterdag 12 mei en zondag 13 mei tot de uitvoering van diverse verhoren en huiszoekingen op het bedrijf in Heist – op – den – Berg en bij de zaakvoerders.

De onderzoeksrechter in Mechelen heeft 2 verdachten, een man van 47 jaar en zijn partner van 37 jaar aangehouden op verdenking van informaticafraude, fiscale valsheden en gesjoemel met de BTW – aangifte.

Er zijn ernstige aanwijzingen dat het sotwaresysteem waarmee het bedrijf facturen en leverinsbonnen genereerde, misbruikt werd zodat lagere hoeveelheden vleeswaren op de bonnen vermeld werden dan de werkelijk geleverde hoeveelheden.

Over eventuele inbreuken op de wetgeving rond de voedselveiligheid wordt nog volop onderzoek gevoerd ; een communicatie hieromtrent is nog voorbarig.

Het parket Antwerpen wenst te benadrukken dat het bijzonder zwaar tilt aan fraudemechanismen die de voedselketen en de voedselveiligheid in gevaar kunnen brengen.

Contactpersoon: Stéphanie Chomé 
0497/54.98.27
Beschikbaarheid voor quotes tussen 14u30 en 15u30 in het justitiepaleis Antwerpen

14-05-18

Omstreeks 18.40u gisterenavond werd een 45-jarige vrouw ( Burundese origine ) uit Antwerpen, in de Alfons De Cockstraat te Antwerpen ( Kiel ) het slachtoffer van een steekpartij. Er zijn aanwijzingen dat zij ogenschijnlijk zonder enige aanleiding op het voetpad langs achteren werd aangevallen door een voor haar onbekende man met een mes. Ten gevolge van de aanval liep het slachtoffer 2 messteken in de buikstreek op, doch verkeerde nooit in levensgevaar. In het ziekenhuis werd een minimale werkonbekwaamheid van 5 dagen vastgesteld. 

Onmiddellijk na de aanval ontvluchtte de verdachte het plaats delict, doch kon in zijn vluchtweg staande worden gehouden door een 50-tal omstaanders in de nabijgelegen Abdijstraat. Een getuige van de steekpartij is daarbij de vluchtende verdachte de gehele weg achterna gegaan.

De gearresteerde verdachte betreft een 50-jarige man uit Antwerpen ( Rwandese origine ). Hij kon intussen verhoord worden, doch ontkent de feiten.

Op vordering het parket zal de verdachte heden voor het ambt van de onderzoeksrechter worden voorgeleid wegens feiten van poging doodslag. Het parket van Antwerpen vraagt zijn verdere aanhouding.

Ken Witpas
 

13-05-18

Donderdag 3 mei 2018 omstreeks het middaguur weet een personenwagen met Nederlandse nummerplaat de aandacht van de politiediensten van PZ Mechelen-Willebroek te trekken. Wanneer de politiediensten willen overgaan tot controle van het voertuig komen de chauffeur en de passagiers aan bij hun wagen. Betrokkenen zijn in het bezit van een partij koopwaar (o.a. toilet- en cosmeticaproducten, alcohol en etenswaren) waarvoor zij echter geen aankoopbewijs kunnen voorleggen. De goederen, veelal nog in de originele verpakking en ontdaan van het veiligheidslabel, blijken aan de hand van camerabeelden afkomstig van onder meer de Lidl, de Delhaize en het Kruidvat in de Nekkerspoelstraat en de Oscar Van Kesbeeckstraat. De goederen werden met een kinderwagen ongezien naar buiten gebracht.

De man (38 jaar) en de twee vrouwen (32 en 60 jaar) werden ter beschikking gesteld van het Parket dat besliste het drietal voor te leiden voor de Onderzoeksrechter te Mechelen. De 32-jarige vrouw, alsook de man zijn gekend voor eerder gepleegde feiten. Ze werden beiden door de onderzoeksrechter aangehouden, de 60 jarige vrouw werd vrijgelaten onder voorwaarden.

Het voertuig, een kniptang en de gestolen goederen werden in beslag genomen.

Lieselotte Claessens
 

13-05-18

Omstreeks 18.40u gisterenavond werd een 45-jarige vrouw ( Burundese origine ) uit Antwerpen, in de Alfons De Cockstraat te Antwerpen ( Kiel ) het slachtoffer van een steekpartij. Er zijn aanwijzingen dat zij ogenschijnlijk zonder enige aanleiding op het voetpad langs achteren werd aangevallen door een voor haar onbekende man met een mes. Ten gevolge van de aanval liep het slachtoffer 2 messteken in de buikstreek op, doch verkeerde nooit in levensgevaar. In het ziekenhuis werd een minimale werkonbekwaamheid van 5 dagen vastgesteld. 

Onmiddellijk na de aanval ontvluchtte de verdachte het plaats delict, doch kon in zijn vluchtweg staande worden gehouden door een 50-tal omstaanders in de nabijgelegen Abdijstraat. Een getuige van de steekpartij is daarbij de vluchtende verdachte de gehele weg achterna gegaan.

De gearresteerde verdachte betreft een 50-jarige man uit Antwerpen ( Rwandese origine ). Hij kon intussen verhoord worden, doch ontkent de feiten.

Op vordering het parket zal de verdachte heden voor het ambt van de onderzoeksrechter worden voorgeleid wegens feiten van poging doodslag. Het parket van Antwerpen vraagt zijn verdere aanhouding.

Ken Witpas

 

07-05-18

Beide verdachten in onderstaande zaak zijn gisteravond in België aangekomen na te zijn overgeleverd door de Spaanse autoriteiten.

Zij werden deze voormiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en werden beiden aangehouden wegens de tenlasteleggingen wederrechtelijke vrijheidsberoving en roofmoord.

I. Delissen
27/05/2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanvullend op onderstaand bericht kan thans het volgende meegedeeld worden:

 • Twee verdachten die internationaal geseind werden in opdracht van de onderzoeksrechter werden vanmorgen om 06.00 uur gearresteerd in Spanje; er is een overleveringsverzoek gedaan; het gaat om een 33-jarige vrouw wonende te Herentals en een 43-jarige man wonende te Turnhout
 • De autopsie heeft inmiddels uitgewezen dat het slachtoffer om het leven is gebracht door wurging

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 26 april 2018 iets over half negen ’s avonds is bij de lokale politie Neteland de melding binnengekomen van een wandelaar dat hij in Olen nabij de kanaaldijk een lichaam had aangetroffen in het struikgewas, verstopt in het kreupelhout.

Volgens deze getuige was de persoon overleden.

Het slachtoffer is inmiddels geïdentificeerd als de 45-jarige vrouw uit Grobbendonk die sinds zondag 22 april 2018 omstreeks 20 uur vermist werd en voor wie gisteren een opsporingsbericht werd verspreid.

De eerste vaststellingen wijzen uit dat de vrouw meer dan waarschijnlijk door een misdrijf om het leven is gebracht.

De onderzoeksrechter heeft een autopsie bevolen die de exacte doodsoorzaak zal moeten uitwijzen.
De autopsie zal normaal vandaag in de loop van de dag plaatsvinden.
Het onderzoek wordt gevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie onder leiding van de onderzoeksrechter.

Aanvullend persbericht.
Er werd nog geen verdachte gearresteerd voor deze feiten maar het onderzoek wordt uiteraard volop voortgezet.
Aanvullend op onderstaand bericht kan thans het volgende meegedeeld worden:

 • Twee verdachten die internationaal geseind werden in opdracht van de onderzoeksrechter werden vanmorgen om 06.00 uur gearresteerd in Spanje; er is een overleveringsverzoek gedaan; het gaat om een 33-jarige vrouw wonende te Herentals en een 43-jarige man wonende te Turnhout
 • De autopsie heeft inmiddels uitgewezen dat het slachtoffer om het leven is gebracht door wurging

Inge Delissen

02-05-18

Op 26 april 2018 iets over half negen ’s avonds is bij de lokale politie Neteland de melding binnengekomen van een wandelaar dat hij in Olen nabij de kanaaldijk een lichaam had aangetroffen in het struikgewas, verstopt in het kreupelhout.

Volgens deze getuige was de persoon overleden.

Het slachtoffer is inmiddels geïdentificeerd als de 45-jarige vrouw uit Grobbendonk die sinds zondag 22 april 2018 omstreeks 20 uur vermist werd en voor wie gisteren een opsporingsbericht werd verspreid.

De eerste vaststellingen wijzen uit dat de vrouw meer dan waarschijnlijk door een misdrijf om het leven is gebracht.

De onderzoeksrechter heeft een autopsie bevolen die de exacte doodsoorzaak zal moeten uitwijzen.

De autopsie zal normaal vandaag in de loop van de dag plaatsvinden.

Het onderzoek wordt gevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie onder leiding van de onderzoeksrechter.

Er werd nog geen verdachte gearresteerd voor deze feiten maar het onderzoek wordt uiteraard volop voortgezet.

Inge Delissen

27-04-18

Het parket Antwerpen, afdeling Antwerpen, voert, onder leiding van de onderzoeksrechter, onderzoek naar voetbalgerelateerd geweld, in bende, gepleegd door verschillende harde kern supportersgroepen van voetbalclubs Antwerp en Beerschot – Wilrijk. In het kader van dit onderzoek naar zogenaamde “free fights” werden deze ochtend 17 huiszoekingen uitgevoerd. 14 verdachten werden voor de onderzoeksrechter geleid, die zal beslissen over hun verdere aanhouding. In het belang van het onderzoek wordt voorlopig geen verdere inhoudelijke informatie verstrekt.  S. Van Baden

26-04-18

Mechelen, Winketkaai: Zondagnamiddag 22 april 2018 omstreeks half vijf kwam een slachtoffer op de politiepost te Mechelen aangifte doen van een autodiefstal.  Betrokkene had zijn voertuig niet-slotvast achtergelaten op een openbare parking op de Winketkaai.  Tijdens het noteren van de klacht werd de nummerplaat van het gestolen voertuig onmiddellijk ingegeven in het ANPR-systeem (nummerplaatherkenning). Korte tijd later (omstreeks 17 uur) ontving de politie via de ANPR-camera’s een ‘hit’ dewelke het voertuig situeerde in de Caputsteenstraat.  Een patrouilleploeg kon het voertuig op de Liersesteenweg intercepteren.  De bestuurder, een man van 28 jaar uit Mechelen, werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter.  Die besliste om de verdachte verder aan te houden.  Het voertuig wordt terug aan het slachtoffer overhandigd.

Nele Poelmans

24-04-18

In het kader van een lopend onderzoek inzake onder meer diefstal en afpersing geleid door de onderzoeksrechter in Turnhout, zijn woensdag laatstleden 11 huiszoekingen uitgevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen site Turnhout.
Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de Lokale Politie van de zones

 • Balen-Mol-Dessel
 • Turnhout: Noord-Brabantlaan
 • Geel-Laakdal-Meerhout
 • Zuiderkempen

in de provincie Antwerpen en

 • Kempenland
 • Beringen-Ham-Tessenderlo

in de provincie Limburg.

Het onderzoek is opgestart op vordering van het openbaar ministerie naar aanleiding van bepaalde feiten van geweldpleging waarbij de verdachten een welbepaald slachtoffer viseerden en dwongen om geld af te geven of over te dragen. De verdachten schuwden daarbij geen fysiek geweld ten aanzien van de slachtoffers.

Tijdens de huiszoekingen werden negen personen gearresteerd en voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

Vier verdachten werden aangehouden:

 • Man, wonende Meerhout, geboren juli 1985
 • Man, wonende Mol, geboren augustus 1995
 • Man, wonende Balen, geboren augustus 1985
 • Man, wonende Tessenderlo, geboren juni 1977

Vijf verdachten werden vrijgelaten, al dan niet onder voorwaarden:

 • Man, wonende Meerhout, geboren mei 1984
 • Vrouw, wonende Mol, geboren oktober 1994
 • Man, wonende Balen, geboren mei 1978
 • Man, wonende Leopoldsburg, geboren oktober 1997
 • Vrouw, wonende Westerlo, geboren mei 1982

Tijdens de huiszoekingen werd bewijsmateriaal gezocht in het kader van huidig dossier.
Tevens werden echter ook gevonden:

 • verboden wapens en namaakpistolen
 • 80 XTC tabletten
 • goederen afkomstig van verschillende werfdiefstallen (boormachine, slijpmolen, mixer, ijzerknipmachine, niveaumeter, meettoestel)
 • buit van een diefstal in een Saunacomplex in de zone Beringen/Ham/Tessenderlo (onder meer geld en juwelen)

Het onderzoek wordt verdergezet.

I. Delissen, perswoordvoerster parket Antwerpen – afdeling Turnhout.

16-04-18

Verwijzend naar onze communicatie van vrijdag 23 maart 2018 inzake het aanhoudend plaatsgebrek in de gesloten gemeenschapsinstellingen voor jeugddelinquenten en de gevolgen hiervan op de uitvoering van de beslissingen van de jeugdrechters in Antwerpen, kan het parket Antwerpen, afdeling Antwerpen, het volgende melden :

Op dinsdag 27 maart 2018 wordt het parket Antwerpen, afdeling Antwerpen, opnieuw geconfronteerd met een onuitvoerbare beschikking voor de gemeenschapsinstelling Everberg.

De betrokken jongere werd op 26 maart 2018 voor de jeugdrechter geleid op verdenking van feiten van poging afpersing, handel en bezit van verdovende middelen ten aanzien van minderjarigen en oplichting.

De jeugdrechter vertrouwde de 17-jarige toe aan Everberg, echter omwille van plaatsgebrek in de jeugdinstelling moest de jongere vandaag opnieuw voor de jeugdrechter verschijnen, die zijn beslissing van gisteren bevestigde.

Vandaag blijkt er wederom geen plaats beschikbaar te zijn voor deze recidiverende jongere die enige medewerking aan zijn jeugdhulpverleningstraject weigert, het eerder opgelegde huisarrest niet naleeft en zich agressief gedraagt ten aanzien van zijn thuismilieu.

Het parket Antwerpen, afdeling Antwerpen , is zeer bezorgd over het signaal dat thans gegeven wordt aan jongeren die zich inlaten met ernstige vormen van criminaliteit en zich bovendien niet begeleidbaar opstellen.

Zoals eerder benadrukt, meent het parket Antwerpen dat de huidige gang van zaken vanuit maatschappelijk oogpunt niet meer te verantwoorden valt en dringt het aan op een constructieve oplossing voor deze schrijnende en onveilige problematiek.

Van Baden Sylvie

12-04-18

Na intensief onderzoek en een gecoördineerde politieactie in zowel België als Albanië werd een Albanese inbrekersbende, die actief was in heel Vlaanderen, gearresteerd. Medio december 2017 werd er in Tisselt, deelgemeente van Willebroek, een woninginbraak gepleegd. De buit was aanzienlijk, juwelen en cash geld voor een totale waarde van ongeveer 10.000 euro werden ontvreemd. Het ANPR-cameranetwerk zette de speurders van lokale politie Mechelen-Willebroek op het spoor van de daders. Onder leiding van onderzoeksrechter Theo Byl voerde de recherche van Mechelen-Willebroek een intensief onderzoek met als resultaat dat er tot op heden een 30-tal woninginbraken in steden en gemeenten over heel België gelinkt kunnen worden aan de bende (Willebroek, Puurs, Bornem, Sint-Amands, Brasschaat, Schilde, Ekeren, Kontich, Landen, Deinze, Gembloux en Ath). Na tussenkomst van het federaal parket werd er overgegaan tot overleg met de Albanese autoriteiten dat resulteerde in een simultane actie in beide landen op woensdag 28 maart 2018. Die dag werden gelijktijdig in België en Albanië talrijke huiszoekingen uitgevoerd. Bij vijf huiszoekingen in België (Brussel, Neerpelt en Gent) werden 5 personen met Albanese nationaliteit gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Deze moesten op 3 april voor de raadkamer verschijnen die hun aanhouding bevestigde. Tevens werden er een aanzienlijke geldsom (5000 euro), drie personenwagens (twee BMW’s en één Mercedes) en juwelen in beslag genomen. Ook in Albanië voerde de plaatselijke politie, bijgestaan door Mechelse rechercheurs, huiszoekingen uit in Tirana en Kruje waarbij ook een grote partij juwelen in beslag werd genomen. 3 Albanezen werden gearresteerd. Een duo blijft nog op te sporen. Deze 5 personen zullen in hun thuisland berecht worden. Contactpersoon: Peter Peereboom 015/299.716

11-04-18

De Politie Regio Turnhout heeft donderdagmiddag een man gearresteerd die ervan verdacht werd kort voordien uit een garage van een woning aan de Tijl-en-Nelestraat in Turnhout een damesfiets te hebben gestolen.  De verdachte werd betrapt toen de bewoonster thuiskwam.  De man vluchtte weg maar kon niet veel later door een politiepatrouille worden ingerekend.  De politie heeft de man intussen verhoord. De verdachte werd op vordering van het parket voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Turnhout.  Deze besliste om de man aan te houden.  Dinsdag 10 april zal hij voor de raadkamer verschijnen.   Intussen kon de politie achterhalen dat de verdachte waarschijnlijk verantwoordelijk is voor een hele reeks fietsdiefstallen in Turnhout, Vosselaar, Beerse en Gierle.  Het gaat om feiten die eerder dit jaar of in de tweede helft van vorig jaar zijn gepleegd.  De politie zal verder uitzoeken voor welke fietsdiefstallen de man precies in aanmerking komt.     Wie tussen september vorig jaar en nu het slachtoffer werd van een fietsdiefstal, maar daar tot op heden nog geen aangifte van deed bij de politie, wordt gevraagd om dat alsnog te doen. I.Delissen

11-04-18

Dankzij een goede samenwerking tussen het parket te Antwerpen afdeling Mechelen, de lokale recherche PZ BODUKAP en de Franse politiediensten konden 2 Albanese mannen opgepakt worden die verdacht worden van een inbraak in een woning gelegen te SINT-KATELIJNE-WAVER in de omgeving van de Pasbrug. Hierbij werd in de nacht van 31.03.2018 op 01.04.2018 naast een aanzienlijk aantal juwelen, ook een personenauto Mercedes A180 gestolen die in de garage geparkeerd stond . Een alerte Franse politieploeg kon het gestolen voertuig binnen de 24 uur na ontvreemding nabij Parijs intercepteren met de verdachten nog aan boord. De onderzoeksrechter werd gevorderd, die voor de beide verdachten een Europees aanhoudingsmandaat uitvaardigde.  In afwachting van hun overlevering aan ons land blijven beide mannen in een Franse cel.  Het gerecupereerde voertuig zal spoedig aan de rechtmatige eigenaar overgedragen worden.  Nemen Poelmans

11-04-18

Het parket van Antwerpen, afdeling Antwerpen, kan bevestigen dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt lastens Tom Meeus. Er zal in het belang van het onderzoek geen enkele communicatie vanwege het parket gevoerd worden. Er zullen dan ook geen quotes gegeven worden.  

01-04-18

Het parket van Antwerpen kan bevestigen dat de douanediensten op 14.03.2018 in de Antwerpse haven beslag hebben kunnen leggen op 270,50 kilogram cocaïne. De drugs werden na controle verstopt aangetroffen achter de dubbele wand van een vriescontainer met bananen. De container werd vervoerd met het zeeschip FORT SAINT MARIE en kwam van het Surinaamse Paramaribo.  

30-03-18

De lokale politie van politiezone Klein-Brabant voert sinds begin dit jaar onder leiding van de Mechelse onderzoeksrechter een gerechtelijk onderzoek naar drughandel in de ruime regio van Klein-Brabant.

 

Op 27 maart 2018 werden na doorgedreven onderzoek, in goede samenwerking met de lokale politie Buggenhout-Lebbeke, twee verdachten met hun voertuig onderschept te Lebbeke. Zij werden in bezit gevonden van een hoeveelheid hasjiesj bestemd voor verdere verkoop.

Daaropvolgend werd een huiszoeking uitgevoerd op het adres van de verdachten in Lebbeke . Hierbij werd materiaal voor de teelt van cannabis aangetroffen alsook een grote hoeveelheid marihuana ( 3225 gram) , hasjiesj ( 306 gram), amfetamine ( 871 gram) en heroïne ( 43 gram). Uit het gevoerde onderzoek bleek dat de drugs waren bestemd voor verkoop aan afnemers in de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

Naar aanleiding van deze vaststellingen werden de 2 verdachten gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Antwerpen, afdeling Mechelen. Beide personen werden aangehouden en opgesloten in de gevangenis. Het betreffen een 42 jarige man uit Lebbeke en een 60 jarige vrouw uit Nederland.

Daarop aansluitend werden bijkomende huiszoekingen uitgevoerd bij een lokale dealer en zijn vriendin in Klein-Brabant. Bij deze huiszoekingen werd eveneens materiaal voor de teelt van cannabis alsook een hoeveelheid drugs aangetroffen welke bestemd was voor de verkoop in de regio Klein-Brabant en Schelle.

De 46 jarige man en zijn 32 jarige vriendin, beiden uit PUURS, werden na arrestatie voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De man werd aangehouden en opgesloten in de gevangenis,zijn vriendin werd vrijgelaten onder strenge voorwaarden.

Het onderzoek zal verder gezet worden door de lokale politie van Klein-Brabant onder leiding van de Mechelse onderzoeksrechter.

 

30-03-18

Het parket Antwerpen, afdeling Antwerpen , wordt geconfronteerd met onuitvoerbare beschikkingen voor de gesloten gemeenschapsinstelling Everberg en meent dat het vanuit maatschappelijk oogpunt niet meer te verantwoorden valt dat jongeren, die verdacht worden van zeer ernstige feiten en waarvan jeugdrechters oordelen dat ze thuishoren in een gesloten setting , omwille van plaatsgebrek toevertrouwd moeten worden aan de straat.

Ter illustratie kunnen twee ernstige gevallen van de afgelopen week aangehaald worden :
Een 17-jarige jongen werd voorgeleid op 13 maart 2018 voor feiten van handel en bezit van verdovende middelen in vereniging. Hij werd door de jeugdrechter toevertrouwd aan Everberg  maar door plaatsgebrek bleek deze beslissing onuitvoerbaar. Noodgedwongen moest de betrokken jongere opnieuw naar huis en diende hij zich aan te bieden op 19 maart in de hoop dat er dan wel plaats zou zijn.

Op 18 maart  ,  nog tijdens zijn onuitvoerbaar verblijf in Everberg,  werd de jongere op heterdaad betrapt bij een diefstal met braak.

De jeugdrechter besliste opnieuw dat de minderjarige in Everberg hoorde, waar hij pas op 20 maart , na een nieuwe onuitvoerbare beschikking van de jeugdrechter en een extra nacht in de cel,  terecht kon.

Op 22 maart 2018 werd een 17-jarige jongere op verdenking van een gewapende overval op een apotheek voor de jeugdrechter geleid door het parket. De jeugdrechter besliste om hem toe te vertrouwen aan Everberg, echter wederom is er geen plaats en blijkt de beschikking van de jeugdrechter onuitvoerbaar.

De jongere bracht een extra nacht door in de cel maar vandaag kregen jeugdrechter en parket opnieuw de melding dat er geen plaats is in de gesloten instelling.

Het parket Antwerpen ziet zich dan ook wettelijk verplicht de minderjarige in vrijheid te stellen niettegenstaande de kans op recidive en onttrekking bij deze jongere bijzonder groot is.

Het parket Antwerpen wenst te benadrukken dat het hier gaat om jongeren die verdacht worden van ernstige feiten (strafbaar met opsluiting van 5 jaar of meer zoals diefstal met geweld , verkrachting , afpersing , handel en bezit van verdovende middelen in vereniging , etc.) , die al een lang traject binnen de jeugdhulpverlening achter de rug hebben.

Als vertegenwoordiger van het algemeen belang en van de belangen van de betrokken jongeren ziet het openbaar ministerie zich genoodzaakt deze aanslepende problematiek opnieuw onder de aandacht te brengen.

Contactpersoon:
Lentle Jespers

 

26-03-18

Dinsdag 13 maart 2018 in de vroege ochtend omstreeks half vijf werd ingebroken in een handelszaak, gelegen aan de Zandpoortvest in Mechelen. De dader gooide een raam in om het pand te kunnen betreden en ging aan de haal met een partij sigaretten.

Korte tijd later kon een ploeg van pz MEWI  de verdachte staande houden. De buit, die hij even ervoor had weggesmeten, kon gerecupereerd worden.

De 18-jarige verdachte werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die hem met voorwaarden naar huis stuurde.

Contactpersoon:
Peter Peereboom

16-03-18

Op 7 februari 2018, omstreeks 21u20  stormen 4 gemaskerde mannen frituur Nancy, gelegen aan de Antwerpsesteenweg te Mechelen binnen en gaan onmiddellijk richting de uitbaatster. 

Een man met rode jas had een vuurwapen bij, een andere die volledig in het zwart gekleed was, een stok. Daarnaast waren er ook een man met een grijze jas en een man met een blauwe jas. Alle vier droegen ze een zwart masker. 
De man met de zwarte jas, kwam achter de toog en riep onmiddellijk "kassa, kassa" waarop het geld uit de kassa, zo een 1500 Euro  in een zwarte zak werd gestoken. 
Nadien namen de vier mannen de vlucht waarbij ze de Antwerpsesteenweg overliepen en via een klein verbindingsstraatje (recht tegenover taverne Torenhuis) de Zwaluwstraat en de  wijk Oud Oefenplein inliepen. 

Politie en gerecht zijn op zoek naar getuigen, die deze personen voor of na de feiten hebben zien lopen. 
Alle tips zijn dan ook welkom op het nummer van politiezone Mechelen: 015/464.464

Contactpersoon:
Peter Peereboom 
 

13-03-18

Zondagavond arresteerde de lokale politie Neteland drie personen die verdacht worden van een woninginbraak aan de Essenweg te Grobbendonk.

Twee mannen, respectievelijk 25 en 27 jaar oud met Nederlandse nationaliteit en een 23-jarige vrouw, eveneens Nederlandse nationaliteit werden maandag voorgeleid voor de onderzoeksrechter te Turnhout die de verdachten aanhield.

De politie nam de auto van de verdachten in beslag.

De verdachten werden omstreeks 19.50 uur betrapt aan de woning in de Essenweg toen de zoon des huizes thuis kwam. Ze kwamen uit de woning en zetten het onmiddellijk op een lopen. De jongen verwittigde zijn vader, een gepensioneerd politieman die samen met een nog in dienst zijnde collega op een voetbalmatch aanwezig was. De twee reden onmiddellijk naar de woning. Toeval wil dat ze in de Quinten Matsyslaan een voertuig met Nederlandse nummerplaten in tegengestelde richting zagen rijden. Ze besloten het voertuig klem te rijden. Eén persoon sprong onmiddellijk uit het voertuig en vluchtte weg. De andere personen werden tegengehouden door de mannen. In tussentijd kwamen de interventieploegen van politiezone Neteland ter plaatse die overgingen tot de arrestatie van een man en een vrouw.

Even later kreeg de politie de melding van een buurtbewoner dat er een verdachte persoon in de tuin zat. De politieploegen gingen onmiddellijk ter plaatse en kon er na een zoeking een man aantreffen die zich verschool achter een voertuig in een carport.

Alles wijst erop dat het de man betrof die eerder de vlucht nam.

Na een fouille trof de politie een deel van de buit aan van de inbraak in de woning.

Het voertuig, een huurwagen dat gebruikt werd door de verdachten, werd in beslag genomen.

Rechercheurs van politie Neteland voeren het onderzoek en gaan na of de verdachten nog in aanmerking komen voor andere woninginbraken.

Inge Delissen

06-03-18

Naar aanleiding van recente inbraken in het serrecomplex gelegen in de omgeving van de Mechelsesteenweg te Sint-Katelijne-Waver, werden in de nacht van 3 op 4 maart 2018  bij een nieuwe inbraak, politieploegen van de PZ BODUKAP bijgestaan door een speurhond van de Federale Politie. Met hulp van deze hond kon na een intensieve zoekactie een verdachte op heterdaad gevat worden. Het betreft een 45 jarige man uit Oekraïne, die geen onbekende is voor het gerecht.  Betrokkene werd  verhoord en voorgeleid voor de Onderzoeksrechter te Mechelen, die de man hem onder aanhoudingsmandaat heeft geplaatst. Momenteel onderzoekt de lokale recherche van PZ Bodukap of de man nog voor andere feiten in aanmerking komt.  

Contactpersoon:
Peter Peereboom

05-03-18

Politie-inspecteurs van de politiezone Geel – Laakdal – Meerhout voerden een huiszoeking uit in een boerderij met paardenstallen en bijgebouwen in Geel. De agenten troffen er in één van de bijgebouwen een middelgrote cannabisplantage aan. Het onderzoek wordt verdergezet. 

Horen, zien en melden

Veiligheid is een gedeelde zorg. Zie of hoor je iets verdachts, meld dit dan direct aan de politie. Mogelijke aanwijzingen voor een drugsplantage zijn verdachte gedragingen aan/in leegstaande panden (regelmatig korte aanwezigheid van voertuigen met vreemde nummerplaten, beweging in het pand op ongewone momenten,…), specifieke geur in de omgeving van pand,… In de strijd tegen drugsplantages is informatie van burgers heel belangrijk. Dus twijfel niet en meld ons verdachte gedragingen.

26-02-18

Het Openbaar Ministerie wil proactief en repressief de criminaliteit beheersen en verminderen en aldus bijdragen tot een leefbare en veilige samenleving.
Het Openbaar Ministerie wil transparant zijn en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid.
(uit de Missie, waarden en visie van het Openbaar Ministerie)

Het parket Antwerpen neemt actief deel aan de realisatie van het Stroomplan en zetelt hiertoe in verschillende werkgroepen.

In het verleden bouwde het parket Antwerpen een uitgebreide expertise op in de strijd tegen  internationale drughandel en de hiermee gepaard gaande georganiseerde criminaliteit. Dit vertaalt zich in een ijzersterke samenwerking met de partners op het terrein (Douane en FGP) , aanzienlijke inbeslagnames,  talrijke arrestaties , veroordelingen tot zware gevangenisstraffen en indrukwekkende verbeurdverklaringen en geldboetes.

Er wordt ingezet op 5 verschillende domeinen :

-         Het voeren van onderzoeken naar internationale drughandel

-         Het voeren van onderzoeken naar gerelateerde geweldscriminaliteit

-         De buitgerichte recherche

-         De internationale samenwerking

-         Het verlenen van medewerking aan de bestuurlijke handhaving

Een afzonderlijke drugsectie werd ingericht waar 7 gespecialiseerde drugmagistraten en 3 parketjuristen werkzaam zijn. Zij buigen zich o.a. over de onderzoeken naar internationale drughandel en naar de activiteiten van de drugclans.

De gerelateerde geweldscriminaliteit wordt opgevolgd door gespecialiseerde magistraten binnen de arrondissementele sectie G4.

Witwas – en vermogensonderzoeken worden geleid en gecoördineerd binnen de arrondissementele sectie Ecofin.

Ten gevolge van de uitbreiding van de haven op Linkeroever werd inmiddels ook een interressortelijke pool ingericht met magistraten van de arrondissementen Antwerpen en Oost – Vlaanderen. Deze pool benaarstigt een gemeenschappelijk beleid en samenwerking alsook kennisdeling.

Voorts wordt nauw samengewerkt met het parket – generaal (oprichting ressortelijk netwerk drugs) , het Federaal Parket en Justitie in het buitenland (in het bijzonder O.M. in Rotterdam) om de internationale samenwerking te optimaliseren. Op niveau van het parket Antwerpen werd een IRC  opgericht in de afdeling Turnhout dat alle uitleverings – en rechtshulpverzoeken van over de hele wereld afhandelt.

In het kader van de bestuurlijke handhaving worden protocols voorbereid met de bevoegde overheden teneinde op een geïntegreerde en aanklampende wijze de door de drugsclans gepleegde overlast – en ondermijnende criminaliteit aan te pakken.

Een capaciteitsverhoging bij politie – en inspectiediensten in het kader van het “Stroomplan” zal logischerwijze ook moeten leiden tot een uitbreiding van de capaciteit op parketniveau.

Tot slot meent het parket Antwerpen dat er in de strijd tegen de internationale drughandel en hiermee gepaard gaande criminaliteit bijzondere aandacht moet gaan naar de doorlooptijden van onderzoeken , naar het toezicht op de naleving van bepaalde havengerelateerde voorwaarden (bvb. een plaatsverbod) bij invrijheidstellingen en naar de strafuitvoering met inbegrip van de tenuitvoerlegging van de verbeurdverklaringen en opgelegde geldboeten in samenwerking met het COIV en de FOD Financiën.

Contactpersoon:

Stéphanie Chomé 
Ken Witpas ( beschikbaar voor eventuele quote’s )

Eventuele verdere communicatie :

Het O.M. is desgevallend op vraag bereid om in de loop van de volgende dagen ruimer in te gaan op de rol van het O.M. binnen de strijd tegen internationale drughandel en het Stroomplan.

21-02-18

De recente PANO uitzending over het drugsfenomeen in de stad Antwerpen heeft behoorlijk wat inkt doen vloeien.

Niettegenstaande moeten wij vaststellen dat het geïntegreerd drugsbeleid van het parket Antwerpen onvolledig en onjuist in beeld gebracht wordt. 

Sedert vele jaren stelt het parket Antwerpen, afdeling Antwerpen de nodige prioriteit aan het drugsbeleid met onder andere de ontplooiing van een afzonderlijke drugssectie, die instaat voor een geïntegreerde aanpak, waarbij de aandacht wordt gevestigd op zowel  :

 • de aanbod- als de vraagzijde ;
 • de grote, internationale trafiek, als de kleine handel ;
 • de buitgerichte recherche;
 • het repressieve als het curatieve en het preventieve.    

Het Parket Antwerpen voert in samenwerking met politie en in uitvoering van de respectieve beleidsplannen, inderdaad een repressief beleid t.a.v. illegale drughandel, drugsmokkel en drugproductie hetzij de zogenaamde aanbodzijde.

De inspanningen van het parket Antwerpen en haar partners ( douane & FGP Antwerpen ) resulteerde in het jaar 2016 onder andere in de inbeslagname van circa 30 ton cocaïne in de haven van Antwerpen en een 87-tal onderzoeken bij de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen naar de criminele organisaties achter deze internationale trafieken. 

De strijd tegen de georganiseerde drughandel in de stad Antwerpen resulteerde dan weer in  101 onderzoeken door de lokale recherche drugs van de politie Antwerpen.

Een gespecialiseerde drugkamer bij de rechtbank van Antwerpen buigt zich drie keer per week , het hele jaar door over de behandeling van deze zaken waarbij niet zelden zeer zware gevangenisstraffen en omvangrijke verbeurdverklaringen  uitgesproken worden.

Het parket Antwerpen hanteert een nultolerantiebeleid ten aanzien van elke vorm van drughandel, wat echter in de praktijk niet betekent dat voor elke drugdealer zware gevangenisstraffen gevorderd en uitgesproken worden.

Naast de georganiseerde criminaliteit bestaat ook een aanzienlijke hoeveelheid overlastgerelateerde criminaliteit, die een aanpak op maat vereist, naargelang de ernst van de feiten en het profiel van de verdachte.

Zo implementeerde het parket Antwerpen, afdeling Antwerpen met ingang van 1 september 2013 het systeem van de onmiddellijke minnelijke schikking waarbij meerderjarige drugbezitters en/of druggebruikers, die op de openbare weg of op het publieke terrein op heterdaad betrapt werden in hun bezit en/of gebruik, vanwege de politie een onmiddellijke minnelijke schikking  aangeboden krijgen waarvan het bedrag afhankelijk is van de aard van de drugs ( 75,00 EURO voor cannabis en 150,00 EURO voor overige verdovende middelen en/of psychotrope                stoffen ).

Voor elke drugbezitter en/of –gebruiker die onder de toepassing van een O.M.S. - proces-verbaal valt, wordt -betaling of geen betaling- automatisch een voorstel tot ‘therapie-advies’ aangeboden.

Bij gebreke aan betaling biedt het parket met de verschillende hulpverleningsdiensten van de stad Antwerpen en het justitiehuis een hulpverleningstraject aan. Wordt het beoogde traject met succes doorlopen, wordt het dossier zonder gevolg geklasseerd.

Bij mislukking wordt de verdachte gedagvaard.

Samengevat : de onmiddellijke minnelijke schikking heeft onder meer tot doel deze druggebruikers naar de hulpverlening te leiden, minstens om problematische druggebruikers in kaart te brengen en overlast maximaal te beperken.

Uit de cijfers blijkt dat er in 2017 tot nu toe reeds 114 keer hulpverlening werd aangeboden door het OM waarbij het dossier uiteindelijk kon worden afgesloten dankzij het goede verloop van de hulpverlening. In 2014 was dit in 1 dossier, in 2016 in 48 gevallen.

Daarnaast werden er in 2017 tot op heden ook reeds 153 PV’s van bezit opgemaakt waar de verdachte reeds in enige vorm van hulpverlening liep ( zie hieronder ), en waarbij de nodige informatie werd doorgegeven in het kader van de drugopvolging.

Wie denkt aan drugbegeleiding, denkt automatisch aan instanties zoals De Sleutel of VAGGA, instanties die op het terrein prachtig werk leveren, doch die doorgaans beperkt zijn ingevolge de vrijwilligheid van de therapie. Voor sommige van deze gebruikers is wegens een gebrek aan probleemherkenning, ‘vrijwilligheid’ echter volledig zoek.

Om deze probleemgebruikers niettemin op te vangen, werden verschillende trajecten uitgewerkt m.o.o. een ‘geforceerde’ begeleiding van deze mensen, inzonderheid :   

 • de stad Antwerpen installeerde vanuit haar dienst SAMEN LEVEN reeds in 2009 een ‘justitiële casemanager’ met als opdracht een rehabilitatieproject uit te werken met de verslaafde veelplegers die hun vanuit Justitie worden aangereikt. Met dit doel werden er trouwens binnen de Antwerpse rechtbank ook 2 gespecialiseerde onderzoeksrechters aangeduid die in samenspraak met de justitiële casemanager tot een dergelijk traject trachtten te komen, traject dat finaal door de strafrechter als probatietraject kan gegoten worden.

 

 • met eenzelfde opzet installeerde de stad Antwerpen eind 2014 een justitiële casemanager MINDERJARIGEN m.o.o. trajectbegeleiding van minderjarigen die onder toezicht staan van hetzij het jeugdparket, hetzij in een verder stadium de jeugdrechter.

 

 • geldt er een verhoogde doorverwijzing naar het Antwerpse Justitiehuis via het afhandelingssysteem ‘Bemiddeling in strafzaken’, waarbij het Antwerpse Justitiehuis zich zelfs inzet om ook probleemgebruikers die hun inschrijving niet in het Antwerpse hebben ( maar wel binnen de provincie Antwerpen ), op te vangen.

 

 • organiseerde de stad Antwerpen met medewerking van het Antwerpse parket een multidisciplinair aanpak ( KADANS ) rond verslaafde daklozen ;     

 

 • startte het Antwerpse parket en rechtbank sedert maart 2016 voor het arrondissement Antwerpen, met de organisatie van een drugopvolgingskamer.

 

Het betreft een aparte kamer (zitting) binnen de rechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, welke specifiek is bedoeld voor de dealers die drugs verkopen, doch enkel om alzo in hun eigen gebruik te kunnen voorzien.

Gedurende een maximumtermijn van 10 maanden dient de verdachte zich maandelijks voor de rechtbank aan te bieden en wordt hij al die tijd actief opgevolgd door een justitieassistent, die tevens op de zitting aanwezig is en verslag uitbrengt. Verschillende levensdomeinen (tewerkstelling, financiële begeleiding, etc.) worden bekeken en de beklaagde wordt – voor wat betreft zijn verslavingsproblematiek – georiënteerd (door de Sleutel) naar de gepaste hulpverlening.

Indien er zich binnen deze periode van 10 maanden een gunstige evolutie voordoet in de toestand van de beklaagde en de nodige perspectieven naar de toekomst worden geboden, zal de rechtbank ondermeer een strafopschorting kunnen uitspreken.  

Uit eerste cijfers blijkt dat de DOK positieve, hoopgevende resultaten kent. Reeds 36 van zulke vonnissen werden intussen uitgesproken en slechts vier veroordeelden dienden na het vonnis verder te worden opgevolgd door het Justitiehuis.

Vanaf januari 2018 wordt trouwens ook in de rechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen gestart met  een DOK kamer.

Voornoemde , jarenlange inspanningen hebben tot gevolg dat in de afdeling Antwerpen gemiddeld 98 % van de vaststellingen inzake drugs , een gevolg kregen, zowel repressief als curatief van aard.

Het openbaar ministerie staat in voor de handhaving van de strafwetten, de opsporing en vervolging van misdrijven en de verdediging van het openbaar belang. Met haar drugsbeleid en in samenwerking met haar partners,  tracht het parket Antwerpen maximaal aan deze opdracht te beantwoorden zonder het oog te verliezen voor het belangrijke sociale component dat deze vorm van criminaliteit kenmerkt.

 

 

18-12-17

Een persoon werd deze week betrapt bij een inbraak in een broodautomaat in Geel; hij sloeg op de vlucht met de fiets.

Een getuige van de feiten verwittigde de politie en kon een goede persoonsbeschrijving geven.

Daardoor kon de politie een verdachte aantreffen in een voertuig in de omgeving van zijn woning.

De verdachte kon tevens in verband gebracht worden met een eerdere inbraak in een automaat in Meerhout.

Het gaat om een veertiger uit Geel. De man werd vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter die hem aanhield.

Inge DELISSEN - Woordvoerster

 

14-12-17

Donderdagavond betrapte de lokale politie van Lier een inbreker op heterdaad.  De verdachte, een 36- jarige man uit Nederland, pleegde die nacht 2 ramkraken met een gestolen voertuig.

De eerste ramkraak vond plaats in een handelszaak in de Mallekotstraat waarbij de verdachte aan de haal ging met enkele laptops.  De verdachte reed met zijn voertuig in op de glazen toegangsdeur en slaagde er zo in om het pand te betreden.  De tweede ramkraak vond plaats in een handelszaak op de Mechelsesteenweg.  Daar werd een som geld ontvreemd.  Door de alertheid van de uitbater kwam de lokale politie van Lier snel ter plaatse en werd de inbreker op heterdaad betrapt.  Buiten de gestolen goederen  was er ook heel wat schade aan de betrokken handelszaken.

De verdachte  werd op vrijdag 1 december voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Mechelen. Deze besliste om hem verder aan te houden.

Nele POELMANS - Woordvoerder

04-12-17

Er is de voorbije dagen een stroom aan informatie op gang gekomen van mogelijke feiten die gepleegd zouden zijn door de televisiemaker Bart De Pauw.

Deze informatiestroom noopt het parket om de mogelijke feiten te onderzoeken. Er werd dan ook een onderzoeksrechter gevorderd om in alle sereniteit dit onderzoek te voeren. In de kader van dit onderzoek werd de huiszoeking dd. 11 november 2017 uitgevoerd.

Het parket wilt benadrukken dat er een gerechtelijk onderzoek werd opgestart om de waarheid te achterhalen. Er wordt op dit ogenblik geen uitspraak gedaan over schuld of onschuld. Dit zal het voorwerp uitmaken van het gerechtelijk onderzoek.

Peter PEEREBOOM - Woordvoerder

11-11-17

Vrijdagavond omstreeks 19.00 uur werden de ploegen van de lokale politie zone Geel-Laakdal-Meerhout opgeroepen voor een inbraak in een woning op de Retieseweg in Geel.

Toen de politie ter plaatse kwam, kon een vluchtend voertuig onderschept worden. Daarin zaten drie mannen van Moldavische afkomst, twee dertigers en een veertiger.

De drie verdachten werden gearresteerd.

Twee van hen (30 en 41 jaar oud) werden op vordering van het openbaar ministerie voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hen aanhield op verdenking van zware diefstal en bendevorming.

De derde verdachte werd in vrijheid gesteld op last van het parket.

De twee aangehouden verdachten zullen dinsdag 7 november voor de raadkamer verschijnen in Turnhout.

De gestolen goederen zijn tevens gerecupereerd door de politie.

Inge DELISSEN - Woordvoerder

 

06-11-17

In de Vordersteinstraat in Schoten is vanmorgen rond 4 uur een BMW X5 uitgebrand.

Kwaad opzet is niet uitgesloten.

Het Parket kan voorlopig de link met het drugsmilieu niet officieel bevestigen.

De juiste omstandigheden waarin de feiten plaatsvonden maken volop voorwerp uit van verder onderzoek.

Het is dan ook voorbarig om inhoudelijk enige uitspraken te doen.

Wij zullen voorlopig geen verdere inhoudelijke vragen over deze zaak beantwoorden.

Lentle JESPERS - Woordvoerder

27-10-17

Gisterennamiddag werden 2 vrouwen gevat nadat ze de winkel Primark in de Langemunt in Gent hadden verlaten met gestolen kledij en verzorgingsproducten twv 600 euro.

Een winkelbediende had de twee opgemerkt toen ze in de winkel kledij in zakken van Primark staken. Ze hadden die zakken zelf meegebracht en probeerden daarmee de winkel onopgemerkt te verlaten. Het betreft twee vrouwen van 26 en 38 jaar met de Bulgaarse nationaliteit met woonplaats in Gent.

De 26-jarige vrouw komt ook in aanmerking voor een diefstal in warenhuis Blokker gelegen aan de Dendermondsesteenweg in Gent in augustus 2017.

Beide dames werden gedagvaard in snelrecht en zullen zich op 26 oktober 2017 moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Gent.

Caroline Jonckers, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

12-10-17

Mensensmokkel

Sinds begin juni 2016 voerden de Federale Gerechtelijke Polite Antwerpen en het parket Antwerpen, onder leiding van een onderzoeksrechter , onderzoek naar de activiteiten van een criminele organisatie mensensmokkelaars die zich toelegde op de smokkel van Iraniërs naar West – Europa.

Donderdag 14 september heeft de rechtbank elf verdachten naar de correctionele rechtbank verwezen voor feiten die gekwalificeerd werden als mensensmokkel in criminele organisatie en poging daartoe, ook ten aanzien van minderjarige slachtoffers. Daarnaast werden 3 verdachten verwezen voor feiten gekwalificeerd als leiderschap van een criminele organisatie en 7 verdachten voor deelname aan een criminele organisatie.

Inzake de modus operandi

De leden van de organisatie worden ervan verdacht , in samenwerking met kompanen in Griekenland en Cyprus, Iraanse burgers te hebben overgebracht naar West – Europa via luchthavens in Turkije en Cyprus.

De slachtoffers, die 6.000 € tot 10.000 € per persoon betaalden, werden in het bezit gesteld van een vals of vervalst identiteitsstuk, dan wel van een origineel stuk toepassing makend van het “look a like” principe.

Eindbestemming van de slachtoffers  betrof het Verenigd – Koninkrijk, echter wanneer een rechtstreekse smokkelroute niet mogelijk bleek, werden de slachtoffers onder andere ondergebracht in privé-woningen, hotels en vakantiewoningen (Sunparks) in België vooraleer ze via de luchthavens van Brussel , Dusseldorf of Rotterdam uiteindelijk naar het Verenigd – Koninkrijk konden afreizen.

Uit het onderzoek blijken ernstige aanwijzingen dat honderden slachtoffers via deze route West – Europa binnengesmokkeld werden. Een groot aantal hiervan kon lopende het onderzoek geïdentificeerd worden.

Internationale samenwerking en vatting van verdachten

In samenwerking met de Cypriotische , Duitse en Griekse gerechtelijke autoriteiten werden tussen augustus 2016 en januari 2017 verschillende verdachten gelokaliseerd en gearresteerd.

Twee personen die ervan verdacht worden de organisatie te hebben geleid, werden in Griekenland en Cyprus aangetroffen en aan ons land uitgeleverd op 8/12/2016 en 30/01/2017.

Het gaat om twee Iraniërs van 32 en 35 jaar. De Iraniër van 32 had verblijfplaats in Zwijndrecht, die van 35 in Athene. Na hun uitlevering werden ze door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van mensensmokkel in criminele organisatie en deelname aan een criminele organisatie.

Drie verdachten zijn nog steeds aangehouden, voor twee verdachten werd een Europees Aanhoudingsbevel afgeleverd.

Gecoördineerde actie 23/11/2016

De criminele organisatie opereerde in ons land vanuit het Antwerpse.

Op 23 november 2016 vond een gecoördineerde actie plaats waarbij 6 leden van de bende werden aangetroffen bij uitvoering van huiszoekingen in Zwijndrecht , Aartselaar , Hoboken en Elsene.

Vijf verdachten werden destijds aangehouden op verdenking van mensensmokkel in criminele organisatie en deelname aan een criminele organisatie.

Het ging om een 27 jarige vrouw uit Zwijndrecht , een 52 – jarige man uit Aartselaar , een 27 – jarige man uit Hoboken en een 31 – jarige man uit Elsene.

Van deze 5 verdachten is enkel de 52 – jarige man nog aangehouden en onder de banden verwezen. De overige verdachten werden inmiddels al dan niet onder voorwaarden vrijgelaten door de onderzoeksgerechten (Raadkamer en KI).

Huidig onderzoek en de verwijzing naar de correctionele rechtbank zijn een belangrijk wapenfeit in de strijd tegen criminele organisaties die zich op een gestructureerde en uiterst professionele wijze inlaten met mensensmokkel

Lentle JESPERS - Perswoordvoerder

 

19-09-17

Onderzoek naar enkele malafide rijscholen in Geel

Het parket en de lokale politie Geel-Laakdal-Meerhout voeren een onderzoek naar enkele malafide rijscholen in Geel.

Het gaat om rijscholen die hetzij niet erkend zijn en bijgevolg geen geldige bekwaamheidsattesten kunnen uitschrijven, hetzij met een heel aantal zaken niet in orde zijn en wetsovertredingen begaan zoals niet-verzekerd rijden met opleidingsvoertuigen, of instructeurs die niet over de geldige diploma’s beschikken.

Ook zijn er gevallen gekend van oplichting: opleidingen die betaald werden, maar die nooit effectief zijn doorgegaan.

Een bekwaamheidsattest uitgeschreven door een niet-erkende rijschool, geeft geen recht op een voorlopig rijbewijs.

De betrokken rijscholen gebruiken hoofdzakelijk opleidingsvoertuigen met buitenlandse nummerplaten.

Ingeval van twijfel over de correctheid van een rijschool, kan men de Cel Rijopleiding en Vakbekwaamheid van de Vlaamse Overheid contacteren. Zij kunnen gerichte info geven. Zij zijn te consulteren via www.mobielvlaanderen.be/contactpunt/.

Gedupeerden kunnen klacht indienen bij de politie.

Het opsporingsonderzoek wordt voortgezet.

I. DELISSEN, perswoordvoerster parket Antwerpen – afdeling Turnhout.

 

 

06-09-17

Ontmanteling drugplantage te Balen

Op maandag 28 augustus 2017 werd in Balen een cannabisplantage ontdekt.

De lokale Politie van Balen-Dessel-Mol heeft op maandag 28-08-2017 een huiszoeking uitgevoerd in een woning in Balen (Olmen), waarvan een vermoeden bestond dat er illegaal drugs geteeld werd.

Bij de uitvoering van de huiszoeking stootte de politie in de kelder op een cannabisplantage met ongeveer 1000 planten. De inrichting was vrij professioneel.

Op het ogenblik van de zoeking werden er drie personen in de woning gearresteerd, waaronder de huurster van het pand en twee andere verdachten.

De verdachten betreffen een Nederlandse vrouw van 56 jaar en twee mannen van Viëtnamese afkomst van respectievelijk 22 en 50 jaar.

Deze verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Turnhout en zij werden allen aangehouden.

Zij verschenen vandaag alle drie voor de raadkamer die hun voorlopige hechtenis handhaafde.

Het onderzoek wordt nog verder gezet.

 

I. DELISSEN, perswoordvoerster parket Antwerpen – afdeling Turnhout.

01-09-17

Gestolen bromfietsen en een fiets teruggevonden in Putte

In het kader van een lopend onderzoek gaan leden van de lokale recherche BODUKAP op
28 augustus 2017 in Putte over tot huiszoeking. Hierbij worden twee bromfietsen en een fiets, afkomstig van recente diefstallen, aangetroffen en in beslag genomen. Tevens worden restanten van drugs en hieraan gerelateerde voorwerpen gevonden.

Twee verdachten werden in de woning gearresteerd. Het gaat om een 32-jarige vrouw uit Putte en een 44-jarige man uit Willebroek. Het openbaar ministerie heeft een onderzoeksrechter in deze zaak gevorderd. Na verhoor werden beide verdachten onder strenge voorwaarden in vrijheid gesteld.

Contactpersoon: peter.peereboom@just.fgov.be

30-08-17

Inbreker apotheek ziekenhuis Duffel gevat

Op zaterdag 29 juli 2017 vond een diefstal met braak plaats in de apotheek van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten te Duffel waarbij twee laptops werden meegenomen. Medewerkers van het ziekenhuis hoorden omstreeks 21.30 uur het geluid van brekend glas, afkomstig van het raam van de apotheek. Nadien kregen ze al snel een verdachte in het visier. Terwijl ze de man op het terrein van het ziekenhuis volgden, werd de lokale politie BODUKAP verwittigd.

Op aanwijzingen van het ziekenhuispersoneel werd het domein van het ziekenhuis door de politiediensten doorzocht, maar de verdachte kon het terrein met een kompaan op een scooter verlaten. De verdachte heeft de buit tijdens zijn vlucht achter gelaten.

Op basis van de persoonsbeschrijving kon de identiteit van de verdachte, die reeds gekend was bij de politiediensten voor eerdere feiten,  snel achterhaald worden. Dit werd door beelden van bewakingscamera’s van het ziekenhuis bevestigd.

Na intensief speurwerk kon de verdachte die geen vaste verblijfplaats heeft, gelokaliseerd en gearresteerd worden. De man werd voor de onderzoeksrechter geleid die zijn aanhouding beval. Ondertussen werd deze aanhouding ook door  de raadkamer bevestigd.

Of deze persoon nog gelinkt kan worden aan andere misdrijven, wordt verder onderzocht door de lokale recherche BODUKAP.

Contactpersoon: peter.peereboom@just.fgov.be

 

24-08-17

Vrouw op heterdaad betrapt.

Op vrijdag 18 augustus 2017, omstreeks 10 uur ontvangt de lokale politie BODUKAP een oproep van een inwoner van de Aldolphe Stocletlaan te Duffel. In zijn woning trof hij namelijk een onbekende vrouw aan.

De bewoner slaagt erin de indringster ter plaatse te houden terwijl interventie- en rechercheploegen van de politiezones BODUKAP en LIER ter plaatse gaan. De vrouw wordt gearresteerd.

Bij een buurtonderzoek verneemt de politie dat ook een andere woning ongewenst bezoek kreeg. Uit één van de twee woningen verdween een geldsom.

De gearresteerde vrouw, een 28-jarige vrouw uit Roemenië, was reeds gekend bij de politiediensten voor een gelijkaardig feit. Ze werd voor de onderzoeksrechter geleid, die haar verder aanhield. Het onderzoek zal worden verder gezet door de lokale recherche BODUKAP.

Contactpersoon : peter.peereboom@just.fgov.be

22-08-17

Op 19 juli 2017 kreeg het parket van de procureur des Konings van Antwerpen de melding van het FAVV dat na hun onderzoek was gebleken dat een Belgisch bedrijf illegaal de stof fipronil zou toevoegen aan ontsmettingsmiddelen voor de bestrijding van bloedluis bij pluimvee. Er waren ook aanwijzingen dat deze verboden stoffen in de voedselketen terecht waren gekomen.

De gespecialiseerde milieusectie van het parket van de procureur des Konings van Antwerpen heeft onmiddellijk prioriteit gegeven aan deze melding en diezelfde dag nog een gerechtelijk onderzoek gevorderd lastens de zaakvoerder van het Belgische bedrijf, wegens invoer en verkoop van anti-parasitaire middelen en inbreuken op de Europese wetgeving  inzake farmacologisch werkzame stoffen en maximumwaarden voor residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, en dit met het oog op een huiszoeking in de bedrijfsruimten en woning van de betrokken zaakvoerder.  

De dag nadien, op 20 juli 2017, vonden huiszoekingen plaats op bevel van de onderzoeksrechter, uitgevoerd door de milieucel van de federale gerechtelijke politie met bijstand van leden van het FAVV.

Er werden documenten en informaticamateriaal, en nadien nog bijna 6000 liter verboden producten in beslag genomen.

De zaakvoerder zelf werd verhoord en nadien door de onderzoeksrechter onder strikte voorwaarden vrijgelaten.

Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt de mogelijke betrokkenheid van nog andere personen en bedrijven in België, en uiteindelijk komen er 26 verdachten in beeld, natuurlijke personen en hun bedrijven.

De onderzoeksrechter werd door het parket ook bijkomend gelast met feiten van  criminele organisatie, schriftvervalsing, het illegaal verhandelen van diergeneesmiddelen, illegale uitoefening van diergeneeskunde en inbreuken op Europese regelgeving inzake levensmiddelenwetgeving.

Op 17 juli 2017 werd in Nederland ook reeds een gelijkaardig onderzoek opgestart tegen Nederlandse verdachten. Er werd daarom een gemeenschappelijk onderzoeksteam opgericht (“Joint Investigations Team – JIT”), met bijstand van Eurojust.

Vandaag, 10 augustus 2017, vonden zowel in België als in Nederland simultaan huiszoekingen plaats. In België gaat het om 11 adressen, verspreid over het ganse land. De huiszoekingen werden uitgevoerd door een 70 – tal leden van de federale politie en van het FAVV, in opdracht van de gespecialiseerde onderzoeksrechter milieu. Ook in Nederland nemen er een 70 – tal leden van de gespecialiseerde diensten deel aan de actie.

Er werd belastend materiaal in beslag genomen. 

Het strafrechtelijk onderzoek is er op gericht het toevoegen en het verspreiden van de verboden producten voor het ontluizen van legkippenstallen stop te zetten, en de verdachten van deze fraude op te sporen en te vervolgen.

Het parket benadrukt dat het zeer zwaar tilt aan de feiten, gelet op de ernst, de omvang, het georganiseerde karakter en de internationale context ervan.

Door uit winstbejag verboden producten toe te voegen aan middelen die gebruikt worden in de voedingsindustrie komt de voedselveiligheid in het gedrang, en wordt tevens het vertrouwen van de burger in de voedingsindustrie ernstig geschaad.

Het gerechtelijk onderzoek loopt momenteel volop. Er zal ten gepasten tijde gecommuniceerd worden, in overleg met de betrokken diensten.

Tenslotte wenst het parket nogmaals te benadrukken dat specifieke vragen aangaande de voedselveiligheid en de gevolgen voor de volksgezondheid gericht dienen te worden aan het FAVV, waarmee reeds uitstekend werd samengewerkt.”

Sylvie Van Baden - Woordvoerder

10-08-17

Hoe de bestuurlijke en de gerechtelijke logica niet altijd gelijklopend zijn

Dit werd afgelopen week nog eens duidelijk in Mechelen (Technopolis) waar zestien meisjes van middelbare scholen uit Boom en Eersel (NL) werden lastig gevallen en bovenop hun kleren betast werden door vier jongens van dezelfde leeftijd uit het Mechelse en het Antwerpse. De vier jongens die ter plaatse door de politie konden worden aangetroffen mochten vanwege het parket terugkeren naar school om op een later moment verhoord te worden. Meteen reageerde de burgemeester van Mechelen dat hij bijzonder teleurgesteld was en dat er met het parket was afgesproken dat voor dergelijke zaken er steeds een arrestatie en een verhoor zou volgen.  Door voorvermelde beslissing te nemen, kwam volgens hem het parket zijn engagementen niet na.  Het parket kreeg niet de kans om zich te verdedigen en alzo was het kwaad weer geschied.

Deze uitlatingen van de burgemeester van Mechelen roepen veel vragen op en vereisen diepere duiding.

Vooreerst laat dit uitschijnen dat het openbaar ministerie en de burgemeester(s) het op een akkoordje kunnen gooien over wanneer er iemand kan gearresteerd en verhoord worden.  Dit is echter niet het geval.  Het komt aan de politie toe om strafbare feiten vast te stellen en hiervan proces-verbaal op te stellen en over te maken aan het openbaar ministerie.  Het openbaar ministerie beslist als enige, op basis van haar strafrechtelijk beleid, welk gevolg hieraan zal worden verleend (b.v. klasseren zonder gevolg, minnelijke schikking, gerechtelijk onderzoek,… of dagvaarding).  Bij ernstige feiten wordt het openbaar ministerie telefonisch door de politie in kennis gesteld van mogelijks strafbare feiten.  In dat geval beslist een magistraat van het openbaar ministerie of dringende maatregelen zich opdringen (b.v. arrestatie en/of voorleiding voor de jeugd- of onderzoeksrechter) en/of welke verdere opsporingshandelingen er nog moeten worden gesteld (b.v. verhoren, confrontaties, telefonie- en deskundigenonderzoek, enz.).

Dit strafrechtelijk beleid wordt op verschillende niveaus bepaald: op nationaal niveau (federaal), op arrondissementeel niveau (b.v. parket Antwerpen) en op het niveau van de zonale veiligheidsraden (b.v. Mechelen-Willebroek).  In het kader van zulks zonaal veiligheidsoverleg met Mechelen-Willebroek heeft het parket van Antwerpen zich geëngageerd om wat betreft seksueel geweld steeds een gepast gevolg te verlenen aan bewezen feiten in hoofde van een gekende dader, en zulke feiten alleszins niet te seponeren omwille van opportuniteitsredenen (b.v. gering nadeel, weinig maatschappelijke weerslag, enz.).

Een gepast gevolg betekent daarom nog niet dat er in dergelijke gevallen in alle omstandigheden sowieso tot een arrestatie en onmiddellijk verhoor zal overgegaan worden.  Zulke afspraken kunnen als dusdanig immers niet op voorhand gemaakt worden aangezien het aan een magistraat van het openbaar ministerie geval per geval toekomt om te oordelen over zulke beslissing die de grondrechten van iedere burger aanbelangen.  Het is daarbij wel van belang dat die magistraat goed en volledig door de politie wordt geïnformeerd.  Soms is zulke informatie op het tijdstip van contactname nog niet voorhanden en zal er eerst verder onderzoek moeten plaatsvinden teneinde na te gaan wie precies voor welke feiten t.a.v. welk slachtoffer strafrechtelijk verantwoordelijk is.  De magistraat kan er dan voor opteren om een verdachte te laten beschikken en hem of haar pas later, na verder onderzoek, en op grond van meer concrete elementen en onderzoeksresultaten te verhoren, al dan niet gepaard gaand met een vrijheidsberoving op dat ogenblik.  T.a.v. minderjarige verdachten ligt deze oefening nog moeilijker aangezien het jeugdbeschermingsrecht eerder gefocust is op mogelijke problemen in de persoonlijkheid van de minderjarige en in zijn leefomgeving dan op de ernst van de feiten die hij gepleegd heeft.  Verder onderzoek hieromtrent is dan sowieso noodzakelijk.  Dit was ook zo in bovenvermeld geval.  Een eventuele voorleiding voor een jeugdrechter heeft immers ook geen zin wanneer nog niet geweten is welke minderjarige precies welke feiten gepleegd heeft t.a.v. welk slachtoffer.

Vaak heeft de media in haar berichtgeving slechts aandacht voor deze eerste fase en is ze niet meer geïnteresseerd in het verder onderzoek, in de resultaten ervan en in de verdere gevolgverlening die het openbaar ministerie eraan verleend omdat dit inmiddels ‘oud nieuws’ geworden is.  Niet zelden geeft dit, weliswaar volstrekt ten onrechte, bij de publieke opinie de indruk dat de verdachten (daders) van strafbare feiten vrijuit gaan.

Het komt echter een bestuurlijke overheid niet toe om over de gerechtelijke aspecten (zoals een arrestatie en een verhoor) te communiceren.  Dit komt uitsluitend aan de gerechtelijke overheden toe (b.v. de perswoordvoerder van de procureur des Konings).  Door dit toch te doen gaat hij zijn bevoegdheden te buiten, stelt hij zich in de plaats van de gerechtelijke overheden en loopt hij het risico het gerechtelijk onderzoek (b.v. onderzoeksstrategie) te schaden.  Wat een burgemeester daarentegen wel kan doen is communiceren over de bestuurlijke aspecten die de feiten tot gevolg hebben gehad (b.v. maatschappelijke beroering).  Eenzijdig publiekelijk verklaren dat met het parket afgesproken was dat voor dergelijke zaken er steeds een arrestatie en een verhoor zou volgen doet niet alleen de waarheid geweld aan maar creëert daarenboven naar de publieke opinie irreële  verwachtingen.

 

17-05-17

2 september 2016 - Openingsrede procureur-generaal te Antwerpen gerechtelijk jaar 2016-2017

Patrick Vandenbruwaene, Procureur-generaal te Antwerpen, brengt in zijn toespraak ter opening van het gerechtelijk jaar 2016-2017, de opmars van de cybercriminaliteit onder de aandacht. Hij gaat in op de hindernissen en uitdagingen die deze criminaliteitsvorm met zich mee brengt voor de rechtshandhaving en beklemtoont de noodzaak tot samenwerking met alle partners in de keten, privé en publiek en over de grenzen heen, wil men cybercriminaliteit effectief bestrijden.

Openingsrede

20-09-16