Parket Brussel

Onderwerp: poging tot ontsnapping uit de gevangenis van Sint-Gilles op 13/04/2014

Naar aanleiding van de poging tot ontsnapping uit de gevangenis van Sint-Gillis in april 2014 werd er in Brussel een onderzoek gestart. De onderzoeksrechter werd met de zaak gelast. Gisteren, op 3 juni 2015, vond er een operatie plaats in Frankrijk in het Frans-Belgische dossier. Een gemengd onderzoeksteam van Franse en Belgische speurders hebben huiszoekingen uitgevoerd en 4b arrestaties verricht in Frankrijk.

Onder de 4 gearresteerde personen (2 mannen en 2 vrouwen) is er een Franse advocate.

De 4 personen bevinden zich in de politiecel in Frankrijk. Een eerste termijn van 24 uur is verstreken en werd verlengd met nog eens 24 uur. Binnen deze 48 uur dient de Belgische onderzoeksrechter te beslissen of en voor wie hij een Europees aanhoudingsmandaat zal afleveren.

Er wordt geen verdere commentaar gegeven bij dit dossier. Morgen zullen wij u kunnen meedelen hoeveel en voor welke ten laste leggingen er EAM werden afgeleverd.

Voor uw persoonlijke informatie: BR10.F1.12023/14 - OR Claise 14/50

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

Pagina's