Persbericht

Op 22 september 2015 kreeg de lokale politie Brussel WEST in de vooravond bericht van een journalist dat hij over bezwarend beeldmateriaal beschikt lastens een lid van het korps.

Op basis van deze informatie heeft de lokale politie Brussel West onmiddellijk het parket ingelicht, alwaar een opsporingsonderzoek werd opgestart.

In het kader van dit opsporingsonderzoek werden de beelden in kwestie in beslag genomen. De standaardprocedure in een dergelijk onderzoek voorziet het identificeren van alle mogelijke betrokkenen en een analyse van de beelden. Het onderzoek werd door het parket toevertrouwd aan de AIG (Algemene Inspectie / Inspection Generale).

Om het onderzoek niet te hypothekeren kunnen we geen toelichting geven bij de stand van dit opsporingsonderzoek.

Ondanks het feit dat er in diverse media reeds namen en foto’s circuleren over mogelijke betrokkenen, willen we toch wijzen op het vermoeden van onschuld dat geldt tot bewijs van het tegendeel.

Voor wat betreft een eventueel disciplinair luik, verwijzen we naar de tuchtoverheid, in casu de korpsoverste dan wel het politiecollege indien een politieambtenaar betrokken zou zijn.

Voor uw persoonlijke informatie: BR

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder