Persbericht

Georganiseerde BTW Fraude – operatie van 21 april 2015

In de periode 2010 tot 2014, hebben twee juweliers uit Brussel een groot deel van hun omzetcijfer behaald door facturen zonder BTW aan te bieden, aan ambassades in België. Het onderzoek toont aan dat deze attesten inzake vrijstelling van BTW vals zijn. De werkelijke klanten bij deze juweliers, voor de aankoop van uurwerken en juwelen, zijn eigenlijk Belgische particulieren die weldegelijk BTW-plichtig zijn. Dit fraude systeem, vergelijkbaar met dan van “fictieve uitvoer”, heeft aan deze 2 bedrijven de mogelijkheid geboden om BTW te ontduiken.

In de wet is het voorzien dat een aantal personeelsleden van een ambassade van een vrijstelling van BTW kunnen genieten, en dit voor aankopen ten persoonlijke titel.

Een groot deel van de facturen betreft een hoeveelheid aankopen van uurwerken en andere juwelen, die het privé karakter ver overschrijden, welke is voorzien door de wet.

In 2010 bedroeg het gerealiseerde zakencijfer in de zogenaamde handel met de ambassades, rond de 80% van hun totale zakencijfer. Zelfs indien dit percentage de daarop volgende jaren sterk is gedaald, wordt het frauduleuze zakencijfer voor deze 2 bedrijven in de periode 2010 tot 2014 op verschillende miljoenen euro geraamd.

Dertien van de veertien betrokken (“betrokken” in de zin van “slachtoffer”) ambassades werden reeds ondervraagd over het fictieve karakter van de attesten, die door deze 2 bedrijven in kwestie in de boekhouding werden opgenomen.

Het onderzoek werd opgestart in januari 2015 naar aanleiding van een aangifte door de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking) op het parket van de procureur des Konings te Brussel. De procureur des Konings vorderde de onderzoeksrechter voor feiten van valsheid, gebruik van valse stukken en schriftvervalsing voor wat betreft de facturen inzake de fictieve verkopen en inbreuken op de BTW wetgeving voor wat betreft het ontduiken van de BTW.

Het gerechtelijk onderzoek werd gevorderd lastens X en is volop aan de gang.

Vandaag vonder er huiszoekingen plaats in de winkels en ateliers van 2 juwelierszaken en ook op het privéadres van de zaakvoerders. Bij de huiszoeking werden verschillende juwelen en horloges in beslag genomen. De onderzoeksrechter beschikt over de mogelijkheid om beslag te leggen op die elementen die het voorwerp uitmaken van de fraude (in casu: juwelen en horloges).

De zaakvoerders van deze winkels werden ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter. De onderzoeksrechter zal deze drie mensen later op de dag zelf verhoren.

Het parket zal zelf een persbericht verspreiden indien er meer nieuws is over eventuele inverdenkingstellingen.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder