Persbericht

In navolging van ons persbericht van deze morgen m.b.t. mogelijke (passieve) corruptie van een politieambtenaar van de lokale politie Brussel west, kunnen wij u volgende stand van zaken meedelen:

- De man die te zien is op de beelden en die mogelijks geld ontving om een schijnhuwelijk door de vingers te zien werd geïdentificeerd. Het gaat om een politieambtenaar van de lokale politie Brussel West.

- De verdachte werd deze voormiddag thuis opgehaald en wordt nu nog verhoord door de algemene inspectie.

Mogelijks kan de link gelegd worden met een dossier uit 2014. In oktober 2014 werd er klacht neergelegd bij de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene voor gelijkaardige feiten waarbij beeldmateriaal werd overgemaakt. Op dit moment wordt geverifieerd of het om dezelfde zaak gaat en meer bepaald wordt het beeldmateriaal onderzocht en met elkaar vergeleken. Indien er een link is tussen beide dossiers zullen deze aan elkaar worden gevoegd en samen worden behandeld.

Er wordt in dit stadium van het onderzoek geen onderzoeksrechter gevorderd. Het parket onderzoekt de zaak verder.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder