College van procureurs-generaal

 

De procureurs-generaal bij de hoven van beroep vormen samen het College van procureurs-generaal. De vergaderingen van het College van procureurs-generaal worden ook bijgewoond door de federale procureur. Elke procureur-generaal is om de beurt voorzitter van het College van procureurs-generaal. Tijdens het gerechtelijk jaar 2022-2023 is de voorzitter Patrick Vandenbruwaene, procureur-generaal te Antwerpen..

 

Samenstelling

De heer Patrick VANDENBRUWAENE
Procureur-generaal te Antwerpen - Voorzitter

De heer Erwin DERNICOURT
Procureur-generaal te Gent

De heer Johan DELMULLE
Procureur-generaal te Brussel

De heer Pierre VANDERHEYDEN
Procureur-generaal te Luik

Mevrouw Ingrid GODART 
Procureur-generaal te Bergen

De heer Frédéric VAN LEEUW
Federaal procureur