Persbericht

Als antwoord op de vraag of een lid van de FGP Brussel onder mandaat geplaatst werd voor betrokkenheid bij kinderpornografie, kan het parket hetvolgende bevestigen:

Op 10 oktober 2014 werd er een dossier geopend op het parket voor bezit en verspreiding van kinderpornografisch beeldmateriaal. Tijdens het onderzoek kwam er een verdachte in beeld. In december 2014 heeft het parket een onderzoeksrechter gelast voor een onderzoek naar feiten van bezit, verspreiden en vervaardigen van kinderpornografisch materiaal lastens de heer V, een lid van de FGP te Brussel.

In het kader van het gerechtelijk onderzoek werden uiteraard allerlei onderzoeksdaden gesteld en werd er ondermeer overgegaan tot verhoor van de heer V. en een huiszoeking bij de heer V. thuis. Uiteindelijk werd de heer V. op 19 juni 2015 gearresteerd en door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld van bezit en verspreiding van kinderpornografisch materiaal. Hij werd diezelfde dag onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Het spreekt voor zich dat gelet op de tenlastelegingen en de hoedanigheid van de verdachte, dit een zeer delicaat onderzoek is dat met de grootste omzichtigheid en discretie gevoerd wordt. Het parket wenst dan ook geen verdere toelichting te geven en benadrukt dat het gerechtelijk onderzoek in alle sereniteit dient te worden verdergezet.

Voor uw persoonlijke informatie: BR.37.98.7316/14

Ine Van Wymersch - Woordvoerder