Parket Brussel

De politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene startte maandag 13 november 2023 met het proefproject Lawyer Victim Assistance (LVA), in samenwerking met de Nederlandstalige Balie Brussel, de Franstalige Barreau de Bruxelles en het Brusselse parket.

Alle partners willen streven naar een betere opvang van slachtoffers van intrafamiliaal of seksueel geweld. Concreet bestaat het project erin dat politiemedewerkers op het terrein aan het slachtoffer een formulier meegeven met de nodige contactgegevens en de te doorlopen stappen voor een gratis advies met een advocaat, natuurlijk in zoverre het slachtoffer dat wenst.

Het document bestaat in vijf talen (Nederlands, Frans, Duits, Engels en Arabisch) en informeert het slachtoffer hoe men op korte termijn een gratis eerste juridisch advies bekomen, ook als men geen klacht indient of gerechtelijke stappen onderneemt. Met deze gratis consultatie willen de beide advocatenbalies erover waken dat het slachtoffer alle opties kent om, zo gewenst, een juridisch gevolg te geven aan het intrafamiliaal of seksueel geweld.

Beide balies vormden inmiddels al een dertigtal advocaten om op een gepaste en kwalitatieve manier om te gaan met de slachtoffers. “Voor ons is procederen niet het ultieme doel”, zeggen de advocaten van de Brusselse balies. “Wij willen de slachtoffers informeren over hun rechten en hen hun opties aanreiken. Advocaten die al met soortgelijke dossiers in aanraking kwamen, wilden er zeker van zijn dat de slachtoffers de zorg kenden die de autoriteiten aanbieden. Daarom gingen we rond de tafel zitten met het parket en de politie en zochten we een manier om slachtoffers nog beter te omkaderen. Hierop werden vormingen georganiseerd en ontmoetingen met partners op het terrein zoals het Zorgcentrum voor Seksueel Geweld en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.”

Ook voor de korpschef van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene, Michel Goovaerts, draait alles rond de meest adequate slachtofferopvang. “Een eerste indruk kan je maar één keer nalaten”, aldus Goovaerts. “Vanuit onze zone werken we al jarenlang aan de verbetering van de slachtofferopvang. Het is niet meer dan logisch dat wij dit pilootproject mee in goede banen leiden.”

 

Meer informatie of een interview gewenst?

Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene: zpz.polbru.celcom@police.belgium.eu - 02/279 85 85

Balie Brussel: stafhouder@baliebrussel.be – 02/508 67 62

Parket Brussel: yasmina.vanoverschelde@just.fgov.be – 02/557 41 39 (GSM: 0475/87 31 43)

 

Pagina's