Parket Brussel

Belangrijke verduidelijkingen

De onderzoeksrechter wenst te verduidelijken dat geen enkel internationaal aanhoudingsmandaat werd afgeleverd lastens de bestuurders van de bank. Gelet op het feit dat de bank een voorstel geformuleerd heeft om haar medewerking te verlenen, een voorstel dat zij respecteert en gelet op het feit dat wie opgeroepen wordt, gevolg geen aan de oproepingen, is het niet aan de orde dergelijke maatregelen te overwegen. Hetzelfde kan niet gezegd worden over een tussenpersoon die de bank reeds verschillende jaren verlaten heeft, deze zou wel het voorwerp kunnen uitmaken van een dergelijke maatregel.

Voor wat betreft de houding van de Zwisterse overheden, wenst de onderzoeksrechter te verduidelijken dat hij in spanning afwacht hen te lezen, zonder enige andere grief.

Ine Van Wymersch – woordvoerder

Pagina's