Persbericht

In de loop van de voormiddag werd de verdachte en de vrouw van de verdachte verhoord door de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene.

Uit het verhoor van de verdachte blijkt dat de verdachte onder invloed was van alcohol en medicatie. Het parket heeft een bloedproef laten uitvoeren en wacht de resultaten af.

De verdachte stelt zich amper iets te herinneren van de feiten, noch van het dispuut met zijn buurman, noch van wat er zich daarna afspeelde. De man erkent wel dat hij een alarmpistool getoond heeft en bezit. Bij de huiszoeking werd er geen enkel vuurwapen aangetroffen. De man heeft spijt van hetgeen hij veroorzaakt heeft, nu hij letterlijk en figuurlijk ontnuchterd is. De man beseft dat hij door zijn houding en gebrekkige medewerking met de ordediensten heel wat commotie heeft veroorzaakt. De kosten voor de hele operatie en de schade die hiervan het gevolg is, kunnen op de man worden verhaald.

Uit het verhoor van zijn echtgenote blijkt dat zij uit vrije wil de hele tijd bij hem is gebleven. Er is dus op geen enkel moment van een gijzeling sprake geweest, zo blijkt achteraf.

Het dochtertje van de verdachte heeft van de hele operatie weinig tot niets gemerkt en kon voor de duur van het onderzoek door familie worden opgevangen.

Wanneer het dossier in zijn geheel bekeken wordt, blijkt het om een uit de hand gelopen burenruzie te gaan. Op het moment van de feiten kon men evenwel niet anders dan het zekere voor het onzekere nemen, gelet op de potentiële aanwezigheid van een vuurwapen en de aanwezigheid van vrouw en kind.

Na verhoor door de recherche van de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene werd de verdachte M.b. (°1978) voorgeleid bij de parketmagistraat te Brussel. Hier werd hij nogmaals verhoord. De man kon na zijn verhoor beschikken. Hij is bereid mee te werken aan strafbemiddeling.

Er zal over dit dossier niet verder gecommuniceerd worden.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder