College van het openbaar ministerie

Samenstelling

Het College van het openbaar ministerie bestaat naast de vijf procureurs-generaal uit de federale procureur, drie leden van de Raad van procureurs des Konings en één lid van de Raad van arbeidsauditeurs. Samen buigen zij zich over alle aangelegenheden die het goed beheer van het openbaar ministerie aanbelangen.

De voorzitter van het College van procureurs-generaal is eveneens voorzitter van het College van het openbaar ministerie. Voor het gerechtelijk jaar 2018-2019 is de voorzitter Christian De Valkeneer, procureur-generaal te Luik.

Van links naar rechts: Johan Delmulle, procureur-generaal te Brussel - Erwin Dernicourt, procureur-generaal te Gent - Johan Sabbe, procureur des Konings parket Oost-Vlaanderen - Patrick Herregods, Hoofdsecretaris parket-generaal Brussel - Vincent Macq, procureur des Konings parket Namen - Patrick Vandenbruwaene, procureur-generaal te Antwerpen - Jean-Marc Meilleur, procureur des Konings parket Brussel -  Silvain Weyers, hoofdsecretaris parket Antwerpen - Jan Guysen, arbeidsauditeur Halle-Vilvoorde - Frédéric Van Leeuw, federaal procureur - Cédric Visart de Bocarmé, directeur steundienst van het openbaar ministerie - Ignacio de la Serna, procureur-generaal te Bergen - Christian De Valkeneer, procureur-generaal te Luik.