Persbericht

In navolging van de berichtgeving van heden in de kranten l’Echo en De Tijd kan het parket van Brussel de hierna volgende informatie bevestigen.

Het parket voert een opsporingsonderzoek om na te gaan of een Kazaks zakenman de heer Armand De Decker zou betaald hebben om ervoor te zorgen dat de wet op de verruimde minnelijke schikking sneller in voegen te laten treden. De Kazakse zakenman had er alle belang bij van de procedure van de verruimde minnelijke schikking gebruik te kunnen maken.

De hele kwestie is nu of de heer A. De Decker, parlementair en advocaat, bedrieglijk de gelden, die hij ontvangen heeft van de Kazakse zakenman, vermomd heeft als honoraria. De heer De Decker ontkent elke betrokkenheid bij feiten van omkoping, hij ontkent dat hij zich heeft laten betalen om zijn invloed aan te wenden om de wet op de verruimde minnelijke schikking door het parlement te laten stemmen.

Het spreekt voor zich dat het parket loyaal het onderzoek voert en zowel elementen à charge als à décharge van de betrokkenen in dit dossier onderzoekt.

In het onderzoek van het parket werden al verschillende mensen verhoord, waaronder dhr. De Decker. Dhr. De Decker werd al 2 keer verhoord als verdachte. De heer De Clerck wordt als getuige verhoord in dit dossier, in zijn hoedanigheid van oud minister van Justitie.

Er zal geen verdere commentaar gegeven worden bij dit opsporingsonderzoek.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder